Úvod > Aktuality > #světovéČesko a učebnice architektury v historickém centru Svitav
#světovéČesko a učebnice architektury v historickém centru Svitav
"> "> ">
Památky

#světovéČesko a učebnice architektury v historickém centru Svitav

  • Vydáno10. října 2020
Vzhledem k několika požárům, které město během jeho několikasetleté historie postihly, a následným přestavbám, je dnes možné městkou památkovou zónu označit za učebnici architektury. Vedle sebe jsou zde totiž zastoupeny snad všechny známé slohy – gotika, renesance, baroko, klasicismus, ale i slohy historizující, novorenesance nebo secese. Svitavské náměstí patří k nejdelším oboustranně loubeným náměstím v České republice. Podobně loubené náměstí najdeme v polském městě Zamość.

Svou délkou podloubí a množstvím stavebních slohů se Svitavy řadí ke skvostům měšťanské architektury

Město Svitavy
Město Zamošć
svitavyMěsto Svitavy se rozkládá na samotné hranici Moravy a východních Čech na rozloze 3 133 ha, v mírně zvlněné krajině Svitavské pahorkatiny. Vzniklo v místě středověkých kupeckých stezek, při brodu přes říčku Svitavu, kde bylo v polovině 12. století založeno malé sídlo při kostele sv. Jiljí. O místo se zajímal olomoucký biskup a v roce 1256 se v jeho listině poprvé objevilo pojmenování města – Svitavy.
 
Svitavy se staly od 16. století městem tkalců a soukeníků. Do kroniky se toto období zapsalo zlatým písmem. Město postavilo radnici, opravilo hradby a své náměstí si měšťané postavili z kamene. V 18. století rozvoj města zastavily války o rakouské dědictví a hlavně obrovský požár v roce 1781, po němž se takřka celá zástavba ocitla v troskách. Železnice v polovině 19. století přivedla do města průmysl, zvláště textilní, který Svitavám vtiskl lichotivou přezdívku „západomoravský Manchester“. Honosné rezidence velkotovárníků, vystavěné v historizujících stylech koncem 19. století, doplnily industriální ráz města. Až do roku 1945 zaznívala na náměstí a svitavských ulicích němčina jako jazyk původních obyvatel.
 

Svitavská podloubí

svitavyMěstská památková zóna Svitavy má svůj základ v rozsahu města z období vrcholného středověku. Tvoří ji centrální náměstí ulicového typu, které má dvě výrazné dominanty, a to renesanční radniční budovu a pozdně barokně přestavěný kostel Navštívení Panny Marie.

Náměstí obklopují měšťanské domy, jejichž převážná část je prohlášena za kulturní památky. Mezi architektonicky nejzajímavější památky se řadí kupříkladu dům U Mouřenína čp. 118, neorenesanční objekt Ottendorferovy knihovny čp. 81, neorenesanční budova bývalé městské spořitelny čp. 29 (v současnosti objekt Komerční banky) nebo neorenesanční základní škola čp. 38 z roku 1878. V okrajové části zóny se dochovala bašta městského opevnění na Hradební ulici a nelze opomenout kulturní centrum Fabrika, vybudované z bývalé Ettlovy továrny z roku 1925.
 
Tak jako v mnoha jiných městech i v historickém centru Svitav zdobí jeho malebné náměstí Míru podloubí. Klene se po obou stranách podlouhlého náměstí a lze v něm navštívit spoustu obchůdků, restaurací, bistra, či cukrárnu.
 

Město podloubí – Zamość

zamoscV jižní části Lublinského vojvodství leží na hranicích Polska a Ukrajiny na původní obchodní stezce vedoucí od Baltu k Černému moři „dokonalé město“, tedy město, vytvořené podle ideální představy renesančních urbanistů a architektů. Zamość byla založena za vlády Stefana Bátoryho v roce 1580 kancléřem a hejtmanem Janem Zamojským, který stavbou pověřil italského projektanta Bernardina Moranda.
 
Památkový komplex starého města z přelomu 16. a 17. století je zapsaný na Seznam světového dědictví UNESCO. Barevné domy s podloubím obklopují radnici – symbol města a jednu z nejcennějších historických památek města Zamość. Věž vysoká 52 metrů zdobí manýristicko-barokní budovu radnice. Vchod do radnice vede přímo do prvního patra obrovskými uměleckými vějířovitými schody.
 
V architektuře Zamośći se skládají prvky místního umění, italského jihu, holandského severu a arménského východu. Charakterizujícím elementem pro místní zděné domy jsou velmi různorodá podloubí: otevřená i slepá, hladká i s reliéfy, s pilastry a vyplněné dekorativními konchami (typ klenby). Dekorace jsou manýristické, barokní, ale i pozdní, romantické.
 
 

Která naše města mají loubená náměstí?

