Úvod > Aktuality > #světovéČesko a lorety aneb co přinesli andělé z Nazaretu
Památky

#světovéČesko a lorety aneb co přinesli andělé z Nazaretu

  • Vydáno23. července 2020
Santa casa, svatá nebo loretánská chýše, Loreta: názvy jsou různé, podoba stejná. Jde o repliky kaple, která stojí v bazilice Santa Casa v italském Loretu poblíž Ancony. Působivá a bohatě zdobená mramorová „slupka“ je ale pouhým ochranným obalem pro cenné a překvapivé jádro: svatou chýši, prosté a chudé obydlí Panny Marie, svatého Josefa a Ježíše, v němž kdysi žili v Nazaretu. Většina loretánských kaplí vznikla během 17. a 18. století a jen v Česku byste jich napočítali asi šedesát.

Loreta je zvláštní typ kaple stylově napodobující Svatou chýši v Loretu

Loreta Praha
Lanta casa Loreto, Itálie
Jak se svatá chýše dostala do italského Loreta? Legenda koluje v několika verzích: ta nejhezčí říká, že do Itálie přenesli domek přes moře andělé, ve skutečnosti jej zřejmě ve 13. století nechala z Nazaretu kámen po kameni převézt rodina Angeli.

Jak prapůvodní obydlí Panny Marie vypadá? Jde o domek s rozměry asi 9x4 metry se stěnami z pískovcového zdiva a cihel. Evropským doplněním originálu je čtvrtá stěna v místech, kde původní chýše v Nazaretu navazovala na jeskyni ve skále.

Svatá chýše v Itálii má ochranných obalů dokonce několik: nad renesančním bohatě zdobeným mramorovým kvádrem podle návrhu Donata Bramanteho z roku 1509, zmíněným coby „slupka“, se klene ještě pozdně gotická trojlodní bazilika Chiesa della Casa Santa ze druhé poloviny 15. století. Svatou chýši, která stojí přímo ve středu kostela, každý rok navštíví přibližně tři miliony lidí.
 

Inspirace z cest

Už v době baroka Loreto patřilo k nejvýznamnějším poutním místům Itálie. První kaple v českých zemích nechávaly stavět církevní řády a k nim se záhy přidali bohatí šlechtici, kteří se v Loretu zastavili na svých cestách po Evropě. Někdy šlo o barokní zbožnost, jindy o snahu vytvořit nové poutní místo.

Jak rychle lorety vznikaly, tak rychle také mizely. Řadu půvabných staveb vymazaly josefinské reformy, další kaple zanikly později, kdy loretánský kult postupně upadal. V Česku jich zbylo asi šest desítek, a to od zřejmě nejznámější Lorety se zvonkohrouPraze na Loretánském náměstí přes krásné a skvěle udržované lorety v Rumburku či v Kosmonosech až po zříceniny kaplí v lesích či zámeckých parcích. Loretánské kaple také slouží jako rodové pohřební kaple: například vůbec první loretánskou kapli v českých zemích, kterou po roce 1623 nechal v Mikulově postavit kardinál František z Ditrichštejna, zničil v roce 1784 požár. Trosky areálu byly později přestavěné na Ditrichštejnskou hrobku.
 

Obnovená Loreta u Vlašimi

K novému životu se podařilo vzkřísit Loretu na Spáleném vrchu u Vlašimi. Vznikla v roce 1704 a dříve byla vidět široko daleko. Dnes výhledu brání vzrostlé stromy, proto o památce, vzdálené jen tři kilometry od největšího města Kraje blanických rytířů mnozí ani nevědí. Přes tři sta let starou sakrální památku město převzalo jako zdevastovanou ruinu. Opravy trvaly více než patnáct let, Loreta byla dokončena v roce 2019. Podívat se sem můžete jen jednou v roce, při pouti při příležitosti narození Panny Marie. V neděli nejblíž tomuto datu (začátkem září) se tu slouží mše, příležitostně se konají svatby.

Pokud ale budete mít možnost, neváhejte: vlašimská loreta je unikátní svou andělskou hudbou. Interiéry loret by měly v maximální možné míře napodobovat původní mariánskou chýši, v níž ale není místo pro hudebníky. Ve vlašimské loretě je proto kůr umístěn na levé straně, čelem k oltáři. Vidět z lodi je však jen pět malých otvorů a k těm, kteří jsou v interiéru kaple, doléhá zvuk jakoby z dálky, shůry, od andělů.
 

