Úvod > Co chcete dělat? > Dětský talent – divadelní studio pro děti a mládež
Kultura

Dětský talent – divadelní studio pro děti a mládež

Dětský talent je divadelní studio pro děti a mládež pracující v nově zrekonstruovaném Vršovickém divadle Mana v Praze, který vznikl z iniciativy herečky a šansoniérky Eriky Deutsch. Nachází se zde dramatické kroužky, divadení soubor a divadelní dílny.

V rámci Dětského talentu působí dramatické kroužky, divadelní soubor Spektákl z mladých talentů, organizují se zde také divadelní dílny pro děti i dospělé. Divadelní studio se zaměřuje se především na autorské divadlo.

V autorském divadle se děti stávají přímými tvůrci představení, kde přirozenou formou procesu vzniká finální představení a každé dítě má na něm svůj autorský podíl. Využívají se v něm prvky pohybové, řečové i hlasové improvizace. Cílem divadelního studia je, aby každé dítě dostalo možnost být vším čím může, čím chce a čím je, s respektem na ostatní. Jde především o osobnostní rozvoj dětí, jejich kreativity i fantazie, potažmo i rozvoj dramatického talentu i dalších talentů, které děti v sobě objeví. Osvojit si tajemství dokonalé mluvy, řeči těla a hlasu jako nástroje dialogu, komunikace a sebeprezentace.

Kromě dramatických schopností se u dětí rozvíjí pozitivní vlastnosti jako jsou trpělivost, nadšení pro společnou práci, práci v týmu, smysl pro povinnost a zodpovědnost, spolehlivost, komunikativnost, otevřenost, zvládání strachu a trémy, pomáhá k sebeprezentaci a sebeúctě. Prostřednictvím divadla a hry se děti učí vnímat přítomný okamžik, být v tady a teď, rozpoznat své talenty, schopnosti a možnosti a dokázat je využít. Učí se pracovat v kolektivu, vnímat samy sebe v širším celku, stát pevně nohama na zemi, být si jisté samo sebou a přijmout i své chyby a selhání jako něco zcela přirozeného, přemýšlet o svých možnostech, možnostech společného díla a zapojit vše, co v nich je. Aby převládl proces nad výsledkem a výkonem. Aby děti měly radost ze společné práce, z každého okamžiku, který společně prožijí, radovaly se přímo z procesu, nesly zodpovědnost za práci, kterou odvedou, za sebe i celek. A také, aby zkusily, co to obnáší být hercem a divadelníkem.

Koncept divadelního studia Dětský talent je založen na kreativní pedagogice DAMU Ivana Vyskočila, autorském divadle a moderní psychologii, kdy člověk má v sobě nevídané možnosti, pokud je mu dána možnost a svoboda je objevit, projevit se jakkoliv, pokud se naučí pracovat sám se sebou, naučí se vnímat přítomný okamžik, tedy být v tady a teď a přijme zodpovědnost za sebe i celek.

Zobrazit více