!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Rybník Aloisov v Praze
Příroda

Rybník Aloisov v Praze

Rybník Aloisov vznikl přehrazením původně hlubokého údolí Bezejmenného potoka v Praze na Černém mostě.
Rybník Aloisov vznikl přehrazením původně hlubokého údolí Bezejmenného potoka, na kterém se nacházely dva rybníky. Název je odvozen od obce Aloisov, založené v roce 1812 na panství rakouského knížete Aloise z Lichtenšteina.

Na přelomu 80. a 90. let minulého století, v souvislosti s výstavbou sídliště Černý most, byl rybník přestavěn na retenční nádrž. Nádrž měla původně sloužit k akumulaci dešťových vod z plánovaného sídliště.

V roce 2006 byla provedena celková revitalizace nádrže. Nejdůležitější součástí bylo zabezpečení nového, stálého přítoku vody.

V místě hráze bylo toto opevnění nahrazeno kamennou dlažbou. Původní vegetace byla nahrazena novou výsadbou stromů a keřů, např. dubem, javorem, olší či svídou. Vzhledem k velkému množství volně pobíhajících psů byl uprostřed nádrže vybudován také malý ostrůvek.

Z hlediska přírodní hodnoty se jedná o velmi zajímavou lokalitu uprostřed zastavěné plochy. Na rybníce běžně hnízdí slípka zelenonohá, lyska černá a kachna divoká. Z obojživelníků zde můžeme pozorovat skokana zeleného a čolka obecného. U rybníka bylo dále zjištěno 14 druhů vážek a 73 druhů motýlů. Z rostlin stojí za zmínku výskyt několika jedinců jilmu a skřípince jezerního.

Rybník Aloisov je také sportovní rybářský revír

 
Zobrazit více
Naposledy změněno: 9. 10. 2019