Tři zajímavosti našich loret

  • Bohatou a okázalou výzdobu loretánských kaplí vyvažuje prostý vnitřek svatých chýší: například v loretě ve Starém Hrozňatově je na stěnách režné zdivo s ostrovy původní omítky a s naznačenou klikatou trhlinou po blesku. Traduje se, že když do domku uhodil blesk, stavbu rozčísl a opadala omítka. Pouze tam, kde byla na stěně namalovaná Panna Marie, zůstala omítka nepoškozená.
  • U některých loretánských kaplí se stavěly takzvané Svaté schody, napodobující loretánské schodiště v Římě. Stupňů je dvacet osm, stejně jako schodů, které musel Ježíš vystoupat v úřední Pilátově budově v Jeruzalémě. Schody vedou ve třech souběžných schodištích; po prostředním, které bývá nejširší, se stoupá jen po kolenou při modlitbách. Svaté schody můžete vidět třeba v ambitech loretánského areálu v Rumburku.
  • Loretánské kaple se u nás často stavěly v uzavřených prostranstvích, obklopené ambity. První loretánský kostel nad svatou chýší vznikl v Mikulově, ale poničil jej požár a nedochoval se. Výjimečná je krytá Loreta se Svatými schody, přistavěná na počátku 18. století k severní straně minoritského kostela sv. Janů v Brně. Stavitel Mořic Grimm kapli obestavěl ambitem, do něhož zahrnul i dvě původní hřbitovní kaple, sv. Ivy a sv. Josefa, s kostelem ji propojuje samostatný vchod.
Loreta Chlumec nad Cidlinou

Loreta Chlumec nad Cidlinou

Byla postavena podle plánů Františka Maxmiliána Kaňky, který často spolupracoval s významným českým barokním architektem Janem Santinim Aichlem.

Loreta Praha – Loretánské zvonky lákají na návštěvu pražské Lorety

Loreta Praha – Loretánské zvonky lákají na návštěvu pražské Lorety

V Praze na Hradčanech se již více než 300 let nachází pozoruhodný areál Lorety sestávající z ambitů, barokního kostela Narození Páně, Svaté chýše a věže s hodinami a světoznámou zvonkohrou.

Loreta Kosmonosy

Loreta Kosmonosy

K architektonickým skvostům města Kosmonosy patří Loreta. Byla postavena v letech 1702-1708 podle návrhu italského architekta Giovanni Alliprandiho na místě kostelíka svatého Martina. Areál Lorety je průběžně opravován a restaurován. O víkendech je zde zajištěn průvodce.

Kaple Loreta u Vlašimi

Kaple Loreta u Vlašimi

Loreta na Spáleném vrchu u Vlašimi pochází z roku 1704. Jejím zakladatelem byl František Antonín hrabě z Weissenwolfu. K loretě směřuje alej vzrostlých, chráněných stromů. Kaple se nachází na vyvýšené terase, přístupné dvojramennými schodišti.

Poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka – inspirováno jerusalémskou Golgotou

Poutní místo Kalvárie v Jaroměřicích u Jevíčka – inspirováno jerusalémskou Golgotou

Barokní kostel s komplexem dalších staveb nechal vybudovat v 16. století František Michal August Šubíř z Chobyně jako projev díků za odvrácení morové nákazy. Projekt vypracoval slavný architekt Jan Blažej Santini. Kostel má zajímavý půdorys ve tvaru šestilistu, inspirovaný jerusalémskou Golgotou.

Kostelní věž v Mikulově

Kostelní věž v Mikulově

Zvony na kostelní věži neodbíjí čas – o to se stará hodinový cimbál, z nichž nejstarší je z roku 1615 od renesančního zvonaře Jiřího Justa.

Loretánské náměstí v Praze

Loretánské náměstí v Praze

Náměstí na Hradčanech mezi Pohořelcem a Hradčanským náměstím. V prostoru dnešního prostranství bývalo v 10. století pohřebiště a ve 14. století tržiště, součástí Hradčan se stal až za panování Karla IV., který město rozšířil a obehnal novými hradbami.

