Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Botič – Milíčov s naučnou stezkou Povodím Botiče
Příroda

Přírodní park Botič – Milíčov s naučnou stezkou Povodím Botiče

Přírodní park Botič – Milíčov se nachází na jihovýchodě Prahy. Byl zřízen roku 1968 a předmětem ochrany jsou především nivy podél meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka včetně Milíčovského lesa s rybníky. Spolu s PP Říčanka je nejstarším pražským přírodním parkem.
Přírodní park Botič tvoří údolí přírodně meandrujícího Botiče a Pitkovického potoka v okolí Benic, Pitkovic, Křeslic a Újezdu u Průhonic spolu s komplexem Milíčovského lesa a rybníků. Na park navazuje níže po proudu Botiče další přírodní park Hostivař-Záběhlice. V přírodním parku Botič se vyskytují chráněné druhy ptactva (např. ledňáček říční a sýček obecný), motýlů (otakárek feniklový, ovocný) a společenství vodních živočichů (pstruh obecný potoční, kuňka obecná, ropucha zelená i obecná). Pitkovická stráň je známá v jarním období květy konikleců. Turisticky nejpřitažlivěvší je oblast Milíčovských rybníků, kde je zřízena řada altánků, odpočivadel a několik lesních hřišť.

Údolím Botiče prochází v celé jeho délce (cca 11 km) červená turistická cesta, napříč pak vede zelená turistická značka z Milíčovského lesa na Dobrou Vodu a údolím Pitkovického potoka do Uhříněvsi. Územím vede také  naučná stezka Povodím Botiče, která spojuje městské části Hostivař, Petrovice a Pitkovice na jihovýchodním okraji Prahy. Stezka vede také okolo Hostivařské přehrady a navštěvuje hradiště Šance na ostrohu Kozinec nad přehradou. Na každém panelu je plánek stezky s vyznačením aktuální zastávky. Dříve vedla až k Milíčovským rybníkům, poté byla ale zkrácena a končí v Pitkovicích. Celá trasa měří okolo 5,5 km.

Oblast je dobře dostupná autobusy MHD (zastávka Milíčov, konečná metra C – Háje). Do Pitkovic se lze dostat vlakem (nádraží Praha – Uhříněves). Cyklistické projížďky či pěší procházky přírodním parkem lze vhodně spojit s návštěvou známého parku či Dendrologické zahrady v Průhonicích, které na něj takřka navazují.