Úvod > Aktuality > Udělejte si výlet k památníku Jana Žižky z Trocnova
Udělejte si výlet k památníku Jana Žižky z Trocnova
"> "> "> "> "> ">
Památky

Udělejte si výlet k památníku Jana Žižky z Trocnova

  • Vydáno5. července 2022
V rámci státního svátku 6. července, v Den upálení Mistra Jana Husa, se můžete vydat na výlet do muzea Památníku Jana Žižky z Trocnova, pobočky Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, na prohlídku stálé expozice o Janu Žižkovi, husitství a historickém významu tohoto husitského vojevůdce.
TrocnovV budově bývalého poplužního dvora najdete výstavní expozici z života Jana Žižky z Trocnova i jeho účasti v husitském hnutí. Jsou zde uloženy předměty ze 14. – 17. století, nalezené při archeologických výzkumech  trocnovských dvorců.

Návštěvníkům je k dispozici také naučně-vzdělávací stezka v délce cca 4 km s deseti informačními panely, které mapují významné milníky husitství. Stezka vede od parkoviště před muzeem kolem základů Žižkova dvorce, podél louky pokračuje na okraji lesa k mohyle, třináctimetrovému žulovému pomníku vojevůdce, až k místu údajného Žižkova narození, což je dnes prostý pamětní kámen. Dále vede stezka poklidným lesem kolem starých rybníků s přírodními biotopy charakteristickými pro tuto oblast. Dalším zastavením je Mikšův dvorec a hráz Horního rybníka. Konec naučné stezky je opět na parkovišti před muzeem. Informační panely jsou opatřeny QR kódy, které zájemcům o historii Trocnova a husitství nabízejí řadu dalších multimediálních informací.

TrocnovTrocnov přežíval v obecném povědomí jako rodiště Jana Žižky v podstatě již od husitských časů a často se stával cílem pěších výprav, což trvá dodnes. V průběhu věků doznávalo toto místo mnoha proměn. V roce 1923 přešlo vlastnictví Trocnova do rukou státu, veřejnosti byl trocnovský areál zpřístupněn v červenci 1960 u příležitosti slavnostního otevření nově rekonstruovaného Žižkova rodiště. V areálu byl v té době dokončen také monumentální, třináct metrů vysoký pomník z bílé liberecké žuly. Dominantu dnešního Trocnova vytvořil sochař Josef Malejovský ve spolupráci s profesorem Adolfem Benšem. Od roku 1978 je Trocnov chráněn jako národní kulturní památka.
 

Stavba skanzenu pokračuje

archeoskanzen trocnovNa louce vedle rybníků Horní a Dolní Trocnov pokračuje od roku 2020 stavba Archeoskanzenu Trocnov, který bude představovat život na vesnici ve 14. až 15. století. Stavby, které zde vznikají budou přesnými replikami středověkých vesnických domků. V interiérech budou umístěny tematické expozice, některé stavby budou sloužit k interaktivní výuce historie. Skanzen by měl být hotov do tří let, tedy do roku 2024. Stavba skanzenu představuje vysoce specializovanou a náročnou činnost, spojenou s velkým podílem ruční práce a uplatňováním dobových technologií – především opracováním dřeva a tvorbou střech.
 

Do Trocnova i na divadlo

Milovníci letního divadla pod širým nebem se mohou těšit na neděli 14. srpna 2022, kdy se před muzeem v Památníku Jana Žižky v Trocnově u Borovan bude hrát divadlo. Na programu je představení "Dokud se tančí" v podání Divadelního spolku J.K.Tyl České Budějovice. Představení začíná ve 20:30 hodin. Vstupenku je možné koupit za 120 korun v budově muzea.

Trocnov – rodiště Jana Žižky

Trocnov – rodiště Jana Žižky

Oblíbené výletní místo najdete 3 km od Borovan. Jedná se o rodiště Jana Žižky, obec Trocnov. Trocnovským areálem lze projít po značeném okruhu.

Památník Jana Žižky z Trocnova – muzeum

Památník Jana Žižky z Trocnova – muzeum

Tento rozlehlý areál, který se rozkládá poblíž osady Trocnov na Českobudějovicku, slouží k připomínce nejslavnějšího husitského vojevůdce Jana Žižky.

Socha Jana Žižky z Trocnova u Sudoměře

Socha Jana Žižky z Trocnova u Sudoměře

Památník Jana Žižky u Sudoměře je monumentální socha vojevůdce Jana Žižky, připomínající jeho vítězství v bitvě u Sudoměře. Nachází se mezi rybníky Markovcem a Škaredým, nedaleko Strakonic. Památník z roku 1925 je sestavený z kamenných kvádrů a vysoký 16 m.