Úvod > Česká nej > Historické > Evropská vize Jiřího z Poděbrad - první návrh "Evropské Unie" v dějinách
Historické

Evropská vize Jiřího z Poděbrad – první návrh "Evropské Unie" v dějinách

Jiří z Poděbrad celý život usiloval o vytvoření mírového spojení všech evropských království do "Evropské unie" již v 15. století.
Jediný český král, který nepocházel z panovnické dynastie, byl roku 1458 zvolen českou šlechtou pro své diplomatické předpoklady vládnout náboženskými válkami rozpolcené zemi, utrakvistům i katolíkům. Kromě obnovy politické jednoty své vlasti usiloval i o vytvoření mezinárodního obranného spolku evropských panovníků proti Turkům na principu národní svrchovanosti států, zásady nevměšování se a řešení sporů před mezinárodním soudním tribunálem.

V květnu roku 1464 vyjelo z Prahy do Francie za králem Ludvíkem XI. poselstvo vedené Antoniem Marinim a Albrechtem Kostkou z Postupic, fojtem Dolnolužickým. Velikou cestu po dvorech evropských vladařů podniklo české poselstvo v čele s Lvem z Rožmitálu, švagrem Jiřího z Poděbrad. Z Čech vyrazilo v listopadu roku 1465 a vrátilo se až za půl druhého roku. V roce 1467 se v Jiříkových službách vypravil za francouzským králem Ludvíkem IX. a milánským vévodou Mariem Galeazzem Sforzou Gosvin Špan, opat kláštera v Neuzelle. Myšlenka mírové „evropské unie“ však byla v 15. století nereálná a ztroskotala na nezájmu monarchů a odporu papeže.

Vzdal se také svého snu o nastolení poděbradské dynastie. Když země potřebovala pomoc Polska, nabídl trůn synovi polského krále. Jiří z Poděbrad povýšil zájmy českého království nad své vlastní a zařadil se do galerie největších osobností našich dějin.
 

Co bylo postaveno nebo obnoveno za Jiřího z Poděbrad?

Během vlády Jiřího z Poděbrad pokračovala na Starém Městě Pražském výstavba kostela Panny Marie Před Týnem. Vzhůru se zdvihalo jeho velkolepé západní průčelí obrácené do Staroměstského náměstí a k radnici Starého Města Pražského.

Z doby Jiřího z Poděbrad pochází i vnější opevnění a brána na hradě Liticích, který byl Jiřího osobním majetkem.

Jiří z Poděbrad se pokládal za potomka Bočka z Obřan, zakladatele kláštera cisterciáků ve Žďáru nad Sázavou, i když byl ve skutečnosti potomkem Bočkova bratra Kuny, od něhož se odvíjel rod pánů z Kunštátu. V rodové posloupnosti kotvil zvláštní vztah krále Jiřího ke klášteru ve Žďáru nad Sázavou. V duchu staré rodové tradice se cítil být patronem a ochráncem starého opatství, jeho druhým zakladatelem tzv. „štiftéřem“. Sám proto dal znovu do Žďáru povolat cisterciáky, kteří klášter opustili za husitských válek. Dbal i o obnovu zpustošených a poničených klášterních budov a o restituci starého klášterního majetku.

Bylo takřka samozřejmostí, že čeští vladaři věnovali svou přízeň pražskému metropolitnímu chrámu sv. Víta. V něm byl Jiří z Poděbrad korunován a tady byl také po své smrti pohřben.
Polabské muzeum v Poděbradech

Polabské muzeum v Poděbradech

Polabské muzeum v Poděbradech představuje přírodu, archeologii, historii a lázeňství regionu prostřednictvím stálé expozice Příběh Polabí a expozice Středověký špitál zv. Kunhuta.

Týnský chrám – kostel Matky boží před Týnem

Týnský chrám – kostel Matky boží před Týnem

Kostel Matky boží před Týnem patří mezi nejvýznamnější pražské kostely. Původní románský kostel patřil ke špitálu kupců v dnešním Ungeltu. Na jeho místě byl ve 13. stol. postaven raně gotický kostel. Za husitských časů býval kostel hlavní baštou husitů.

Podbrdské muzeum v Rožmitálu pod Třemšínem

Podbrdské muzeum v Rožmitálu pod Třemšínem

Podbrdské muzeum s Památníkem Jakuba Jana Ryby a České mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů v Rožmitálu pod Třemšínem. Díky evropským fondům vznikl v Rožmitále rozsáhlý muzejní komplex, který najdete pod náměstím v areálu bývalého Agrostroje.

