Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Naučná stezka židovskou čtvrtí v Mikulově
Památky

Naučná stezka židovskou čtvrtí v Mikulově

Naučná stezka židovskou čtvrtí v Mikulově obsahuje zhruba na kilometrové trase celkem 13 zastavení. Součástí stezky se stala i mikve – rituální lázeň objevená v Mikulově při archeologickém průzkumu v roce 2010.
Část Mikulova v těsném sousedství zámeckého vrchu, od poloviny 15. století obydlená židovským obyvatelstvem, se postupně vyvinula v rozsáhlé židovské ghetto. Jeho jádrem byly dnešní ulice Husova, Alfonse Muchy a Brněnská.

I přes rozsáhlé demolice v minulých dobách se zachovala řada domů původních židovských obyvatel, pocházejících již z poloviny 16. století, tj. z doby výstavby prvních kamenných domů. Řada z nich obsahuje architektonické prvky typické pro židovské domy, a proto byla celá polovina dosud stojících budov (45) prohlášena za nemovitou kulturní památku. Trasa naučné stezky vede centrem města a je napojena na pěší turistické trasy.

Významná zastavení:
 • Horní synagoga: představuje tak poslední dochovaný templ polského či lvovského typu v České republice. Svatostánek byl dílem sochaře I. Lengelachera. Výzdobu kleneb tvoří štukatura a původně hebrejské liturgické texty.
 • Dům Husova 4: bývalá chlapecká židovská škola, dům s barokní dispozicí a klenbami (valené s lunetami, pruské klenby, placky), po 2. světové válce upravený pro bytové účely, kulturní památka.
 • Dům Husova 8 (Hotel Tanzberg): ve druhém suterénu, v hloubce 10,5 m od úrovně uličního terénu, se zachovala mimořádně cenná památka středověkého původu – válcovitá cisterna na vodu, pravděpodobně součást rituální lázně (mikve). Lázeň sloužila věřícím Židům, mužům i ženám, ke každotýdenní symbolické očistě před svátkem šabatu.
 • Dům Husova 9: velmi cenný a malebný dům s renesanční dispozicí a klenbami (valené s křížovými lunetami a hřebínky), dvorní křídlo barokní. Jeho průčelí zdobí vstupní dvousloupová arkáda.
 • Dům Husova 30: řadový dům židovské čtvrti s renesančním jádrem a klenbami, přestavěný klasicistně včetně fasády, kulturní památka. Domy židovské čtvrti bývaly pro odlišení od křesťanských značeny římskými čísly I až CLXIX.
 • Dům Husova 32: typický dům židovské čtvrti s někdejším vnitřním veřejným průchodem, jádro renesanční, dvorní křídlo s vnějším schodištěm klasicistní, kulturní památka.
 • Dům Husova 48: bývalá židovská chlapecká škola od r. 1845 do 60. let 19. stol. Židovskou školu navštěvovali od konce 18. stol. povinně na základě osvícenských reforem císaře Josefa II. chlapci od pěti let věku. Vyučovalo se hlavně v hebrejštině, tóře a základům judaismu.
 • Dům Husova 50: dům s renesančním jádrem a klenbami (křížové s vytaženými hřebínky) a jednosloupovým rohovým loubím na průčelí. Ulice dřívější židovské čtvrti bývaly dlážděny nepravidelnými valouny. Již od 2. pol. 17. stol. mělo mikulovské ghetto vlastní vodovod a jednoduchou kanalizaci.
 • Dům Husova 52: vznikl spojením dvou renesančních domů po požáru roku 1784. Ve dvoře stojí někdejší Michlštetrovská synagoga, již si k soukromým bohoslužbám vystavěl r.1697 David Michelstädter.
 • Domy A. Muchy 18-20: ve dvorní části obou domů zbytky Aškenázské synagogy. K soukromým modlitbám si ji barokně vystavěl Lazar či Beer Salomon již v roce 1675. Šikmo naproti stával dům staré čp.104, který na průčelí nesl hebrejské znamení pro ukončení či oddělení židovské čtvrti – eruv.
 • Dům Brněnská 9: velmi cenný a malebný dům s renesanční dispozicí a klenbami (valené s křížovými lunetami a hřebínky), dvorní křídlo barokní. K pozoruhodným stavebním detailům domů mikulovského ghetta patří kamenná profilovaná ostění portálů, železné plátované dveře a ušlechtile tvarované kované mříže.
 • Obřadní síň: stavba v historizujícím slohu zbudována v roku 1898 podle plánů významného architekta Maxe Fleischera. Budova sloužila po válce ke skladování, nyní se postupně upravuje na výtvarný ateliér.
 • Židovský hřbitov: rozložen na západním svahu Kozího hrádku, pochází z 15. stol., několikrát byl rozšiřována až na dnešní výměru 19.180 m2. K nezbytnému vybavení hřbitovů patřívá vždy márnice čili umrlčí komora, od 2. pol. 19. stol. si větší židovské obce stavěly honosné obřadní síně, kde se jednak v hlavním sále odbývalo rozloučení se zesnulým, navazující místnosti sloužily k poslední očistě (tahara), jako sklad rekvizit, šatna, vozovna pohřebního kočáru, příp. byt správce či hrobníka.
 • Mikve: středověká mikve se nachází v místech, kde bylo v minulosti Lázeňské náměstí. Židovská lázeň mikve sloužila symbolickému rituálnímu očištění ortodoxních Židů před začátkem šabatu a svátků, u žen navíc po menstruaci, před svatbou a po porodu. Na dno mikve se sestupuje zpravidla po 5-7 schůdcích. Lázeň musí obsahovat čistou přírodní vodu, musí mít přítok a odtok a takovou hloubku, aby umožnila dospělému člověku se plně ponořit. Instituce rituálních lázní musela existovat ve všech židovských komunitách na Moravě, ve větších ghettech dokonce ve více příkladech. Mikve v Mikulově byla objevena náhodou při archeologickém průzkumu nařízením před zahájením novostavby uvnitř památkové rezervace.

