Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Milíčovský les a rybníky v Praze
Příroda

Přírodní památka Milíčovský les a rybníky v Praze

Dnes chráněné území bylo založeno počátkem 18. století jako obora s bažantnicí při Milíčovském dvoře. V současnosti je les oblíbeným místem relaxace lidí z nedalekého sídliště.
Rovinatý až mírně zvlněný terén je pokrytý přirozeným listnatým lesem, který doplňují louky a soustava tří rybníků - Milíčovský rybník, Homolka a Kančík. 

Roste zde olše lepkavá, různorodé náletové porosty keřů, vrb či bříz. Území je významným útočištěm obojživelníků a hnízdištěm ptáků.

Lesem prochází zelená turistická stezka, která v Křeslicích navazuje na červenou turistickou stezku, jež vede podél Botiče a Hostivařské přehrady až do Průhonického parku a kopíruje naučnou stezku „Povodím Botiče“. V lese jsou umístěny lavičky, dětská hřiště a altány. Území je také atraktivní pro cyklisty. 

Důvodem ochrany je také v Česku ojediněle se vyskytující tesařík obrovský.

Ubytování a restaurace v okolí