Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace V pískovně v Dolních Počernicích
Příroda

Přírodní rezervace V pískovně v Dolních Počernicích

Rezervace zahrnuje vodní plochu zatopené pískovny a její blízké okolí. Kromě snahy o zachování mokřadních společenstev pod vodou a na loukách je lokalita významným hnízdištěm a letovou zastávkou řady druhů ptáků.
Součástí rezervace jsou rybníky Pískovna a na něj navazující rybník Martiňák a další rybníky na Svépravickém potoku.

V přírodní rezervaci se vyskytují skokani zelení a hnědí a ropucha obecná. Dále hmyzožravci bělozubka šedá či rejsek obecný, ale i ondatra pižmová nebo lasice hranostaj. Běžně zde hnízdí kachna divoká a lyska černá. Savci jsou zde zastoupeni ondatrou pižmovou a myškou drobnou.

Aby se do území mohl vrátit i dříve běžný ledňáček říční, jehož hnízdění bohužel narušili místní rybáři a který sem v posledních letech pouze zalétal za potravou, byla pro něho upravena pískovcová stěna. Kolmý břeh umožňuje nejen hloubení hnízdních nor, ale je vhodným stanovištěm i pro řadu zástupců blanokřídlých.