Úvod > Co chcete dělat? > Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši
Památky

Kostel Nejsvětější Trojice v Dobříši

Barokní kostel nechal postavit na konci 18. století kníže z Colloredo-Mannsfeldu František Gundakar I. na místě původní loretánské kaple Panny Marie. Hlavní oltář zdobí obraz Nejsvětější Trojice z roku 1867 od malíře Josefa Hellicha.
Děkanský chrám Nejsvětější Trojice v Dobříši byl vystavěn v letech 1794 – 1797 za Františka Gundakara I. knížete z Colloredo-Mannsfeldu (1731 – 1837) a jeho manželky Marie Izabely Anny Lidmily. Kostel stojí na místě někdejší Loretánské kaple Blahoslavené Panny Marie, která byla roku 1794 zbořena.

Na věž kostela byly dány tři zvony pořízené roku 1797 - Nejsvětější Trojice, sv. Jan Nepomucký a sv. Florián. Za 1. světové války však byly z věže kostela dva větší zvony sňaty a později roku 1929 nahrazeny zvony novými, které však ve 2. světové válce byly zkonfiskovány. V současné době jsou ve věži kostela zavěšeny pouze dva zvony.

Kazatelna, která bývala nedaleko nynějšího bočního oltáře Panny Marie, jenž stával ve středu lodní stěny, byla přemístěna na nynější místo a vchod k ní byl přeložen do sakristie. Na bývalém místě kazatelny byl postaven boční oltář, pro který byl v roce 1896 zakoupen obraz Panny Marie Růžencové. Velký kříž Ukřižovaného, visící dříve na místě, kam byla přeložena kazatelna, byl zavěšen na protější stranu presbytáře kde se dosud nalézá. O  důkladné obnově kostela bylo uvažováno až po povýšení dobříšské fary na děkanství, což se stalo 31. 12. 1901. Rozhodnutím uměnímilovného a štědrého patrona kostela Josefa knížete z Colloredo-Mannsfeldu bylo přikročeno k důkladné a odborné obnově děkanského chrámu. Celý kostel byl opraven zvenčí i uvnitř v čistém českém barokovém slohu.

Nádhernou výzdobu stropu presbytáře a lodi provedl akad. malíř Jaroslav Filip. V kněžišti je vidět mistrně provedená "oslava Nejsvětější Svátosti". Tamtéž spatříte také erb J. E. kardinála, knížete arcibiskupa pražského Lva svobodného pána Skrbenského z Tříště, v upomínku, že roku 1907 obnovený děkanský chrám v Dobříši osobně znovu vysvětil. V kostelní lodi je zobrazeno "obětování obnoveného chrámu Páně Nejsvětější Trojici a sv. patronům země české ". Tamtéž se nachází obraz dobříšského zámku z parkové strany, dále zdařilé podobizny patronů Josefa a Ivony, knížat z Colloredo-Mannsfeldu a ve štítu pod knížecí korunou jejich znak a erb de Jonquet. Na dalších obrazech v chrámové lodi je zobrazen "nebeský sněm sv. patronů českých".
 

Kostelní varhany

Šest let trvalo sehnat finance v řádu několika milionů na nové varhany. Přispěli jednotlivci i firmy, pořádalo se skoro šest desítek benefičních koncertů. O Vánocích  2021 měly svou premiéru. Jde o nástroj s mechanickou tónovou a rejstříkovou trakturou, má dva manuály, 15 rejstříků a 987 nových cínových i dřevěných píšťal.

Dobříšskému svatostánku dlouho odpovídající nástroj neměl. Historické zápisy dokládají, že od poloviny 18. století stály vždy na tamním kůru varhany se dvěma manuály. Poslední nástroj pocházel z konce 19. století, a už v 60. letech minulého století nebyl navzdory několika opravám v dobré kondici, navíc se do něho pustil červotoč. Vzhledem k tomu, že původní pseudobarokní varhanní skříň nebyla tak poškozena, byla opravena a využita pro vestavbu nového nástroje. Na první pohled tak varhany vypadají stejně jako v roce 1898, kdy byly postaveny.
11.6.
Brdský půlmaraton

Brdský půlmaraton

Kytín, Středočeský kraj
4.6.
Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín

Muzejní noc v Muzeu zlata Nový Knín

Nový Knín, Středočeský kraj
10.6.
NaPleš!Fest

NaPleš!Fest

Nová Ves pod Pleší, Středočeský kraj
25.6.
26.6.
Bmx Camp

Bmx Camp

Nečín, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Zámecký hotel Dobříš

Zámecký hotel Dobříš

Dobříš, Středočeský kraj
Minipivovar Energon a penzion Nový Rybník

Minipivovar Energon a penzion Nový Rybník

Obořiště, Středočeský kraj
Rezidence Holšín

Rezidence Holšín

Rosovice, Středočeský kraj
Restaurace Pivovar Kytín

Restaurace Pivovar Kytín

Kytín, Středočeský kraj