Zámek Chyše – sídlo rodu Lažanských

Zámek Chyše – sídlo rodu Lažanských

Zámek proslavil Karel Čapek, který zde pobýval v roce 1917 a zvěčnil ho ve svých dílech Krakatit nebo Věc Makropulos. Projít si můžete interiéry včetně sálu se stropní malbou od Petra Brandla, expozici věnovanou K. Čapkovi i rozsáhlý zámecký park. V pivovaru čepují pivo dle staročeské receptury.

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

Hrad Litice nad Orlicí – ocitnete se tu ve středověku

V půvabné krajině východních Čech, v místech, kde si proklestila dravá voda Divoké Orlice uprostřed rozlehlých lesů cestu v hlubokém zákrutu, se na vrcholku nevysokého pahorku vypíná hrad Litice.

Vodní zámek Blatná – nejen za daňky a princeznami

Vodní zámek Blatná – nejen za daňky a princeznami

Vedle hradu Švihov a zámku Červená Lhota je vodní zámek Blatná nedaleko Strakonic v Jihočeském kraji jedním z nejzachovalejších vodních panských sídel na území České republiky. Kromě samotného zámku s vodním příkopem bývá hojně navštěvovaný anglický park se stádem daňků.

Lázně Poděbrady – s více než stoletou tradicí

Lázně Poděbrady – s více než stoletou tradicí

Lázně Poděbrady jsou již více než sto let navštěvovanou destinací s mnoha možnostmi. Příjemné prostředí, poklidná atmosféra kolonády obklopená zelení parku, klidný břeh řeky Labe, stylové kavárny, prestižní kulturní či sportovní události jsou základem pro oblíbenost tohoto lázeňského města.

Památník krále Jiřího z Poděbrad na Zámku Poděbrady

Památník krále Jiřího z Poděbrad na Zámku Poděbrady

Památník krále Jiřího z Poděbrad byl znovuotevřen po náročné rekonstrukci. Prezentovány jsou tu nově dějinné události související s českým králem Jiřím z Poděbrad, jeho mírovými snahami a životem ve středověku na Poděbradsku.

Zámek Kunštát – jeden z nejstarších moravských hradů

Zámek Kunštát – jeden z nejstarších moravských hradů

Navštivte jeden z nejstarších moravských hradů ze 13. století, a seznamte se tak se zajímavými interiéry zámku, který vám nabídne hned několik okruhů. Projděte se po vzácných nejstarších parketách v Evropě a nezapomeňte poctít svou návštěvou i unikátní historický psí hřbitov.

Kunštát – město s hrnčířskou minulostí

Kunštát – město s hrnčířskou minulostí

Na rozhraní Boskovické brázdy a Hornosvratecké vrchoviny leží město Kunštát s tradiční hrnčířskou a keramickou tradicí. Kunštát byl založen ve 13. století, o něco málo starší je zdejší hrnčířství.

Alej Johanky v Rožmitále pod Třemšínem

Alej Johanky v Rožmitále pod Třemšínem

Alej je pojmenovaná po české královně Johaně, manželce Jiřího z Poděbrad. Její začátek zdobí mohutná lípao objemu kmene 6,75 m, která se nachází za Podzámeckým dvorem a je bezesporu dávným pamětníkem mnoha zajímavých lidských a uměleckých osudů.

Hotel a restaurace Královský Dvůr v Hořicích

Hotel a restaurace Královský Dvůr v Hořicích

Hotel Královský Dvůr se nachází v centru města Hořice v Podkrkonoší, které proslulo díky sochařskému umění jako “Město kamenné krásy”. Asi 1,5 Km od hotelu leží známé přírodní koupaliště Dachova.

Náměstí Krále Jiřího v Kunštátu

Náměstí Krále Jiřího v Kunštátu

Na kunštátském náměstí můžete vidět mnoho zajímavých staveb, mezi které patří – barokní fara ze 2. pol. 18. stol., barokní dům z roku 1756, socha krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad z roku 1885.

Slovanská epopej na zámku Moravský Krumlov

Slovanská epopej na zámku Moravský Krumlov

Cyklus 20 monumentálních obrazů inspirovaných slovanskou mytologií a dějinami Čechů, Moravanů a Slezanů se během let 2021-2026 vrací na zámek Moravský Krumlov. Opravené prostory zámku splňují nejpřísnější kritéria vyžadující pro vystavení pláten.

Ubytování a restaurace

Bistro a Grill Sotto Ponte v Poděbradech

Bistro a Grill Sotto Ponte v Poděbradech

Poděbrady, Středočeský kraj
Káva Poděbrady

Káva Poděbrady

Poděbrady, Středočeský kraj
Streetfood Poděbrady

Streetfood Poděbrady

Poděbrady, Středočeský kraj
Cukrárna U Reinvaldů v Poděbradech

Cukrárna U Reinvaldů v Poděbradech

Poděbrady, Středočeský kraj