ÚvodČeská nejArchitektonickéKarel Prager – vůdčí osobnost poválečné architektury
Architektonické

Karel Prager – vůdčí osobnost poválečné architektury

Karel Prager (24. srpna 1923, Kroměříž – 31. května 2001, Praha) byl významný český architekt 2. poloviny 20. století. Jeho stavby dodnes v mnohých vzbuzují rozporuplné pocity, architekti je považují za klenoty. Karel Prager je autorem památkově chráněných staveb Ústavu makromolekulární chemie, budovy Federálního shromáždění a Nové scény Národního divadla.
Karel Prager se narodil 23. srpna 1923 v Kroměříži. Vyšší průmyslovou školu absolvoval v Brně, v Praze pak vystudoval architekturu na Českém vysokém učení technickém. Po vojně v roce 1952, stejně jako většina absolventů architektury, nastoupil do Stavoprojektu, kde pracoval na přidělených zakázkách. Zde navrhl přibližně desítku projektů, mezi prvními byly ve spolupráci se zkušenějšími architekty bytové domy v Ostravě-Porubě či experimentální dům v Otrokovicích. Vysoce ceněnou stavbou z toho období, která byla v roce 2000 prohlášena za kulturní památku, je Ústav makromolekulární chemie Akademie věd z roku 1958.
 
Ústavem makromolekulární chemie Prager vybočil z řady. Železobetonová konstrukce s posunutými sloupy byla prvním krokem k flexibilitě, trendu, který se objevoval na Západě a který se u nás Prager a jeho kolegové snažili prosadit. Prager se vždy soustředil i na ty nejmenší detaily. Spolu s ředitelem ústavu, Ottou Wichterlem, promyslel pečlivě funkce celého areálu. Stavba měla lehký obvodový plášť ze závěsných stěn ze skleněných panelů. V interiéru použil přestavitelné příčky a skříňky, obsluhovatelné z kanceláře, laboratoře i z chodby, které položily základy jeho pozdějšího patentu stavebních dílců Gama.
 
Ve Stavoprojektu Prager spolupracoval s Václavem Hilským, Zdeňkem Stupkou či Janem Pilařem, položeny zde byly i počátky spolupráce s Jiřím Albrechtem a Jiřím Kadeřábkem. Členy týmu zde byli i manželé Machoninovi.
 
Uvolněnější atmosféra 60. let dovolila architektům vystoupit ze závislosti na státně řízeném plánování a vytvořit samostatné architektonické skupiny. V červenci 1966 založil Prager Sdružení projektových ateliérů, v němž prvním ateliérem byl jeho ateliér Gama. Následovaly ateliéry Alfa Vladimíra a Věry Machoninových, Beta Jana Šrámka, Delta Jiřího Klena a později Zdeňka Jakubce, Epsilon Karla Filsaka a Omicron Jiřího Kadeřábka.

V témže roce autorský kolektiv Karel Prager, Jiří Kadeřábek a Jiří Albrecht zvítězil v soutěži na rekonstrukci a dostavbu Národního (později Federálního) shromáždění. Idea dostavby stávající burzy ve stylu moderního klasicismu (1936 – 37) spočívala v přístavbě "domu nad domem" na samostatné nosné konstrukci. Dvoupodlažní nástavbu s kancelářemi, sálem a s dalšími klubovnami vynášejí nad původní budovu čtyři samostatné sloupy. Zde již byly naplno použity flexibilní typizované prvky a dílce. V objektu je také dochována řada uměleckých děl. Skleněné plastiky S. Libenského a J. Brychtové, gobelíny C. Boudy a V. Drnkové – Zářecké aj. V současnosti slouží tato památkově chráněná budova jako Nová budova Národního muzea.

Dalším projektem budov vznášejících se nad svým okolím je částečně nedokončený soubor pavilonů určených pro Sdružení projektových ateliérů v Emauzích z let 1969 – 1973. Nosníky prvního patra přesahují hmotu přízemí na všechny strany o šest metrů a tři objekty s prosklenou fasádou tak vytváří dojem, že levitují. Areál, ve kterém nyní sídlí Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Centrum architektury a městského plánování projde v roce 2024 generální rekonstrukcí.