Loreta v Boru u Tachova

Loreta v Boru u Tachova

Loreta byla naproti borskému zámku vybudována po roce 1668. Z chrámu sv. Mikuláše sem byla přenesena milostná socha černé madony, která je mezi českými kopiemi loretánských sošek patrně největší.

Minoritský kostel sv. Janů v Brně

Minoritský kostel sv. Janů v Brně

Klášter minoritů v Brně byl založen kolem roku 1230. Minoritský řád je jediným v Brně, který již více než 750 let sídlí na stejném místě, a to na rohu ulic Orlí a Minoritské. Komplex je tvořen kostelem, Loretou se Svatou chýší, Svatými schody a dvěma klášterními budovami.

Mariánské poutní místo Rokole u Bohdašína

Mariánské poutní místo Rokole u Bohdašína

Půvabné poutní místo se zázračným pramenem, křížovou cestou, kaplí, kostelem a Loretou se nachází na kraji lesa nedaleko Nového Hrádku a patří do obce Bohdašín a farnosti Slavoňov. Původ tohoto poutního místa sahá jistě do dávné minulosti, neboť jméno Rokole je prastarý tvar slova "rokle".

Loreta Starý Hrozňatov – poutní areál Maria Loreto

Loreta Starý Hrozňatov – poutní areál Maria Loreto

Na kopci nad Starým Hrozňatovem asi 5 km od Chebu stojí pozoruhodný areál Lorety s poutním kostelem sv. Ducha, jedno z nejnavštěvovanějších poutních míst v Čechách i v Německu – Maria Loreto.

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta – nejkrásnější prohlídková trasa v Praze

Královská cesta je název historické trasy centrem českého hlavního města Prahy, kudy procházely korunovační průvody českých králů, přijímajících poctu od občanů města. Cesta spojovala dvě důležitá královská sídla – Pražský hrad a Královský dvůr na Starém Městě pražském.

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

Loretánská kaple s ambitem v Rumburku

V areálu bývalého kapucínského kláštera v Rumburku se nachází loretánská kaple, která patří k architektonickým skvostům severních Čech. Loreta Rumburk je významným poutním místem Českého Švýcarska. V Loretě Rumburk se celoročně pořádají netradiční prohlídky, výstavy, koncerty a mše svaté.

Loretánská kaple v Horšovském Týně

Loretánská kaple v Horšovském Týně

Loretánská kaple v Horšovském Týně byla založena roku 1584 baronem Kryštofem mladším Popelem z Lobkovic. Lobkovic postavil loretánskou kapli jako připomínku své cestu do italské Lorety.

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném

Klášter bosých karmelitánů ve Slaném

Původně františkánský klášter, dnes klášter řádu bosých karmelitánů stojí při kostele Nejsvětější Trojice ve Slaném. Barokní stavba pochází z roku 1662. Karmelitáni zde nabízejí duchovní služby, ale i své produkty – vynikající klášterní džemy.

Kaple Svatých schodů v Rumburku

Kaple Svatých schodů v Rumburku

Kaple Svatých schodů v ambitu Lorety Rumburk připomíná pašijový příběh Ježíše Krista o odsouzení, utrpení a ukřižování. V Rumburku byl Ježíšův příběh zasazen do podmanivých, divadelně pojatých kulis. Jedná se o nejmladší poutní kapli Svatých schodů v českých zemích.

Kostel Panny Marie Andělské – první kapucínská stavba v Čechách

Kostel Panny Marie Andělské – první kapucínská stavba v Čechách

V dolní části Loretánského náměstí na Hradčanech stojí prostá jednolodní sakrální budova, kostel Panny Marie Andělské, nedílná součást areálu kapucínského kláštera. Je to nejstarší stavební celek řádu kapucínů v Čechách.

Expozice církevního umění v Loretě Rumburk

Expozice církevního umění v Loretě Rumburk

Prohlídka česko-německé expozice nabízí zážitek pro všechny smysly. Výstavní prostory v mariánském poutním místě Loreta Rumburk jsou zpřístupněny od roku 2013.

Loretánská kaple v Rabštejně nad Střelou

Loretánská kaple v Rabštejně nad Střelou

Nově je možné v Rabštejně nad Střelou navštívit loretánkou kapli. Přijďte si vypůjčit klíč od kaple do Info Café Četnická stanice, od středy do neděle, od 10:00 do 17:00 hodin.

