Úvod > Co chcete dělat? > Světelský oltář v Adamově

Světelský oltář v Adamově

Památky
Do Adamova míří turisté za návštěvou kostela Sv. Barbory se známou dřevořezbou světelského oltáře, který zobrazuje výjev nanebevzetí Panny Marie. Oltář je darem zakladatele kostela knížete Liechtensteina z roku 1525 a pochází z dolnorakouského Zwettlu.

Bohatou historii oltáře vám povypráví průvodce, který je v návštěvní dny přítomen. V kostele si na památku můžete zakoupit turistickou známku, světelské oplatky, pohledy, letáky, keramické destičky či otisknout turistické razítko.

Z historie
V letech 1516 – 1525 nechal opat cisterciáckého kláštera ve Světlé v Dolním Rakousku Erasmus z Leisser (1512 - 1545) obnovit poničený klášterní chrám a zhotovit nový hlavní oltář zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie. Oltář byl vysoký asi 17 metrů a na jeho vzniku se údajně podílelo šest řezbářů.V roce 1732 byl oltář ze svého původního místa odstraněn. "Adamovský" korpus byl přemístěn do boční kaple Všech Svatých, křídla a nástavba oltáře byly patrně zničeny. Opat Augustin Steininger někdy v letech 1852 – 1854 prodal oltář Nanebevzetí Panny Marie a oltář sv. Bernarda za 1.000 zl. hraběti Samuelu Festeticsovi. Ten vzápětí postoupil oba oltáře Alexandrovi z Bensa, který je dopravil do Vídně. Na návrh Centrální památkové komise prohlásilo dolnorakouské místodržitelství transakci za neplatnou a nařídilo opatovi Steiningerovi, aby oba oltáře odkoupil zpět. V té době ale oltář Nanebevzetí již byl u vídeňského rámaře a pozlacovače Georga Placha, který jej za 1.200 zl. restauroval.

Oltář sv. Bernarda se do Světlé vrátil, opat ale neměl prostředky na úhradu restaurování oltáře Nanebevzetí, proto jej nabídl k dispozici Centrální památkové komisi a místodržitelství tento postup schválilo. Po ukončení restaurátorských prací byl oltář instalován do tzv. Templářské nebo Svatojiřské kaple farního kostela sv. Augustina ve Vídni. Po uhrazení výloh za restaurování získal v roce 1857 oltář kníže Alois z Liechtensteinu a věnoval jej nově postavenému kostelu v Adamově. Roku 1897 se opat kláštera ve Světlé Stephan Rössler obrátil na patrona adamovského kostela knížete Jana z Liechtensteinu s prosbou o vrácení oltáře, ale adamovská kostelní správa mu oltář nevydala.

Od té doby byl oltář několikrát očištěn, konzervován proti červotoči a od roku 2005 probíhá restaurátorský průzkum oltáře.

Celý popis
Naposledy změněno: 8. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí