Úvod > Co chcete dělat? > Sklep Grébovka na Vinohradech v Praze 2
Gurmánská turistika

Sklep Grébovka na Vinohradech v Praze 2

Vinohrad a vinný sklep umístěný ve vinici je majetkem Městské části Praha 2. Sklep provozují a vinici o rozloze cca 1,6 ha spravují Ing. Iveta Bulánková a Pavel Bulánek. Zde vyrobené víno má titul České zemské víno a pochází z kvalitních hroznů osmi odrůd.
Sklep Grébovka je místo, kde si vychutnáte atmosféru pravé vinice uprostřed Prahy. Vinný sklípek se ukrývá ve východní části vinice na historické viniční trati Gröbovka na Vinohradech. Díky poloze trati a způsobu pěstování se daří jak bílým, tak červeným odrůdám. Zpracování hroznů probíhá klasickou cestou bez řízeného kvašení.

Sklípek je v provozu jen v pátek a v sobotu od 14:00 do 21:00 hodin. Víno si můžete koupit i s sebou. Prodávají tu pouze víno pocházející z Grébovky, což je Rulandské šedé, Müller Thurgau, Ryzlink rýnský a několik dalších odrůd. Provoz sklípku zde byl zahájen roku 2009. Víno ze zdejších hroznů prodávají vinohradníci osobně a dovedou o něm velmi zapáleně hovořit.

Z historie vinice na Grébovce: Pěstování révy vinné bylo v Praze rozšířeno již před obdobím kralování Karla IV., neb již ve 13. století jsou známé vinice z jižních svahů dnešních Vinohrad, Vršovic a Nuslí. Toto území se nazývalo Viniční údolí a sám Botič se nazýval Vinný potok. Velký rozmach pěstování a výroby vína nastal datem 16. února 1358, kdy císař Karel IV. vydal první privilegium, kterým přikazoval vysazování vinic v okruhu tří mil za hradbami města. Vinicím se dařilo i dále za panování Václava IV. až do dob třicetileté války. Fortifikační práce po skončení války vinicím mnoho nepřály a tak se spousta z nich mění na pole, zahrady a nové usedlosti. I z dnešního území Havlíčkových sadů se tedy stává pás zeleně, kam si návštěvníci chodí odpočinout.

Velká chvíle pro vinici přichází až se jménem Mořic Gröbe, který koupil roku 1870 všechny zdejší pozemky, vybudoval zde letní sídlo a v jeho okolí překrásný anglický park, jehož součástí se stala i vinice. Po smrti Gröbeho koupilo celý komplex město. Roku 1926 se uvažovalo o zrušení vinice, ale nakonec se ji díky mělnickému vinaři Srbovi podařilo znovu osázet. V roce 1933 již vinice produkovala přírodní bílá vína značky Radniční hrozen a červená Primátorský hrozen. Od roku 1938 už tato vína nesloužila pouze jako vína pro hoštění na radnici, ale stala se volně prodejnými. Koncem druhé světové války začala po vybombardování Gröbeho vily a sklepů vinice opět upadat. Světlé zítřky přišly až s rokem 1992, kdy MČ Praha 2 začala historickou vinici rehabilitovat a jejíž proměna trvá do současnosti.