Úvod > Co chcete dělat? > Světelský oltář v Adamově
Světelský oltář v Adamově
"> "> "> "> "> ">
Přidat foto
Památky

Světelský oltář v Adamově

Do Adamova míří turisté za návštěvou kostela Sv. Barbory se známou dřevořezbou světelského oltáře, který zobrazuje výjev nanebevzetí Panny Marie. Oltář je darem zakladatele kostela knížete Liechtensteina z roku 1525 a pochází z dolnorakouského Zwettlu.

Bohatou historii oltáře vám povypráví průvodce, který je v návštěvní dny přítomen. V kostele si na památku můžete zakoupit turistickou známku, světelské oplatky, pohledy, letáky, keramické destičky či otisknout turistické razítko.

Z historie
V letech 1516 – 1525 nechal opat cisterciáckého kláštera ve Světlé v Dolním Rakousku Erasmus z Leisser (1512 – 1545) obnovit poničený klášterní chrám a zhotovit nový hlavní oltář zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Oltář byl vysoký asi 17 metrů a na jeho vzniku se údajně podílelo šest řezbářů.V roce 1732 byl oltář ze svého původního místa odstraněn. "Adamovský" korpus byl přemístěn do boční kaple Všech Svatých, křídla a nástavba oltáře byly patrně zničeny. Opat Augustin Steininger někdy v letech 1852 – 1854 prodal oltář Nanebevzetí Panny Marie a oltář sv. Bernarda za 1.000 zl. hraběti Samuelu Festeticsovi. Ten vzápětí postoupil oba oltáře Alexandrovi z Bensa, který je dopravil do Vídně. Na návrh Centrální památkové komise prohlásilo dolnorakouské místodržitelství transakci za neplatnou a nařídilo opatovi Steiningerovi, aby oba oltáře odkoupil zpět. V té době ale oltář Nanebevzetí již byl u vídeňského rámaře a pozlacovače Georga Placha, který jej za 1.200 zl. restauroval.

Oltář sv. Bernarda se do Světlé vrátil, opat ale neměl prostředky na úhradu restaurování oltáře Nanebevzetí, proto jej nabídl k dispozici Centrální památkové komisi a místodržitelství tento postup schválilo. Po ukončení restaurátorských prací byl oltář instalován do tzv. Templářské nebo Svatojiřské kaple farního kostela sv. Augustina ve Vídni. Po uhrazení výloh za restaurování získal v roce 1857 oltář kníže Alois z Liechtensteinu a věnoval jej nově postavenému kostelu v Adamově. Roku 1897 se opat kláštera ve Světlé Stephan Rössler obrátil na patrona adamovského kostela knížete Jana z Liechtensteinu s prosbou o vrácení oltáře, ale adamovská kostelní správa mu oltář nevydala.

Od té doby byl oltář několikrát očištěn, konzervován proti červotoči a od roku 2005 probíhá restaurátorský průzkum oltáře.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Olberg Olomučany

Hotel Olberg Olomučany

Olomučany, Jihomoravský kraj
Divoké farmy rodiny Tlapákových

Divoké farmy rodiny Tlapákových

Vranov, Jihomoravský kraj
Lesní bar Babí lom

Lesní bar Babí lom

Vranov, Jihomoravský kraj