Úvod > Výlety > Cesty poznání > Výlet z města obklopeného vinicemi na památnou horu Říp

Výlet z města obklopeného vinicemi na památnou horu Říp

Litoměřice kdysi bývaly po Praze druhým největším vinařským městem v Čechách. Ke katedrále sv. Štěpána se vztahuje darovací listina z roku 1057, která se zmiňuje o okolních vinicích a vinařích a představuje dosud nejstarší objevenou písemnou zprávu o českém vinařství.
LitoměřiceV Litoměřicích stojí za vidění především malebné historické centrum, obklopené gotickými hradbami, vyhlídkovými terasami a parky. Příjemným místem jsou hradební parkány, odkud je krásný výhled na staré Litoměřice s biskupskou rezidencí a panorama Českého středohoří s hradem Hazmburkem. Je odtud dobře vidět i památná hora Říp, symbol českých národních dějin. Na jejím vrcholu stojí románská rotunda sv. Jiří s polokruhovou apsidou a válcovou západní věží. Portál, velká půlkruhová sklenutá okna a socha sv. Jiří s drakem v interiéru pocházejí z druhé poloviny 19. století.

StředohoříDomimantou Českého středohoří je hrad Hazmburk, jehož silueta se dvěma věžemi je vidět ze všech světových stran na desítky kilometrů daleko. Pod hradem jsou prý vytesány podzemní místnosti a tajné zazděné chodby, které kdysi Hazmburk propojovaly s hrady Košťálovem a Budyní.

Hora Říp je známá v souvislosti s praotcem Čechem a je symbolem českého národa. Už za první republiky bylo na vrcholu napsáno: "Co Mohemedu Mekka, to Čechu má být Říp". Na vrcholu Řípu leží asi nejznámější románská památka v Čechách rotunda sv. Jiří, původně zasvěcená sv. Vojtěchovi. Připomíná se k roku 1126, kdy nechal kníže Soběslav I. na paměť vítězství v bitvě u Chlumce stávající kostelík opravit a rozšířit o západní kruhovou věž. Kostel, jehož zasvěcení bylo mezitím změněno na sv. Jiří, se v 17. a 18. století stal oblíbeným poutním místem.