Úvod > Co chcete dělat? > Zbytky středověkých městských hradeb v Ivančicích

Zbytky středověkých městských hradeb v Ivančicích

Památky
Prastaré městské jádro Ivančic obepínají hradební zdi, doposud patrné a na mnoha místech vzácně dochovalé. Staly se němými svědky historického vývoje města a jeho obyvatel. Městské hradby jsou památkově chráněným objektem.
Stavbou mohutných zdí na ochranu města před nepřátelskými vpády se započalo již za vlády krále Přemysla Otakara II. (1253 – 1278). Rozsáhlá stavba dvojstupňových hradeb, opatřených střílnami a šesti polokruhovými baštami trvala celá desetiletí, než se podařilo město zcela opevnit. Zvláště bohatí měšťané měli zájem o jejich vybudování a svoji finanční pomocí také velkou měrou ke stavbě přispívali.

Součástí hradeb byly čtyři městské brány vystavěné v postupném časovém údobí. Byly to: Horní brána, zvaná Oslavanská, Dolní brána, zvaná Kounická, Židovská brána a Nová brána. Posledně jmenovaná měla svůj název odvozen od svého původu. Byla ze všech stavebně nejmladší, postavená až v roce 1572.

Důmyslné hradební opevnění je zřejmé i v historické zástavbě města, kde ulice svými nárožími kryjí pohledy z jedné do druhé. Prozíravost předků pak dokumentuje rohový dům v ulici Josefa Vávry 2, z jehož arkýře bylo vidět ke třem městským branám a severní brance. Přes všechnu tuto obrannou dokonalost se však město nikdy nepříteli neubránilo a několikrát bylo vydrancováno a poničeno.
Celý popis
Naposledy změněno: 4. 10. 2019
25.9.
26.9.
Svatováclavské trhy v Ivančicích

Svatováclavské trhy v Ivančicích

Ivančice, Jižní Morava
22.8.
23.8.
Strach v Permoniu

Strach v Permoniu

Oslavany, Jižní Morava
28.10.
Permon Cup 2020

Permon Cup 2020

Oslavany, Jižní Morava
12.9.
13.9.
Oslavanské historické slavnosti 2020

Oslavanské historické slavnosti 2020

Oslavany, Jižní Morava

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Besední dům Ivančice

Hotel Besední dům Ivančice

Ivančice, Jižní Morava
Penzion Oldřich Marek Ivančice

Penzion Oldřich Marek Ivančice

Ivančice, Jižní Morava
Kavárna Café Manuela Ivančice

Kavárna Café Manuela Ivančice

Ivančice, Jižní Morava