Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Cikánka
Příroda

Přírodní památka Cikánka

Přírodní památka zahrnuje dvě lokality, které jsou součástí lomů na horních svazích Radotínského údolí.
Předmětem ochrany je protáhlý skalnatý vápencový hřbet a snaha o ochranu teplomilných skalních stepí na největším území tohoto typu v Praze.

V trávníku převládá především kavyl Ivanův, který díky dlouhé chlupaté osině vlající ve větru připomíná vlnící se moře.

Dále zde roste kostřava walliská žlábkatá, lipnice úzkolistá a bojínek tuhý. Z živočichů zde žije početná řada motýlů, mezi nimi kriticky ohrožení soumračník žlutoskvrnný, modrásek východní, okáč metlicový nebo ohrožený ostruháček kapinicový.