Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Radotínské údolí
Příroda

Přírodní rezervace Radotínské údolí

Na samém jihozápadním okraji velké Prahy se nalézá přírodní rezervace Radotínské údolí. Jedná se o členitý lesní a skalnatý komplex v okolí soutoku Radotínského a Mlýnského potoka mezi Zadní Kopaninou na severu, osadou Cikánka na východě, Kosoří na jihu, a sahající až téměř k Chotči na západě.
Ze všech pražských přírodních rezervací je Radotínské údolí považováno za nejcennější, však je zde udáváno na 600 druhů vyšších rostlin. Jeho část leží v CHKO Český kras. Podloží tvoří silně zvrásněné prvohorní horniny převážně z období devonu o stáří přibližně 400 miliónů let. Komplikovaná skladba zvrásněných vrstev podmiňuje členitou morfologii meandrujícího údolí Radotínského potoka s výraznými skalními útvaru u Cikánky a pod Zadní Kopaninou.

Velká část území patří mezi Evropsky významné lokality a to především kvůli výskytu vzáceké rostliny včelníka rakouského, která se zde vyskytuje jako na jedné z devíti populací v České republice. Území je velmi bohaté na vyšší rostliny, kterých se zde vyskytuje více jak 600 druhů.

Ze zoologického hlediska se také jedná o velmi cennou oblast a to především kvůli výskytu některých reliktních druhů hmyzu. Území sloužilo pro geologický výzkum za dob Joachima Barranda a patří mezi nejdůležitější lokality ve východní části pražské pánve.
 

Mlýny na Radotínském potoce

Další zajímavostí v Radotínském údolí jsou mlýny, které v minulosti sloužily na semletí obilí. Na 22 kilometrech od pramene k ústí potoka se jich uživilo v různých dobách dvaadvacet. Mezi nejzachovalejší radotínské mlýny patří v současnosti Taslarův mlýn a Maškův mlýn. Oba mlýny jsou v soukromém vlastnictví a nejsou přístupné veřejnosti.
 

Zajímavosti nedaleko od údolí

Na silnici vedoucí údolím k Radotínu minete osadu Cikánka se "zámečkem". Původně hospodářský statek vyrostl nad osadou Cikánka roku 1906. Fantazie místních obyvatel jej opředla mnoha pověstmi a domněnkami. Nejčastěji byl považován za lovecký zámeček, který byl postaven ruským šlechticem v 18. století.

Oblast nedaleko údolí v devonských vápencích je známá také povrchovou těžbou. Najdete zde dosud činný lom Špička a již opuštěný lom Cikánka.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí