Úvod > Co chcete dělat? > Milíčovský sad třešní, hrušní a slivoní
Příroda

Milíčovský sad třešní, hrušní a slivoní

Sad je situován na převážně rovinaté travnaté ploše v těsné blízkosti Milíčovského rybníka. Je ze dvou stran obklopen lesními porosty. Milíčovský rybník je součástí rybniční soustavy napájené Milíčovským potokem, spadající do povodí Botiče.
Sad leží na území Přírodní památky Milíčovský les a rybníky. Jde o rozsáhlé chráněné území zahrnující lesní porosty původní obory z počátku 18. století, mokřady a luční porosty. Území poskytuje útočiště obojživelníkům a je hnízdištěm mnoha druhů ptáků. Na hrázi rybníka Homolka rostou památné duby letní, jejichž stáří se odhaduje na více než 300 let. Tyto věkovité stromy mají velký význam i z hlediska zoologického, kdy slouží jako úkryt pro řadu živočichů. Byl zde prokázán výskyt vzácného tesaříka obrovského, který, jak už název napovídá, je jedním z našich největších brouků a je úzce vázán na duby.

Zplanělé původní stromy byly v roce 2011 doplněny novými výsadbami především z řad starých odrůd třešní, které byly v minulosti pěstovány v Praze a v jejím okolí. Větší množství starých třešní jde nalézt v okolí blízkých rybníků. Další ovocné stromy jsou postupně dosazovány do drobných ovocných alejí v okolí Milíčovského rybníka. Zde roste 34 stromků, jde většinou o staré odrůdy třešní – rané srdcovky Libějovická, Karešova a Německá rychlice a chrupky Napoleonova a Hedelfingenská, které byly doplněny o hrušně polničky.

Mimo to tu roste i šestnáct slivoní - Švestka domácí, Čačanská lepotica, Katinka a třináct novějších odrůd třešní – české chrupky Granát a Kordia a polochrupka Burlat).

Ovoce si zde můžete natrhat bez omezení.