Úvod > Aktuality > Prvním zástupcem České republiky na seznamu Evropského dědictví je Arcidiecézní muzeum Olomouc
Prvním zástupcem České republiky na seznamu Evropského dědictví je Arcidiecézní muzeum Olomouc
"> "> ">
Kultura

Prvním zástupcem České republiky na seznamu Evropského dědictví je Arcidiecézní muzeum Olomouc

  • Vydáno13. dubna 2016
Právě dnes bylo na slavnostním setkání účastníků z celé Evropy vyhlášeno devět pamětihodností, které byly nově zařazeny na seznam míst s označením Evropské dědictví. Prvním zástupcem České republiky je Arcidiecézní muzeum Olomouc, oceněné za jedinečnost sbírek, ale také bohatou historii danou umístěním v areálu olomouckého hradu. Jediným nositelem označení Evropské dědictví v České republice bude Arcidiecézní muzeum minimálně do roku 2017, kdy se bude konat další kolo udílení titulů.

Olomoucký hrad a Arcidiecézní muzeum

V Arcidiecézním muzeu jsou uchovávány a vystavovány umělecké sbírky olomoucké arcidiecéze. Nachází se v kapitulním děkanství Olomouckého hradu, jehož tisíciletá historie sahá od pozůstatků
knížecího a biskupského paláce až po baroko a rokoko.

Olomoucký hrad a Arcidiecézní muzeum jsou těžištěm moravské přítomnosti v evropských dějinách. Jedná se o rané centrum křesťanství a místo, které zachovává a reprezentuje vysokou úroveň podpory, jíž se dostávalo umění ze strany moravských arcibiskupů; je také skvělým příkladem ochrany kulturního dědictví v regionu.
 

Ocenění Evropské dědictví

Ocenění Evropské dědictví vyzdvihuje a upozorňuje na přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské pamětihodnosti, kulturní krajinu, památná místa, kulturní statky a také nehmotné dědictví, které sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU či pomáhají evropským občanům poznávat historii Evropy a EU a společné kulturní dědictví založené na společných hodnotách, jako jsou demokracie a lidská práva.

Výběr kandidátů na označení Evropské dědictví probíhá ve dvou fázích. Na úrovni jednotlivých států nejprve národní poroty složené z odborníků kulturních institucí provedou předvýběr; maximálně dva vybrané uchazeče pak členský stát vyšle do celoevropského kola do Bruselu.

Do českého národního kola se přihlásilo celkem šest uchazečů, do celoevropského kola vybrala porota složená ze zástupců ministerstva kultury, Národního památkového ústavu, Národního filmového archivu, Památníku národního písemnictví a Národního ústavu lidové kultury kromě Arcidiecézního muzea v Olomouci ještě plzeňské Loosovy interiéry. Následně panel třinácti nezávislých odborníků, jmenovaných Evropským parlamentem, Evropskou radou, Evropskou komisí a Výborem regionů, provede konečný výběr. Označení Evropské dědictví přitom mohou udělit nejvýše jedné pamětihodnosti z každé země.
Přemyslovský hrad v Olomouci

Přemyslovský hrad v Olomouci

Olomoucký hrad je národní kulturní památka, jeden z nejvýznamnějších hradních areálů v Česku. Architektura románského biskupského paláce s bohatou ornamentální výzdobou připomínající plastickou krajku nemá v Českých zemích 12. století obdobu.

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác – do prosince 2022 uzavřeno

Arcidiecézní muzeum Olomouc a Zdíkův palác – do prosince 2022 uzavřeno

Arcidiecézní muzeum Olomouc je v rámci rozsáhlé rekonstrukce do prosince 2022 uzavřeno.

Arcibiskupský palác Olomouc

Arcibiskupský palác Olomouc

Oficiální sídlo olomouckých biskupů a arcibiskupů, místo, kudy kráčely dějiny, i budova, která hostila mnoho významných osobností – to vše je Arcibiskupský palác v Olomouci, významný příklad barokní palácové architektury na Moravě.