Úvod > Aktuality > Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích slaví 140 let
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích slaví 140 let
">
Kultura

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích slaví 140 let

  • Vydáno24. května 2017
V letošním roce slaví Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 140 let od svého založení. Oslavit toto výročí můžete návštěvou výstavy s názvem "K poučení a zábavě", která prezentuje jednotlivé fondy ukázkami nejstarších přírůstků, medailony donátorů a významných muzejních pracovníků, nechybí dobové dokumenty a korespondence, ukázky původních expozic či uložení sbírkových předmětů, portréty ředitelů muzea nebo stavební plány budovy. Výstava v muzeu potrvá celou letošní sezónu až do 29. října 2017.
České budějovice muzeumPrvní muzea v moderním slova smyslu vznikala na našem území od počátku 19. století, nejprve v zemských metropolích, v průběhu století i v dalších větších městech. V první polovině roku 1877 ustavili zámožní budějovičtí měšťané Musejní spolek a městská rada schválila stanovy nového městského muzea. Muzeum řídil správní výbor, v němž zasedaly významné osobnosti zdejšího politického, hospodářského a kulturně-společenského života. Muzeum sídlilo nejprve v domě č. p. 16 na náměstí, později se sbírky přestěhovaly do domu U Tří korun vedle radnice, kde byly zpřístupněny veřejnosti. Základem původního sbírkového fondu se staly dokumenty a historické památky uložené původně na radnici, dary předních měšťanských rodin i budějovických rodáků pobývajících v cizině, podstatnou část fondu tvoří archeologické nálezy z výzkumu mohyl v Plavu.

Roku 1888 se muzeum rozdělilo na dvě části, Průmyslové muzeum s kreslírnou a modelovnou a Přírodovědné a uměleckoprůmyslové muzeum, v jejichž čele stáli samostatní kustodi. Příliv sbírkových předmětů v 90. letech 19. století si vynutil výstavbu moderní novorenesanční budovy, která byla slavnostně otevřena 11. 7. 1903. V roce 1927 muzeum převzalo sbírky Diecézního musea a o rok později vznikla při muzeu Vlastivědná společnost historická.

České BudějoviceZa okupace byli čeští zaměstnanci propuštěni, stálé expozice zrušeny a výstavní sály přeměněny na skladiště. Expozice se znovu otevřely veřejnosti roku 1947. V 50. a 60. letech teď už Krajské vlastivědné muzeum přebíralo sbírkové fondy ze zrušených městských muzeí v Horní Plané, Trhových Svinech, Lišově či Třeboni, vznikaly nové stálé expozice přírodních věd a historie a na tvrzi Žumberk u Nových Hradů vznikla expozice jihočeského lidového nábytku. Od roku 1979 převzalo Jihočeské muzeum do správy strážní domek koněspřežní železnice v Mánesově ulici, který byl po rekonstrukci v roce 1992 zpřístupněn veřejnosti.

Ve správě muzea se v současné době nalézá kolem 800 000 sbírkových předmětů z oboru přírodních a společenských věd, pracuje zde celá řada specializovaných klubů a kroužků a instituce vydává pravidelně čtyři odborné časopisy. Expozici lze navštívit až do 29. října 2017 denně (kromě pondělí), včetně svátků od 9:00 do 17:30. Vstupné pro dospělé vyjde na 25 Kč, snížené stojí 15 Kč a rodinné 55 Kč.
Muzeum Koněspřežky v Českých Budějovicích

Muzeum Koněspřežky v Českých Budějovicích

V letech 1825-1832 byla vybudována mezi městy České Budějovice a Linec železniční trať pro vozy tažené koňmi. O historii dráhy, životě sdrážních dělníků i současnosti strážních domků se dozvíte v domku č.1, v Mánesově ulici.

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

K nejvýznamnějším kulturním institucím na jihu Čech patří Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Kromě stálých expozic přírody, pravěku a středověku, pořádá každoročně řadu krátkodobých tematických výstav, uskutečňuje přednášky a další kulturně vzdělávací programy a poskytuje odborné služby.