Další aktuality

Tipy na víkend v Praze a okolí

V Praze a okolí se pořád něco děje! Hledáte kulturní akce na víkend a zajímavé výlety a novinky? Máme pro vás spousty kulturních a volnočasových akcí v Praze a okolí. Stačí si vybrat a vyrazit na výlet za zábavou i poznáním na víkend 7. a 8. října 2023.
Praha | Zážitky

České značky: mýdla, krémy, balzámy, svíčky a oleje značky Manufaktura

Manufaktura je kosmetika inspirovaná českou tradicí a přírodou, plná ruční práce a příběhů. Z lahviček s tělovými mléky, sprchovými gely, krémy, oleji, šampony a balzámy voní okvětní lístky růží, meruňky, sedmikrásky, lesní ovoce i pivo. Podobně to voní i v prodejnách Manufaktury, které lákají svou pohodovou atmosférou. I díky nim Manufaktura patří mezi nejoblíbenější české společnosti.
Praha | Zážitky

Trojská botanická zahrada připravuje oblíbenou výstavu dýní – návštěvníky zavede do Asie

Botanická zahrada hl. m. Prahy připravuje oblíbenou přehlídku dýní a dýňových aranžmá. Letošní výstava zavede návštěvníky na nezapomenutelnou cestu do Asie. Dýňové dekorace, které připraví studenti České zahradnické akademie Mělník, připomenou kulturu různých koutů tohoto kontinentu. Přehlídku plodů všech barev, velikostí a tvarů doprovodí interaktivní prvky a hry s dýněmi. Na výstavě, která se koná od 13. do 31. října, se představí i gigantická dýně.
Praha | Příroda

Zoo Praha slaví 92. narozeniny

Již 92 let uplyne ve čtvrtek 28. září od prvního otevření Zoo Praha. Zoologická zahrada zve na státní svátek své příznivce na komentovaná krmení, do Údolí slonů, Rezervace Dja, kde proběhne křest půlročního mláděte kočkodana Brazzova i na výstavu Významné odchovy Zoo Praha.
Praha | Příroda

Závod Přes tři pražské jezy nabídne atraktivní podívanou u Vyšehradu, Národního divadla i Karlova mostu

Již 80 let se každoročně na jeden jediný den otevírají vodákům hned 3 pražské jezy v rámci závodu "Napříč Prahou – přes tři jezy". Ve čtvrtek 28. 9. 2023 tak zaplní tok Vltavy v historickém centru Prahy pramice, kanoe či kajaky skautů, skautek a ostatních závodníků. Divácky atraktivní propustí Staroměstského jezu pod Karlovým mostem bude hlavní závod projíždět mezi 10:00 a 12:00 hodin. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice. Letos se všichni vodáčtí nadšenci mohou těšit i na volné splutí.
Praha | Letní sporty

Úřad vlády ČR otevře Strakovu akademii – v zahradě si prohlédnete vládní vozy

Strakova akademie není po většinu roku přístupná veřejnosti. Prozkoumat její nejrůznější zákoutí je tak velmi vzácnou příležitostí. A právě takovou možnost budou mít návštěvníci ve čtvrtek 28. září 2023, kdy se uskuteční první letošní den otevřených dveří v sídle vlády. Ve stejný den dojde také k zahájení výstavy historických automobilů na zahradě Strakovy akademie, jimiž v minulosti jezdili ústavní činitelé.
Praha | Památky

Věda a historie není nuda: roky 1419, 1483 a 1618 a tři pražské defenestrace

Defenestrace neboli vyhození z okna: to je rychlý způsob, jak se zbavit nepohodlných osob i symbolický trest. Ve středověku a raném novověku nebyly v Evropě nijak výjimečné, přesto se překvapivě nejčastěji používaly v Praze. Pojďme si v seriálu Věda a historie není nuda udělat jasno v tom, kolik jich vlastně bylo, co bylo jejich příčinou a k čemu vedly.
Praha | Památky

Za Svatováclavským vinobraním se vydejte na Pražský hrad

Co víte o historii a současnosti vinařského řemesla v Praze? A která pražská vinice je ta vůbec nejstarší? Předposlední zářijovou sobotu 23. 9. 2023 přijdete všem těmto a i dalším otázkám na kloub v areálu Svatováclavské vinice a Richterovy vily na Pražském hradě.
Praha | Gurmánská turistika