Úvod > Co chcete dělat? > Mlýnské údolí v Zubrnicích

Mlýnské údolí v Zubrnicích

Památky
V malebné malé vsi Zubrnice stávalo na Lučním potoce kdysi dvacet mlýnů a vodních pil. Na dvanácti kilometrech potoka jich stávalo celkem dvacet sedm, ve střední Evropě šlo o naprostý unikát. Do dnešních dnů se zachoval Valšův mlýn, kde najdete i zajímavou expozici.
Zvláštností Muzea v přírodě v Zubrnicích je samostatné rozsáhlé území za obcí, na kterém se dochovalo pět vodních mlýnů, z nich tři jsou dnes bohužel v troskách. Na dvanácti kilometrech Lučního potoka jich stávalo celkem dvacet sedm, ve střední Evropě šlo o naprostý unikát. Celé území tzv. Mlýnského údolí Muzeum v přírodě Zubrnice upravuje do podoby z poloviny 19. století podle katastrální mapy, což spočívá například v citlivé dosadbě vysokokmenných ovocných stromů do zbytků starých sadů.

Už dnes prochází návštěvníci ke mlýnu obnovovanou krajinou, kde podél upravených cest poskytují stíny vzrostlé aleje ovocných stromů starých odrůd. Nechybí ani krajinné prvky, jako jsou boží muka nebo křížek. Na jaře návštěvníky potěší linie košíkářských vrb stříhaných tzv. na babku. Ze skanzenu Zubrnice vede do "mlýnského" údolí naučná stezka Okolím Zubrnic.
 

Mlýn Týniště čp. 27 (Walschmühle)

Zpřístupněný Valšův mlýn byl upraven do současné podoby v roce 1803. Toto datum nese i vročení na vyřezávaném sloupu mlýnské hranice. Stavba je příkladem malého selského mlýna, pracujícího jen pro nejbližší okolí. Příznivé spádové podmínky Českého středohoří přivádějí vodu na kolo shora. V obytné části se dochoval jeden z posledních roubených komínů. Valšův mlýn je nejmladší z místních vodních mlýnů.

Mlýn zůstal funkční až do konce 2.světové války. Noví osídlenci, kteří dostali tento objekt k bydlení po druhé světové válce, využívali pouze zděný obytný dům a vlastní roubený mlýn postupně devastovali, dřevo užívali na zátop a mlýnici zaváželi popelem a odpadem. V roce 1976 jej zakoupilo tehdejší Okresní vlastivědné muzeum v Ústí nad Labem, které v roce 1979 započalo jeho rekonstrukci. Nyní se jedná o jediný mlýn na Lučním potoce, který je funkční.
Celý popis
Naposledy změněno: 18. 3. 2020
Naučná stezka Okolím Zubrnic

Naučná stezka Okolím Zubrnic

Zubrnice, Severozápadní Čechy
Elektrotechnické muzeum Zubrnice

Elektrotechnické muzeum Zubrnice

Zubrnice, Severozápadní Čechy
Železniční muzeum Zubrnice

Železniční muzeum Zubrnice

Zubrnice, Severozápadní Čechy
Skanzen Zubrnice - nejmladší skanzen v Čechách

Skanzen Zubrnice - nejmladší skanzen v Čechách

Zubrnice, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Chalupa Haslice

Chalupa Haslice

Homole u Panny, Severozápadní Čechy
Farma U sluníček Heřmanov

Farma U sluníček Heřmanov

Děčín, Severozápadní Čechy
Zájezdní hostinec v obci Trnobrany

Zájezdní hostinec v obci Trnobrany

Litoměřice, Severozápadní Čechy
Dobrá poctivá česká kuchyně v Úštěku

Dobrá poctivá česká kuchyně v Úštěku

Úštěk, Severozápadní Čechy