Úvod > Co chcete dělat? > Stará mlýnská cesta v údolí Radotínského potoka
Příroda

Stará mlýnská cesta v údolí Radotínského potoka

Údolí Radotínského potoka lze označit za údolí krásných mlýnů. Na pouhých 22 kilometrech od pramene k ústí se jich tu uživilo v různých dobách dvaadvacet. Všechny mlýny byly postaveny proto, aby semlely obilí, které sedláci vypěstovali na úrodných polích nad údolím Radotínského potoka.
První dva mlýny na Radotínském potoce byly parní, a to proto, že pramen vody zde ještě nebyl tak silný. Parní mlýn v Úhonicích leží jen jeden kilometr od pramene potoka. Dále se pokračuje po silnici č. 101 přes Drahelčice, část Rudné – Hořelice až do Nučic. Druhým a zároveň posledním parním mlýnem na Radotínském potoce byl Váhalův mlýn. Stál v centru Nučic v blízkosti rynku a kaple.

Odtud vás stezka zavede do centra Tachlovic k šachové figuře mlynáře. Prostřednímu mlýnu v Tachlovicích se také říká Kalinův či Krunclův mlýn. Dnes objekt slouží jako hospodářské stavení. Dodnes je zachována mlýnice a část technologie, vodní kolo se již před lety rozpadlo a mlýnská vodní nádržka je zanesená. Stezka poté dále vede po silnici č. 101 směrem do Chýnic. Dolní mlýn v Tachlovicích také nazývaný Kalinův či Rážův. Dnes je mlýn v soukromém vlastnictví a slouží k bydlení.

V centru obce Chýnice vás stezka zavede na horní autobusovou zastávku, kde se napojíte na zelenou turistickou značku a budete pokračovat na Choteč. Další z mlýnů je zde Hladkovský mlýn, zvaný také Karlštejnský, Jelínkův, Hladký či Hladkých. Podle pověsti zde stával již ve 14. století. Dnes jsou na místě jen zbytky zdiva. Zelená turistická značka směrem na Choteč vás dovede k Prchalovu mlýnu, kterému se také říkalo Malá mlejnice. Současný majitel mlýn využívá k chovu jezdeckých koní.

Dubečský mlýn
dostal označení podle vzrostlých dubových stromů. Dnes je mlýn v soukromých rukou a slouží k bydlení. Dále cesta vede do Chotče po zelené turistické značce. Prantlův (pivovarský) mlýn nebo též mlýn Nad Chotčí stál v sousedství pivovaru. Tento panský pivovar vyráběl a dodával pivo nejen do hospod, ale i do některých mlýnů na Radotínském potoce. V součastnosti je mlýnská nádržka zavezena, objekt je využíván k bydlení a jsou zde zbytky mlýnské technologie. Pokračovat dále můžete po červené turistické značce směrem na Radotín. Mlýn U Veselých také nazývaný Měchurův nebo Pod Chotčí – v dnešní době působí ve mlýně již sedmá generace rodu Veselých. Jako jediný mlýn na Radotínském potoce má mlýn zachovanou kompletní technologii z první poloviny 20. století. Dnes mlýn slouží k trvalému žití rodiny Veselých, mlýn i turistické návštěvnické centrum jsou přístupné veřejnosti.

Červená turistická značka vás dále povede směrem na Radotín, po cestě potkáte ještě Cvrčkův či Suchých mlýn, který dnes slouží jako rekreační objekt. Posledním mlýnem je Kalinův mlýn zvaný "Podvořešský" je číslem popisným 1 v Ořechu. Rod Kalinů vlastní mlýn do dnešních dob, mlýn slouží k bydlení a jsou zde zbytky mlýnské technologie.

Mletí mouky již neslouží ani jeden mlýn. Naposledy mlel Veselých mlýn na Chotči v letech 1991 až 1993. Svůj význam mlýny ztratily především na konci 19. a začátku 20. století, kdy se obilí začalo mlýt průmyslově ve velkých parních mlýnech v Praze.

Ubytování a restaurace v okolí