Úvod > Co chcete dělat? > Kaple sv. Jana Nepomuckého v Běstvině na půdorysu šesticípé hvězdy
Památky

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Běstvině na půdorysu šesticípé hvězdy

Kaple ve slohu barokní gotiky postavena pravděpodobně v roce 1720. Má půdorys šesticípé hvězdy s konkávně prohnutými stranami, je zevnitř zaklenuta a nad střechou se zdvíhá šestiboká lucerna, na jejímž vrcholu je umístěna kamenná šesticípá hvězda.
Kaple sv. Jana Nepomuckého v Běstvině byla postavena zřejmě roku 1720, ve slohu barokní gotiky. Stavba má půdorys šesticípé hvězdy s konkávně prohnutými stranami, je zevnitř zaklenuta a nad střechou se zdvíhá šestiboká lucerna. Na samém vrcholu je umístěna kamenná šesticípá hvězda. Stěny a nároží jsou bohatě členěny svazkovitými pilastry nesoucích vyloženou římsu. Okna kaple (přímo nad arkádami) i lucerny tvoří opět šesticípé hvězdy. Kaple je zaklenutá, s malou centrální věžičkou.

Ke kapli se váže několik záhad a zajímavostí. Zajímavé je i to, že byla postavena, jako jedna z mála, již před svatořečením Jana Nepomuckého. Nejasnosti jsou i kolem autorství. Původně převládal názor, že autorem stavby je známý barokní stavitel Jan Blažej Santini Aichel (1677 – 1723) dnes se předpokládá, že to mohl být i jeho žák a pokračovatel Jan Jakub Vogler. Každopádně Santini stavbu ovlivnil a není vyloučeno, že byl použit některý jeho původní návrh (Dříve zřejmě profese nebyly tolik specializované, Santini byl spíš architekt, Vogler asi hlavně stavitel (J. J. Vogler někdy bývá uváděn i jako polír nebo zednický mistr). 
 

Symboly šesticípé hvězdy

Santiniho stavby jsou plné symbolů. Je zajímavé, že v Běstvině byl použit půdorys šesticípé hvězdy a šestka je na stavbě mnohokrát opakována. Dnes je obtížné zjistit, co k tomu stavitele vedlo. Šestka se v symbolice sv. Jana Nepomuckého vlastně nevyskytuje, snad jen hvězdy kolem jeho hlavy bývají šesticípé. Mohl to být také pouze praktický způsob, jak v malé kapli získat více místa, ale také např. upozornění na mariánský odkaz (Mariánská hvězda je totiž buď šesticípá či osmicípá. Šesticípá hvězda připomíná Davidovu hvězdu. Štít krále Davida byl ve tvaru šesticípé hvězdy a dle legendy odrážel všechny nepřátele. Nepomuk byl totiž velkým ctitelem Panny Marie. V oblasti spekulací již asi leží názor, že je to symbolika na nedobré vztahy sv. Jana Nepomuckého s Židy (upravená šesticípá hvězda).

Uvnitř kaple se nalézá na šestibokém kamenném podstavci dřevěné sousoší Apoteóza Svatého Jana Nepomuckého od sochaře Ignáce Rohrbacha, či Řehoře Thényho. Kamenný podstavec je zřejmě stylizovaný Karlův most, odkud byl Jan Nepomucký svržen do Vltavy. Kromě hlavní postavy jsou zde i dva andělé, kteří Jana podpírají a pomáhají mu. Tyto tři postavy stojí na zdánlivém oblaku, který má zřejmě představovat vzedmuté vlny na řece Vltavě. Názory se různily i na čtyři hlavy, které jsou těsně nad podstavcem. Původně se uvádělo, že jsou to porobení nevěřící (Turci). Pravdivější se však zdá názor, že jsou to zástupci čtyř tehdy známých kontinentů (Evropan – Evropa, Černoch – Afrika, Indián – Amerika, Turek – Asie), kam se rozšířila nejen křesťanská víra ale i úcta k sv. Janu Nepomuckému.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021
Přehrada Pařížov

Přehrada Pařížov

Běstvina, Východní Čechy
Hrad Oheb nad přehradou Seč

Hrad Oheb nad přehradou Seč

Seč, Východní Čechy
Přehrada Seč u Chrudimi

Přehrada Seč u Chrudimi

Seč, Východní Čechy
Hledání ztraceného pokladu

Hledání ztraceného pokladu

Seč, Východní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí