Úvod > Kalendář akcí > Archaion Kallos 2022
Archaion Kallos 2022
">
22.9.
19.10.
Přidat foto

Spolek Philokallia zve také letos na krásné hudební a duchovní zážitky v rámci mezinárodního festivalu pravoslavné hudby Archaion Kallos. Řecký výraz archaion kallos znamená doslova „starobylá krása“, ovšem v pojmosloví svatých otců východní křesťanské církve archaion kallos znamená „archetypální“ neboli „původní krásu“, tedy krásu, kterou spatřil člověk v ráji a kterou sám po stvoření měl. Spolek Philokallia (jehož název, pocházející z řečtiny, znamená „milovat krásu“) nazval takto první a jediný festival pravoslavné hudby v Praze, protože vnímá každý „počin“ v duchovní hudbě, ať už komponování nebo interpretaci, jako jakési hledání, vědomé či nevědomé, této původní „prakrásy“ (archaion kallos).

Festival se koná pod záštitou:
ministra kultury Martina Baxy,
starostky Prahy 2 Alexandry Udženiji, 
velvyslance  Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou,
velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse

a s požehnáním
Jeho Vysokopřeosvícenosti Michala, arcibiskupa pražského a českých zemí.

22. 9. 2022, 19:30
Stará hudba rumunských klášterů
Koncert zavede posluchače na mystické cesty rumunské duchovní hudby v podání předního mužského sboru Nectarie Protopsaltul.
Mužský sbor Nectarie Protopsaltul, umělecký vedoucí: Sabin Preda
Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)
 
2. 10. 2022, 19.30 
Klenoty slovanské duchovní hudby
S. Rachmaninov, D. Hristov, A. Archangelskij, D. Bortňanskij, P. Koronthály aj.
Koncert je hudebním výletem do světa slovanské pravoslavné hudby. Zazní hudba ze Srbska, Bulharska, Ukrajiny, Ruska aj. Součástí programu je i světová premiéra skladby současného českého autora P. Koronthályho.
Sbor Notre Dame, řídí Leona Stříteská
Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, řídí Pavel Salák
Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)

 
6. 10. 2022, 19.30
Východ a Západ
v liturgii pozdního středověku
Výjimečná dramaturgie představí zhudebnění západní mše svaté z pera velkých mistrů pozdního středověku (F. Landini, J. Ciconia ad.) v dialogu s pozoruhodnými skladbami nejvýznamnějších autorů tzv. byzantské ars novy (sv. Jan Koukouzelis ad.). V Praze zazní vůbec poprvé dosud neznámé byzantské skladby z rukopisů kyperských archivů a také české premiéry vrcholně středověkých duchovních skladeb, mimo jiné z významného kyperského rukopisu známého jako Turínský kodex J.II.9.
Účinkují:
Tomáš Hála: varhanní pozitiv, clavisimbalum
Anna Petrtylová: soprán
Marek Žihla: tenor
&
Giorgos Dimitriou (Kypr, Rakousko): protopsaltis (sólo)
a členové Ensemble Hilaris
Koncert se koná s podporou Kyperského velvyslanectví v Praze
a pod záštitou velvyslance Kyperské republiky J. E. Antoniose Theocharouse.
Místo konání: Kostel svatého Václava na Zderaze, Resslova 300/6, Praha 2
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)


12. 10. 2022, 19.30
Filokalie dneška
Současná klavírní tvorba inspirovaná pravoslavnou spiritualitou
Již tradičně představuje jeden koncert festivalu pražskému publiku současnou instrumentální hudbu inspirovanou duchovností východního křesťanství. Letos vás zveme do světa moderní a postmoderní klavírní tvorby skladatelů V. Mokranjace, J. Tavenera, I. Moodyho, A. Pärta a H. Bartoně.
V. Mokranjac: Ozvěny (Odjeci)
J. Tavener: Ypakoe
I. Moody: Fioriture
A. Pärt: Für Alina
H. Bartoň: Preludium k žalmu 141, pro klavír a zvukovou stopu
Radka Hanáková: klavír 
Místo konání: HAMU, Galerie, Malostranské náměstí 13, Praha 1
Vstupné: 250 Kč, 150 Kč (studenti, senioři), pro studenty HAMU vstup volný

 
19. 10. 2022, 19:30
Hildegarda z Bingenu a Kassia z Konstantinopole
Ženský dotek v duchovní hudbě na Východě a na Západě
Koncert je věnován dvěma nejstarším křesťanským skladatelkám, německé mystičce Hildegardě z Bingenu a byzantské skladatelce a básnířce sv. Kassii. Jejich díla zazní v podání předního ženského souboru Tiburtina a řecké zpěvačky Evanthie Vavoulioti.
Program: Symphonia armonie celestium revelationum, Ordo Virtutum, Troparion Kassianis aj.
Tiburtina Ensemble, umělecká vedoucí: Barbora Kabátková
Evanthia Vavoulioti (Řecko): psaltria
s doprovodem (isokratema) mužské části sboru Philokallia Ensemble
Koncert se koná s podporou Řeckého velvyslanectví v Praze, Řecké pravoslavné církve a pod záštitou velvyslance Řecké republiky J. E. Athanassiose Paressoglou.
Místo konání: Pravoslavný chrám sv. Kateřiny Alexandrijské, Viničná 468/2, Praha 2
Vstupné: 300 Kč, 150 Kč (studenti, senioři)