Po srpnové okupaci v roce 1968 bylo Sdružení projektových ateliérů začleněno pod Projektový ústav hl. m. Prahy. Vedoucí ateliérů nebyli odvoláni, ale architekti byli v anonymitě a bylo jim odebráno autorské právo. Jako autor byl uváděn název projektového ústavu. Pod svým jménem nemohl až do počátku 90. let projektovat ani Karel Prager. V 70. letech vyprojektoval řadu odvážných urbanistických projektů, které zůstaly jen na papíře. Z plánované přestavby Smíchova byla zrealizována jen solitérní bankovní budova v brutalistickém stylu s prvky skulpturalismu.
 
Asi pro všechny Čechy nejznámější a nejdiskutovanější projekt přišel počátkem 80. let, kdy byl Pragerův ateliér Gama povolán k dostavbě Nové scény Národního divadla. Budova, která je od roku 2021 památkově chráněna, vyniká použitím exkluzivních materiálů a autorských interiérů. Silná skleněná fasáda izolující budovu od ruchu Národní třídy je řešena jako architektonicko-sochařské dílo a je složená ze 4 306 foukaných dutých obrazovek. Prager zde spolupracoval se sklářskými umělci Jaroslavou Brychtovou a Stanislavem Libenským. Hlavní vstup z Národní třídy umístěný v hladké transparentní části doplňuje kovový emblém od Zdeňka Kolářského a O. Patery. Celý objekt má působit jako monumentální skleněný krystal.
 
Krátce před svou smrtí, v roce 2001, obdržel Karel Prager čestnou cenu za celoživotní dílo a přínos architektuře od správní rady Obce architektů.
Ústav makromolekulární chemie Památky

Ústav makromolekulární chemie

Ústav makromolekulární chemie Akademie věd ČR v Praze na Břevnově je významný nejen výzkumem, který v něm probíhá. Budova navržená architektem Karlem Pragerem je od roku 2000 památkově chráněna.

Kulturní dům Březnice Kultura

Kulturní dům Březnice

Kulturní dům z přelomu 70. a 80. let 20. století, postavený kompletně podle projektu Karla Pragera, je výjimečné a trochu opomíjené architektonické dílo.

Centrum architektury a městského plánování v Praze Památky

Centrum architektury a městského plánování v Praze

Centrum architektury a městského plánování je součástí Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy a je základním zdrojem přehledných a dostupných informací o hlavním městě. Je tu pro každého, kdo má zájem o společné plánování a fungování Prahy.

Nová budova Národního muzea Kultura

Nová budova Národního muzea

Nová budova Národního muzea tvoří výrazný architektonický kontrast k Historické budově Národního muzea na Václavském náměstí, s níž byla trvale spojena podzemní chodbou do jednoho muzejního komplexu. Najdete zde expozice dějin 20. století a Dětské muzeum.

Brutalismus – architektura drsného betonu

Brutalismus – architektura drsného betonu

Stavby ve stylu brutalismu jsou považovány za nejošklivější budovy moderní éry. Brutalismus se dá zjednodušeně charakterizovat jako “beton, beton a zase beton“, a to beton neopracovaný, hrubý a brutální.

7 věcí, které nevíte o… zajímavých stavbách z betonu

7 věcí, které nevíte o… zajímavých stavbách z betonu

Beton je fascinující stavební materiál: praktický a současně mnohotvárný, pevný i krásný, vyhovující současnému životnímu stylu. Kudy z nudy vás zve na přehlídku betonových zajímavostí, kde lze obdivovat barvy, tvary, provedení i estetickou hodnotu – a můžete se vsadit, že některé místo si zapíšete do svých výletních plánů. Na beton!

1956⁠–⁠1989: Architektura všem – expozice NG ve Veletržním paláci

1. 1.31. 12.
1956⁠–⁠1989: Architektura všem – expozice NG ve Veletržním paláci

Ve Veletržním paláci si prohlédnete novou expozice s názvem 1956⁠–⁠1989: Architektura všem. Cílem výstavy je překonat binární pohled Východ⁠–⁠Západ, uměle udržovaný od pádu železné opony před 30 lety, a učinit ji srozumitelnou v evropském kontextu. 

