Úvod > Aktuality > V Příběhu Pražského hradu je nově vystavena konzervovaná zbroj sv. Václava
Zvon prilby, vykovaný zrejme v Cechách z jednoho kusu železa, mohl svetci patrit
"> Zvon prilby, vykovaný zrejme v Cechách z jednoho kusu železa, mohl svetci patrit "> Zbroj svatého Václava si prohlédnete spolecne s prilbou v expozici Príbeh Pražského hradu "> Mec je  prezentován ve stálé expozici Pokladu v kapli sv. Kríže v katedrále svatého Víta
Památky

V Příběhu Pražského hradu je nově vystavena konzervovaná zbroj sv. Václava

  • Vydáno19. září 2014
Přilba, zbroj a meč sv. Václava (součást Chrámového pokladu) byly v poslední době podrobeny rozsáhlému průzkumu a také byly nově konzervovány. Meč je prezentován ve stálé expozici Pokladu, přilba v Příběhu Pražského hradu. Nyní se do Příběhu Pražského hradu vrací i zbroj, která je umístěna společně s přilbou ve vitríně věnované hlavnímu českému patronovi.

Přilba sv. VáclavaPřilba, zbroj a meč zvané Svatováclavské vždy patřily mezi nejstarší a nejcennější památky spojované s nejvýznamnějším českým patronem. V prvních zprávách, ale i v mladších interpretacích, se ponejvíce soudilo, že památky byly kdysi spjaty s osobou sv. Václava, anebo pocházejí z doby jemu ne příliš vzdálené. Výjimkou byl pouze ve 20. století převažující názor některých odborníků, že meč je až gotický. Nedávno se však prokázalo, že i tuto zbraň mohl kdysi sv. Václav vlastnit.

Sv. Václav asi vlastnil i zbroj, dnešní košili zbroje. I ji lze datovat do začátku 10. století. Pocházela z Byzance nebo Předního východu, nelze ale ani vyloučit domácí původ, případně v oblasti Velké Moravy. Byla zhotovena z železného pletiva technikou svařovaných a nýtovaných kroužků. Její plocha byla sestavena tak, že původně samostatné díly čtvercového či obdélného tvaru byly posléze spojeny do konečného tvaru.

KošileI zvon přilby, vykovaný zřejmě v Čechách z jednoho kusu železa, mohl světci patřit. Původně se na něm nacházel integrální nánosník v místě, kde je dnes připevněn mladší a kdysi samostatný kus s postavou Ukřižovaného. O používání přilby, a to zřejmě v boji, svědčí specifický otvor na týlu, snad související s úderem sekyrou. Na přelomu 10. a 11. století byl ke zvonu starší přilby připevněn zdobný nánosník s postavou Ukřižovaného a obroučka, importy ze Skandinávie. K úpravě dal pravděpodobně popud kníže Boleslav II. (zemřel 999), o němž je známo, že kult sv. Václava podporoval a také měl zálibu ve zbraních.

Zbroj svatého Václava si prohlédnete společně s přilbou v expozici Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci na Pražském hradě. Meč je  prezentován ve stálé expozici Pokladu v kapli sv. Kříže v katedrále svatého Víta.

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh Pražského hradu – stálá expozice ve Starém královském paláci

Příběh hlavního hradního komplexu v ČR a lidí s ním spojených, tedy panovníků a prezidentů přes šlechtice a dvořany, proslulé umělce, stavitele, architekty či vědce až po řemeslníky a služebnictvo, vám představí expozice Příběh Pražského hradu ve Starém královském paláci na Pražském hradě.

Starý královský palác na Pražském hradě

Starý královský palác na Pražském hradě

Od svého založení na konci 9. století palác narůstal a měnil se do své současné podoby. Původní dřevěné stavení s kamennou podezdívkou přestavěl na počátku 12. století kníže Soběslav na kamenný románský palác. Jeho zbytky se zachovaly v podzemí dodnes.

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Stálá expozice Svatovítského pokladu na Pražském hradě

Do zrekonstruované kaple sv. Kříže na II. nádvoří Pražského hradu se po 20 letech opět vrátil Svatovítský poklad. Výstava představuje 139 předmětů vysoké historické a umělecké ceny. K nejvzácnějším patří půlmetrový zlatý relikviářový kříž, který se používal při korunovacích.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.