Úvod > Co chcete dělat? > Lom Špička v Radotíně
Příroda

Lom Špička v Radotíně

Dosud činný lom na levém břehu Radotínského potoka byl otevřen již roku 1948. Celková plocha dobývacího prostoru je 14 575 m2 a z toho přibližně polovina leží v CHKO Český kras. V lomu zbývá k vytěžení cca 900 000 t cementářské suroviny.
Lom je umístěn v jižní části města Prahy v městské části Praha 16 – Radotín. Lom nezasahuje do městské zástavby, ale západně se v jeho těsné blízkosti nachází osada Cikánka. V lomu stále probíhá těžba, roku 2004 v něm byla objevena Nedělní jeskyně – nejdelší jeskyně na území Prahy (přes 100 m). V platném plánu sanace a rekultivace se počítá s minimálními zásahy do stavu lomu po jeho dotěžení, tj. ponechání lomových stěn a vytvoření prohlubní pro přirozené zatopení.

V lokalitě se vyskytují jak chráněné druhy rostlin (hvězdnice chlumní, chrpa chlumní, plamének přímý, koniklec luční, kavyl Ivanův), tak i významné druhy (třezalka, sesel roční, devaterníček šedý…atp). Z fauny zde žijí zejména bezobratlí živočichové – ploskoroh pestrý, otakárek feniklový, otakárek ovocný, bělopásek, chrobák ozbrojený, roháč a obratlovci, mezi kterými jsou chráněné druhy (ropucha obecná, ropucha zelená, ještěrka obecná, slepýš křehký, užovka obojková, užovka hladká), 7 druhů zvláště chráněných ptáků a ze savců veverka obecná.

V místech lomu stával Böhmův hostinec Na Cikánce. Byl to rozsáhlý areál, jehož součástí byla i malá kaple s věží. Soustřeďoval se zde společenský život Radotínského údolí, slavné byly zejména zdejší mlynářské bály, při nichž vyhrávala kapela vytvořená z hudebníků z bezprostředního okolí (mimo jiné i manželé Kalinovi z blízkého mlýna). Hostinec vznikl údajně počátkem 20. století, ale zbořen byl už ve 2. polovině 20. stol. v souvislosti s otevřením lomů.

Provozovatel

Českomoravský cement, a.s.

Lom Špička
Na Cikánce
153 02 Praha 5
WWW:
https://www.heide...
WWW:
https://www.quarr...
GPS:
49,999755 14,327535
 
Region:
Praha
Město:
Praha 5
 

Časová náročnost

0,5 hodiny