Rudolfinum – sídlo České filharmonie a galerie současného umění Kultura

Rudolfinum – sídlo České filharmonie a galerie současného umění

V 19. století postrádala Praha opravdu reprezentativní i kapacitou vyhovující prostory pro potřeby symfonického orchestru a pro umístění obrazárny. Proto vznikl záměr postavit budovu, která by tyto dvě potřeby uspokojila a zároveň by ilustrovala ekonomický i kulturní rozvoj českého národa.

Dům U Černé Matky Boží s expozicí Český kubismus Kultura

Dům U Černé Matky Boží s expozicí Český kubismus

Dům U Černé Matky Boží je vrcholné dílo české kubistické architektury. Vystavěn byl v letech 1911–1912 podle návrhu českého architekta Josefa Gočára. Expozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze zde představuje český kubismus jako styl ideově propojující volné i užité umění a architekturu.

Tajný pomník Jana Palacha u Národního muzea v Praze Památky

Tajný pomník Jana Palacha u Národního muzea v Praze

Údajný „Palachův pomník“ vyvstává z chodníku před bývalým Federálním shromážděním, na dohled od místa, kde se student v roce 1969 upálil. Desítky let byl všem na očích, a přece o něm nikdo nevěděl.

Nová scéna Národního divadla Kultura

Nová scéna Národního divadla

Novodobá divadelní budova Nová scéna, která je unikátním příkladem specifického využití skla, patří pod správu Národního divadla a funguje jako moderní divadlo všech forem a žánrů.

Czech Press Photo 2023 v Národním muzeu

V Nové budově Národního muzea můžete navštívit výstavu již 29. ročníku prestižní novinářské soutěže Czech Press Photo.
Praha 1, Praha

Tajemná Núbie

Přijďte si do Historické budovy Národního muzea prohlédnout unikátní zachráněné předměty z historického území Núbie.
Praha 1, Praha

Příměstský tábor – Letem světem muzeem

Přihlaste děti na příměstský tábor pořádaný Národním muzeem ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem.
Praha 1, Praha

Možné podoby knihy

Výstava Možné podoby knihy v Národním muzeu představí od 15. 3. do 1. 9. 2024 část knižní tvorby Elišky Čabalové. Prezentovány jsou umělecké vazby převážně současných bibliofilií, i některé autorské knihy a knižní projekty.
Praha 1, Praha

Muzeum od sklepa po půdu

Nová výstava nabízí pohled do života Národního muzea jakožto instituce, historického objektu, místa pro uchování předmětů nevyčíslitelné hodnoty i prostoru spjatého s množstvím zajímavých osobností a návštěvníka doslova provede historickou budovou od sklepa po půdu.
Praha 1, Praha

Kurz průvodce cestovního ruchu

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku Průvodce Prahou, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání.
Praha 2, Praha

Pražský hrad při úplňku – komentovaná vycházka

Pojďme si společně vychutnat magickou atmosféru Pražského hradu při úplňku.
Praha 2, Praha

Pražský hrad při úplňku – komentovaná vycházka

Pojďme si společně vychutnat magickou atmosféru Pražského hradu při úplňku.
Praha 2, Praha

Aktivity v okolí

Sousoší Géniů v Národním muzeu

Sousoší tvoří dvě nadživotní postavy okřídlených chlapeckých Géniů nesoucích v rukou svatováclavskou korunu a atributy v podobě pochodně a vavřínového věnce.
Praha 1, Praha

Zázraky evoluce – nová expozice Národního muzea

Navštivte jednu z nejmodernějších přírodovědeckých expozic v Evropě s nejznámějším exponátem Národního muzea, kostrou plejtváka myšoka, a dalšími 1 500 unikátními předměty.
Praha 1, Praha

