Zubrnice
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Přidat foto

Zubrnice

Obec Zubrnice se nachází asi 16 km východně od Ústí nad Labem, v malebné krajině Českého středohoří, na pravé straně řeky Labe. Mezi hlavní pamětihodnosti obce patří zdejší skanzen – jeho jádro tvoří historická roubená stavení, některé exponáty vesnických staveb sem byly přeneseny z východní části Českého středohoří. Na náves byla převezena i barokní roubená studna z roku 1695.

Starobylá obytná stavení, mlýny a vodní pily v Zubrnicích

Roku 1988 bylo v Zubrnicích otevřeno Muzeum lidové architektury, kam jsou přenášeny památné objekty lidové architektury z ohrožených míst Českého středohoří a Podkrušnohoří. Středobodem muzea je statek č. p. 61 s původním zařízením, náčiním i nářadím, kde je průvodcovská služba a přilehlá hospodářská stavení (stodola, sušárna ovoce, kůlna s nářadím, bylinková zahrádka).
 
Na návsi uvidíte smírčí kříže přemístěné z Chabařovic, sochu Jana Nepomuckého, kterému byla pozlacená svatozář ukradena hned druhý den po instalaci, hrázděnou kapličku ze Žichlic znovu postavenou u hřbitova nebo již zmíněnou barokní studnu ze Střižovic. Do provozu byla uvedena také škola z roku 1863. Nechybí ani typický venkovský obchod. Na Lučním potoce bylo kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Dnes je obnovován mlýn na horní vodu v Týništi. Cestou k němu stojí obnovená Boží muka z Lučního Chvojna. Na všem má velkou zásluhu dr. František Ledvinka, zakladatel a správce Muzea. Kolorit vesnické památkové rezervace dotváří několik klasicistních zděných domů.
 

Trať, kde se točili Páni kluci

Dalším velkým magnetem je muzeum historické železnice zprovozněné 1890 na trase Ústí nad Labem/Střekov – Zubrnice/Týniště a prohlášené technickou kulturní památkou roku 1998. Je zřízeno na bývalém nádraží.
 
V muzejní expozici se nachází výstava s železniční tématikou jako je dopravní kancelář s dobovým zařízením, expozice drezín, zabezpečovacího zařízení, čekárna pro cestující, světla na železnici a další expozice. Od dubna do října o víkendech a svátcích jezdí po trase ze Zubrnic do Ústí pravidelně muzejní vlaky. Zubrnická trať je místem natáčení filmů Páni kluci a Rebelové.
 

Na výlet do přírody v okolí Zubrnic

Bylo by škoda nevyužít přírodní bohatství nádherného Českého středohoří, které láka k pěkným výletům do okolí Zubrnic. Tak například se můžete vydat po naučné stezce Okolím Zubrnic. Okružní trasa dlouhá 2,5 km vede k rekonstruovanému mlýnu do Týniště a podél Lučního potoka se vrací zpět do výchozího místa. Ze středu obce vede také červená značka na Bukovou horu (683 m), kde objevíte nejen krásnou Humboldtovu vyhlídku, ale také malou ledovou jeskyni a uvidíte i televizní vysílač. Zpět do Zubrnic se můžete vydat po zelené značce, na které narazíte na zajímavou technickou památku – odvodňovací štolu Gothard, která sloužila k odvádění vody z hnědouhelného dolu Svatý Gothard.
 
Z dalších zajímavostí ve vzdálenějším okolí Zubrnic stojí za zmínku například bývalá obec Vitín, která byla po roce 1950 vysídlena (žilo zde především německé obyvatelstvo) nebo Přírodní památka Stříbrný roh - čedičový vrchol s rozsáhlými porosty bukových lesů. Mezi horolezci je známá skalní oblast Ptačí stěny, milovníky přírody zaujme asi pět metrů vysoký vodopád Načina. Máloznámá je i zřícenina hradu Leština anebo skalní útvary Čertova zeď a Skalní hřib v přírodní památce Magnetovec u Byňova.
10.9.
Pára v muzeu

Pára v muzeu

Zubrnice, Ústecký kraj
15.10.
16.10.
Podzim na vesnici

Podzim na vesnici

Zubrnice, Ústecký kraj
10.12.
11.12.
Vánoce v Zubrnicích

Vánoce v Zubrnicích

Zubrnice, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace