!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Aktuality > Výstava o době, díle a životě J. A. Komenského uvítá návštěvníky
Výstava o době, díle a životě J. A. Komenského uvítá návštěvníky
"> "> "> "> ">
Kultura

Výstava o době, díle a životě J. A. Komenského uvítá návštěvníky

Vydáno 2. května 2021
Výstava je v Jízdárně Pražského hradu připravena od 20. prosince 2020, bohužel dosud epidemiologická situace neumožnila její zpřístupnění pro veřejnost. To se nyní mění, výstava je pro návštěvníky otevřena od 3. května do 31. května denně od 10 do 18 hodin.

350. výročí úmrtí J. A. Komenského zařadilo UNESCO do svého kalendáře významných událostí roku 2020. V České republice probíhá od roku 2019 projekt národních oslav, který zahrnuje 14 různých akcí, od vědeckých konferencí po výtvarnou soutěž pro děti. K vyvrcholení těchto oslav byla připravena výstava COMENIUS 1592—1670 – Doba mezi rozumem a šílenstvím, Jan Amos Komenský a jeho svět. Na ploše přes 1300 čtverečních metrů se představuje na 500 exponátů zapůjčených od osmi desítek veřejných muzeí i soukromých majitelů v Česku, Nizozemí, Německu, Polsku a Rakousku.

Osu celé výstavy představuje Životní pouť Jana Amose Komenského, jednotlivé části výstavy tvoří odbočky, z nichž se divák bude opakovaně vracet k průřezovému tématu chronologického a věcného přehledu Komenského života a díla. Závěrečný oddíl výstavy, Komenský jako ikona, symbol a pomník, se zabývá měnícími se reflexemi Komenského osobnosti a díla během tří a půl staletí po jeho smrti. Samostatnou část tvoří reprezentativní výběr z malířských i sochařských podobizen Jana Amose Komenského. Interaktivní prvky v expozici umožní divákovi hlubší vhled do dané problematiky.

Na výstavě je vůbec poprvé mimo Polsko představena unikátní kolekce památek na exilovou Jednotu bratrskou v Lešně, která zahrnuje mešní kalichy, liturgické konvice a textilie. V roce 1945 byly tyto předměty odvezeny ustupující německou armádou do Herrnhutu v Lužici a navráceny až v padesátých letech. Je tu také dřevěná hlava Krista, což je jediný dochovaný pozůstatek sochy Ukřižovaného, která stála na Karlově mostě a byla zničena za švédského dobývání Prahy v roce 1648. Zaujme určitě i monumentální obraz Poslední dny Jana Amose Komenského z cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy, stejně jako dosud málo známé zachycení bitvy na Bílé hoře ze sbírek Vojenského muzea v Ingolstadtu, připsané nizozemskému umělci Peeteru Snayersovi.

V rámci výstavy byl připraven také bohatý doprovodný program pro širokou veřejnost na dalších téměř 500 metrech čtverečních Jízdárny. Samostatným prvkem je instalace zhmotnělého Orbis Pictus, kde si návštěvník vyzkouší své dovednosti. Nechybí filmový materiál věnovaný Komenskému, akcentována je rovněž tvorba dětí na téma Jan Amos Komenský a jeho dílo. Jsou to kresby, které vzešly ze soutěže „Komenský do tříd“, pořádané Národním pedagogickým muzeem a knihovnou JAK.

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Památník J. A. Komenského ve Fulneku

Ve Fulneku najdete expozici věnovanou jednotlivým etapám života učitele národů Jana Amose Komenského. Expozice je umístěna v areálu bývalého bratrského sboru s modlitebnou, bratrskou školou a zahradou z konce 15. století. Expozice je v rekonstrukci (otevření nové expozice červen 2021).

#světovéČesko a cesty, mapy a osudy učitele národů Jan Amose Komenského

#světovéČesko a cesty, mapy a osudy učitele národů Jan Amose Komenského

Pojďme se na Jana Amose Komenského (1592–1670) podívat jinak, než bývá zvykem: v době, kdy se Evropou dalo putovat nanejvýš pěšky, na koni, s vozem a tu a tam lodí, dokázal procestovat mnohonásobně víc míst než leckterý jeho současník, honosící se titulem cestovatel. Nejlepší důkaz? Komenského mapa Moravy.

Výstava Comenius - výstava k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského

3.5.
31.5.
Výstava Comenius - výstava k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského

Na paměť 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského (1670–2020) připravilo Moravské zemské muzeum jubilejní výstavu „Comenius 1592–1670 Doba mezi rozumem a šílenstvím. Jan Amos Komenský a jeho svět“, která je k vidění v Jízdárně Pražského hradu.

Fulnek

Fulnek

Fulnek leží mezi Ostravou a Olomoucí, na trase jedné z větví historické Jantarové stezky, která v dávných dobách spojovala oblast kolem Středozemního moře s Pobaltím. Pěkné náměstí obklopené měšťanskými domy doplňuje renesanční zámek, dva kláštery a skvostný barokní chrám Nejsvětější Trojice.

Jan Amos Komenský - učitel národů

Jan Amos Komenský - učitel národů

Nejznámějším a nejvýznamnějším pedagogem pocházejícím z našich zemí je Jan Amos Komenský (1592-1670). Poslední biskup Jednoty bratrské a učitel Jan Ámos Komenský byl jedním z českých protestantů, kteří museli roku 1628 opustit vlast, protože nechtěli přestoupit na katolickou víru.

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě

Muzeum podrobně dokumentuje život a dílo tohoto slavného místního rodáka i historii a tradice Uherskobrodska.

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Útočiště tajné bratrské tiskárny, bohatství kralické minulosti a řada originálních dokladů tiskařského řemesla, mj. také originálních literek a drobných pomůcek, objevených v unikátním množství během archeologického průzkumu tvrziště. Památník patří do sbírek Moravského zemského muzea v Brně.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Expozice národního pedagogického muzea je zaměřena na historii vzdělanosti českého národa od středověku až po současnost. Obdivovat zde můžete unikátní školní pomůcky, učebnice, staré tisky a mapy. Součástí expozice je i školní kabinet, písařský koutek a interaktivní program J. A. Komenský.