Okna do pravěku – nová expozice Národního muzea

Historická budova Národního muzea zve na jednu z nejmodernějších přírodovědeckých expozic v Evropě s exponáty, které vás zavedou na dlouhou, ale velmi zajímavou cestu pravěkem od prvohor do čtvrtohor. Čeká vás na dva tisíce exponátů především z oblasti paleontologie, ale i mineralogie.
Praha 1, Praha

Dějiny – nová expozice v Historické budově Národního muzea

Expozice s názvem Dějiny atraktivním způsobem zachycuje minulost českých zemí od 8. století až do první světové války. Na celkové ploše 1300 m² uvidíte na 2000 exponátů, které společně vypráví poutavý příběh naší historie.
Praha 1, Praha

Pomník Jana Palacha a Jana Zajíce u Národního muzea

Nenápadný pomník ve tvaru prohnutého kříže na zemi, je umístěn několik metrů od kašny před budovou Národního muzea na Václavském náměstí v Praze, kde se Jan Palach 16. ledna 1969 polil benzínem a zapálil.
Praha 1, Praha

Čelakovského sady u Národního muzea v Praze

Čelakovského sady se nachází těsně u budovy Národního muzea, mezi ulicemi Vinohradská, Legerova, Škrétova a Mezibranská. Roste zde asi 65 druhů dřevin a během revitalizace v roce 2019 sem byly navráceny původní květiny a byliny.
Praha 1, Praha

Kupole Národního muzea v Praze

Historická budova Národního muzea v Praze se na podzim roku 2018 otevřela po několikaleté rekonstrukci veřejnosti. Poprvé v historii je zpřístupněna i kupole, odkud si můžete vychutnat pohled na celou Prahu.
Praha 1, Praha

Sál minerálů – expozice Národního muzea

V expozici nazvané Sál minerálů si mohou návštěvníci prohlédnout více než 4000 předmětů ze sbírky, která celkově čítá neuvěřitelných 100 000 minerálů z celého světa.
Praha, Praha

Ubytování a restaurace

Occidental Praha Wilson v centru Prahy s úžasnými výhledy na historické památky

Hotel Occidental Praha Wilson se nachází přímo na Václavském náměstí v Praze, vedle Národního muzea a Státní opery, a nabízí ideální polohu k poznávání města.
Praha 1, Praha

Hapimag Praha

Hapimag Resort Prague poskytuje ubytování v centru metropole, přímo na Václavském náměstí. Disponuje 48 kompletně vybavenými apartmány a barem.
Praha 1, Praha

Popeyes fast-food

Americký fast-food řetězec Popeyes otevřel v Čechách svou první pobočku a to na Václavském náměstí v Praze.
Praha 1, Praha

Kavárna Oliver’s Coffee Cup na Václavském náměstí

Útulná kavárna na Václavském náměstí, kde se můžete v klidu zastavit na šálek výběrové kávy. Nachází se v prvním patře Domu módy. Prosvětlený a pohodlný podnik s pěkným výhledem použijte jako základnu pro naplánování procházky v centru nebo si tu alespoň na chvíli odpočiňte.
Praha 1, Praha

Skyfall Apartment Hotel v Praze

Užijte si luxusní ubytování přímo v centrum Prahy. Skyfall Apartment Hotel je ideláním místem k poznávání krás hlavního města.
Praha 1, Praha

Francouzská restaurace Bílá kráva na Vinohradech

V Bílé krávě se přenesete do přátelské atmosféry francouzského venkova, přestože sídlí na pražských Vinohradech. To, co vám zde chtějí zprostředkovat nejvíc, je radost a potěšení, kterou Francouzi pociťují z dobrého jídla.
Praha 2, Praha

Alibi bar v centru Prahy

Bar v centru Prahy je dnes jedním z nejvyhledávanějších míst nočního života, kde se snoubí opravdová kvalita koktejlů s výbornou atmosférou sklepních prostor a hudebním repertoárem rezidentních DJ's.
Praha 1, Praha

Restaurace Výtopna na Václavském náměstí v Praze

Restaurace Výtopna je konečnou stanicí nejen pro všechny železniční nadšence, ale také pro milovníky dobrého jídla. Tento gastronomický unikát dokáže proměnit i obyčejné posezení u piva na netradiční zážitek.
Praha 1, Praha