Úvod > Aktuality > Prohlédněte si v pondělí Svatomikulášskou zvonici na Malé Straně v Praze
Prohlédnete si v pondelí Svatomikulášskou zvonici na Malé Strane v Praze
"> Prohlédnete si v pondelí Svatomikulášskou zvonici na Malé Strane v Praze
Památky

Prohlédněte si v pondělí Svatomikulášskou zvonici na Malé Straně v Praze

  • Vydáno15. listopadu 2014
Muzeum hlavního města Prahy pořádá ve Svatomikulášské městské zvonici 17. listopadu 2014 od 10:00 do 18:00 akci 25 Let poté. Pro návštěvníky budou připraveny samoobslužné pracovní listy, díky kterým se návštěvníci dozvědí informace o Svatomikulášské městské zvonici, která byla mimo jiné od roku 1965 využívána pro potřeby IV. správy SNB jako "opěrný bod Kajka". Vstup na Svatomikulášskou městskou zvonici bude 17. listopadu po dobu konání akce zdarma.
Svatý Mikuláš Malá StranaBěhem prohlídky zvonice budou moci návštěvníci využít samoobslužný pracovní list, s jehož pomocí se seznámí s informacemi ohledně využívání Svatomikulášské městské zvonice pro potřeby IV. správy SNB, která od r. 1965 zvonici stabilně využívala jako tzv. "opěrný bod Kajka" především pro sledování kapitalistických zastupitelských úřadů na Malé Straně.

Pracovní list, který Muzeum hlavního města Prahy připravilo, má nejen informovat o historii "Kajky", ale také vybídnout návštěvníky, aby se v duchu vrátili do dob "reálného socializmu" a připomněli si, jaká dilemata přinášel tehdejší život. Před zvonicí bude umístěno dobové vozidlo Veřejné bezpečnosti, u vchodu bude vítat návštěvníky uniformovaný příslušník Sboru národní bezpečnosti, který bude také nabízet samoobslužné pracovní listy. Ve vrcholu věže, v místnosti, která byla využívána IV. správou SNB, bude očekávat návštěvníky další příslušník SNB, který pracovní listy vyhodnotí.
Pozorovatelna StB Kajka ve věži chrámu sv. Mikuláše

Pozorovatelna StB Kajka ve věži chrámu sv. Mikuláše

Ve věži Chrámu sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze se nacházela pozorovatelna Státní bezpečnosti s názvem Kajka, která zde působila v letech 1952 – 1989. Dnes je zde rekonstruovaný byt věžníka, který spravuje Prague City Tourism.

Strážce města – expozice ve Svatomikulášské městské zvonici

6.12.
31.12.
Strážce města – expozice ve Svatomikulášské městské zvonici

Stálá expozice ve Svatomikulášské městské zvonici.

Malostranský chrám sv. Mikuláše v Praze

Malostranský chrám sv. Mikuláše v Praze

Kostel sv. Mikuláše na Malé Straně patří k nejpřednějším barokním stavbám Evropy a bývá označován za nejkrásnější stavbu českého baroka. Jeho mohutná kupole a štíhlá věž jsou neodmyslitelnou součástí panoramatu Pražského hradu. Zvonice překvapivě nepatří ke kostelu a má zvláštní vchod.

Svatomikulášská městská zvonice v Praze

Svatomikulášská městská zvonice v Praze

Zvonice, která sloužila zároveň i jako požární hláska a sídlo ponocného, byla sice budována spolu s kostelem sv. Mikuláše, ale její větší část byla postavena až po dokončení chrámu. Od května 2019 je zvonice znovu přístupná pro veřejnost.