  • telčTelčské náměstí, zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je příkladem harmonické návaznosti baroka na renesanci. Podloubí se nachází se pod všemi domy orientovanými svým průčelím do náměstí Zachariáše z Hradce. Nejdelší je na severní straně, kde dosahuje délky 226 m. Na jižní straně je přerušeno uličkou U Masných krámů. Na východní straně je nejkratší, kdy vede pouze pod pěti domy.
  • námstí třeboňPřirozeným centrem historické části města Třeboně je Masarykovo náměstí, tvořené měšťanskými domy s podloubím a renesančními a barokními štíty, z nichž většina byla prohlášena národní kulturní památkou. Stejný počet domů po obou stranách náměstí dává tušit, že místa pro jednotlivé domy byla předem vyměřena.
  •  Také na náměstí Svobody v Žatci stojí řada loubených domů. Pod podloubím naleznete kavárny, pivnice a restaurace. Historický střed města, prohlášený v roce 1961 památkovou rezervací, nabízí řadu významných staveb a rozmanitost slohů od doby románské po secesi. V památkové rezervaci se nachází kolem 550 staveb různých slohů a svou rozlohou patří mezi největší v ČR.
  • PodloubudějiceČeských Budějovicích vznikala současně s výstavbou kamenných měšťanských domů, jejichž počátky spadají do 14. století. Podloubí sloužilo nejen k pohodlnému pohybu po ulici, ale hlavně jako místo, kde se nabízelo zboží a odkud se vcházelo do vlastního domu. Tvořilo spojnici mezi soukromím majitele domu a veřejným prostorem ulice. Jeho předsunutí před linii vstupního průčelí umožnilo rozšíření interiéru domu v úrovni patra, které se tak vysunulo více do ulice. V úplnosti se dochovala původní podloubí na náměstí Přemysla Otakara II., z větší části v České ulici a Krajinské třídě, částečně v Kněžské ulici, ulici Dr. Stejskala, ulici Karla IV., v Piaristické ulici, v Hroznové ulici a v Plachého ulici.
  • litomyšlNejednoho návštěvníka jistě zaujme protáhlý tvar litomyšlského náměstí – je to vlastně dlouhá a široká ulice. Náměstí opravdu vznikalo podél obchodní cesty (ta vedla v nejstarších dobách přes dnešní "Špitálek", dál od řeky, teprve později byla odkloněna blíž k Loučné) a tržiště. Domy byly nejprve dřevěné, později (především kvůli požárům) kamenné. Na velké části náměstí se zachovalo podloubí (v Litomyšli nazývané podsíně), stavěné už od dob Kostků z Postupic proto, aby bylo možné i v dešti jít po náměstí "suchou nohou".
  • nový jičínMasarykovo náměstí v Novém Jičíněčtvercový tvar a všechny domy kolem mají podloubí, takže i v parném létě je tam příjemná procházka. Hezké posezení a občerstvení nabízejí přímo na náměstí dvě venkovní zahrádky. V roce 2015 zvítězil Nový Jičín v anketě o nejkrásnější náměstí, kterou vyhlásil dvouměsíčník a internetový portál Moravské hospodářství ve spolupráci s Nadací Partnerství.
Svitavsko pro pány kluky

Svitavsko pro pány kluky

Během jediného víkendu na Svitavsku budete mít možnost navštívit záchrannou stanici zvířat, projet se na koni, objevit pramen řeky Svitavy, svézt se unikátní úzkokolejnou železnicí nebo si prohlédnout historické město Svitavy či některou z unikátních výstav v místním muzeu.

Městská památková zóna Svitavy – to je především náměstí s podloubím

Městská památková zóna Svitavy – to je především náměstí s podloubím

Město Svitavy získalo svůj věhlas rozvinutým textilním průmyslem, historie zde však zanechala stopy v podobě prastarých kostelů, hřbitovů, soch, sousoší a především památkové zóny na náměstí.

Řeka Svitava

Řeka Svitava

Řeka Svitava pramení severozápadně od Svitav u obce Javorník ve Svitavské pahorkatině ve výšce 472 m n.m., protéká okresy Svitavy v Pardubickém kraji a Blansko, Brno-město a Brno-venkov v Jihomoravském kraji.

Dům U Mouřenína Svitavy

Dům U Mouřenína Svitavy

K nejvýznamnějším svitavským domům patří Dům "U Mouřenína". Původní právovárečný dům v sousedství staré radnice byl postaven v roce 1554 a patří k málu domů na náměstí, u nichž je znám přesný rok stavby.

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Městské muzeum a galerie vlastní největší soubor praček a dalších nástrojů a strojů v ČR, které dokumentují historii praní prádla.

Procházka po městě Svitavy – Jaké stopy zanechali ve Svitavách starostové

Procházka po městě Svitavy – Jaké stopy zanechali ve Svitavách starostové

Zajímavou procházku po městě Svitavy slibuje trasa, kterou bychom mohli nazvat „po stopách starostů“. Začneme v parku Jana Palacha, na levé straně silnice směrem na Poličku.

Ze Svitav a do Svitav všemi směry

Ze Svitav a do Svitav všemi směry

Svitavy a nejbližší okolí nabízejí hned několik možností pro nadšené cyklisty i milovníky koloběžek.