Úvod > Aktuality > Archeoskanzen Modrá ukazuje, jak vypadalo slovanské sídliště
Archeoskanzen Modrá ukazuje, jak vypadalo slovanské sídliště
"> ">
Památky

Archeoskanzen Modrá ukazuje, jak vypadalo slovanské sídliště

  • Vydáno20. července 2017
Vydejte se za historií do Archeoskanzenu Modrá. Jedná se o velkomoravské sídliště středního Pomoraví, které se nachází nedaleko Uherského Hradiště na silnici Staré Město – Velehrad. Je významným subjektem názorně osvětlující jednu z nejvýznamnějších etap našich národních dějin. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost.
Archeoskanzen v Modré je členěn na jednotlivé funkční celky a areály, které na sebe plynule navazují. Prvním z nich je opevnění, nacházející se zejména při vstupu do skanzenu, které po obvodu přechází v ohradu. Uvnitř se rozkládá areál sídlištně – hospodářský, bezprostředně navazující na areál mocenský. Za nimi, oddělen palisádou, se rozkládá areál duchovně-vzdělávací. Na ploše skanzenu se nachází ještě areál řemeslnický, experimentální plocha, lukostřelecké cvičiště a výběh pro zvířata.

Archeologický skanzen v Modré představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště – hradiska s funkcí mocenského centra z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota těchto staveb má vzhled hypotetických, pravděpodobných konstrukcí, které ovšem vznikly na podkladě konkrétních archeologických nálezů.

Návštěvní okruh doplňuje osamoceně stojící areál církevní s replikou kostela a Národní kulturní památkou ČR - pozůstatky kostela sv. Jana ze začátku 9. století.
Centrum slováckých tradic v Modré u Velehradu

Centrum slováckých tradic v Modré u Velehradu

Centrum Slováckých tradic se nachází v obci Modrá u Velehradu. Návštěvníci se mohou nejen seznámit s procesem pálení ovoce a historií vinařství, ale zároveň mohou ochutnat produkty typické pro místní kraj – ovocné destiláty a víno. Centrum dále doplňuje prodejna regionálních produktů a kavárna.

Hotel Skanzen ve Velehradě

Hotel Skanzen ve Velehradě

Hotel se nachází v turistickém komplexu Archeoskanzenu Modrá a nové expozice sladkovodních ryb Živá voda. Hotel je ideálním zázemím pro ubytování na služebních cestách i pro turisty, kteří chtějí poznat krásy Slovácka.

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě

Památník Velké Moravy – Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z regionu a životem Slovanů. Jeho první část vybudována v 60. letech 20. století nad základy velkomoravského kostela s rozsáhlým pohřebištěm.

Další aktuality