Úvod > Co chcete dělat? > Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze
Památky

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na Bílé Hoře v Praze

Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné se nachází na Bílé Hoře, na konečné tramvají 25, 22 a 32. Klášter stojí nedaleko pláně, na níž se odehrávala osudného 8. listopadu 1620 bitva mezi císařským a stavovským vojskem.
Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné vznikl v letech 1704-1730 postupným rozšiřováním kapličky z roku 1622 s kostnicí. Projekt kostelní kopule, ambitů a nárožních kaplí je dílem Jana Blažeje Santiniho. Iniciátorem a hlavním představitelem společenstva dobrodinců, které zajišťovalo finance na stavbu, byl hradčanský malíř Kristián Luna.
 
Vazba na vyhranou bitvu je tu více než zřejmá. Dokonce předmět, který měl císařské vojáky povzbudit k většímu odhodlání pustit se do křížku se stavovskými, zaujímá čestné místo v hlavním oltáři poutního kostela. Jedná se obrázek madony s Ježíškem a několika světci. Našel jej v předvečer bitvy jistý mnich Dominik na cestě, kudy spěchal ku Praze. Obrázek kdosi pohodil, zneuctiv jej předtím, vypíchnuv oči všem zobrazeným s výjimkou Ježíška.
 
Od roku 2007 je při kostele zřízen ženský klášter benediktinek s mezinárodní komunitou Venio. Zajímavostí je, že sestry se do hábitu a závoje oblékají jen na pobožnosti, jinak chodí v civilním oblečení a pracují ve svých původních profesích  (architektka, knihovnice, restaurátorka…), které vykonávaly před vstupem do řádu.
 
Vstup do areálu je možný v době konání pravidelných mší, neděle 11:00 hodin a čtvrtek 17:30 hodin (v období zimního času v 16:30). Otevřeno bývá cca hodinu před mší. Komunita benediktinek také pravidelně pořádá setkávání pro veřejnost.
 

Postupná rekonstrukce areálu

Kostel Panny Marie Vítězné prochází vleklou rekonstrukcí. Odvlhčeny již byly zdi a betony vyměněny za dlažbu, na nádvoří přibylo osvětlení, opravena byla elektroinstalace, pozlaceny kříže i kupole věží a opravena okna. Kostel má i novou fasádu a vnitřní malbu. Většina zbývajících prací by měla být dokončena do roku 2020, kdy si poutní místo připomene 400. výročí bělohorské bitvy.