Úvod > Co chcete dělat? > Mramorový lom Cikánka
Příroda

Mramorový lom Cikánka

Slivenecký lom na dekorační mramory je druhé nejdéle těžené ložisko této suroviny na světě, po italské Carraře. Na Slivenci se těží již od ranného středověku, najdete ho v chrámu svatého Víta, v Národním divadle, ale i v pražské dlažbě nebo metru.
Vápencový lom v levostranném bočním údolíčku Radotínského údolí, najdete severně od lomu Špička. Těžba typických červených devonských vápenců – tzv. Sliveneckých mramorů – v těchto místech probíhala od roku 1160 až do roku 1923, a byla v rukou řádu křížovníků s červenou hvězdou. Během staletí docházelo k výkyvům těžby, ale jako dekorační materiál byl stále nenahraditelný. Těžil se v barvách od šedé, přes vyhledávanou červenou až do nazelenalých odstínů.

Ještě donedávna činný lom je dnes opuštěn, částečně zavezen lomovým odpadem. Na náhorní plošině severozápadně od něj rozlehlý fragment stepní vegetace s hojným výskytem kavylu (4,6 ha – největší na území Prahy), chráněný jako národní přírodní památka Cikánka I. V rokli, lemující lom i skalní step na jihozápadě se nachází několik menších dávno opuštěných lůmků – zřejmě nejstarší dochované stopy těžby v této lokalitě.

Lomová stěna v severní části rokle, označovaná jako lom Ve skále, odkrývá geologicky a paleontologicky významný profil usazeninami spodního devonu (chráněn jako přírodní památka Cikánka II).