Provozovatel

Turistické informační centrum Mikulov

Náměstí 1
692 01 Mikulov
Tel.:
+420 519 510 855
Tel.:
+420 519 512 368
Email:
tic@mikulov.cz
Email:
info@ckmerlin.cz
WWW:
www.mikulov.cz
GPS:
48,807145 16,638295
 
 

Cena

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

2,0 hodiny

 
 

Aktuality

Velikonoční Mikulov

Víkendová akce spojená s oslavou Velikonoc. Program nabídne hudební a taneční vystoupení různých žánrů, pro ty nejmenší budou připraveny výtvarné dílničky či dětská divadelní představení. Těšit se můžete i na oblíbený velikonoční jarmark.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Setkání souborů pod Taneční horou

Festival folklorní hudby a tance.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Přehlídka dětských cimbálových muzik

Vystoupení dětských cimbálových muzik.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Festival Sousedé

Každoroční setkání folklorních souborů z Česka i zahraničí v Mikulově.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Pálavské vinobraní 2024

Další ročník Pálavského vinobraní v Mikulově nabídne program plný hudebních hvězd, moravské víno ve všech podobách, folklór, dobové kejklíře, rytíře ve zbroji či sličné panny a především zábavu, ze které si vybere opravdu každý.
Mikulov, Jihomoravský kraj

XXV. Festival Národů Podyjí

Jubilejní 25. ročník festivalu národnostních menšin v Mikulově.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Harmonika a kytara – Pavel Vintrlík

Hudební večer v Zahrádce U Zajíce.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Kytara s Verčou

Hudební večer v Zahrádce U Zajíce.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Zimní prohlídky Mikulova – tak trochu jiná zima

Přijďte si vychutnat zimní atmosféru starobylého Mikulova při hodinové prohlídce města se šálkem svařeného vína.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Zážitkový program S motykou do vinohradu

Zažijte se svou rodinou nebo partou přátel nezapomenutelné dobrodružství, při kterém si vyzkoušíte práci na vinici se vším, co k tomu patří. Čeká vás nejen práce, ale i zábava v podobě degustace vín, ochutnávky regionálních produktů či romantika u rybníka Nesyt.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Naučná stezka Po stopách novokřtěnců v Mikulově

Naučná stezka vás na 5 panelech seznámí s obdobím, kdy v roce 1526 přišla do Mikulova zcela nová vrstva obyvatel – novokřtěnci neboli anabaptisté. Trasa naučné stezky je dlouhá cca 1,5 km a vede v místech, kde novokřtěnecká komunita žila.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Mobilní průvodce městem Mikulov

Nové technologie a využití mobilního telefonu jsou nedílnou součástí cestovního ruchu. V Mikulově mohou všichni návštěvníci, ale i místní využít mobilního průvodce městem přímo ve svém telefonu.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Stezka svobody v Mikulově

Stezka svobody je vzpomínkou na odvážné lidi, kteří riskovali životy a neváhali řešit svou situaci mnohdy odvážnými činy zaplacené vlastním životem. Stezka je určena pro turisty i cyklisty, byla vybudována na místech signální stezky kudy do roku 1989 vedl drátěný zátaras a je dlouhá 2,5 km.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Sousoší Nejsvětější trojice v Mikulově

Monumentální barokní sloup – Sousoší Nejsvětější Trojice z let 1723 – 1724 se nazývá též někdy Morovým sloupem. Sochařskou výzdobu – sv. Jan Nepomucký, sv. František Xaverský a sv. Karel Boromejský – vytvořil Ignác Lengelacher.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Jantarová stezka na Moravě – trasa Eurovelo 9

Jantarová stezka je zřejmě jednou z nejstarších a zároveň nejznámějších obchodních cest. A kdo by nechtěl kráčet po stopách dávných obchodníků, vidět při tom unikátní památky a ochutnat moravské speciality?
Mikulov, Jihomoravský kraj

Via Czechia – dálkové stezky napříč Českem

Stezky Via Czechia představují ucelený, důkladně zmapovaný a podrobně popsaný systém nejdelších turistických a poutních dálkových tras v České republice. Stezky propojují krajní body ČR a vedou napříč zemí, středem, pohraničím i po historických hranicích.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Degustační salon Pálava – pobočka Mikulov

Kvelbený sklep pod mikulovským náměstím s širokou nabídkou vín a stálou otevírací dobou (bez objednání).
Mikulov, Jihomoravský kraj

Vinařský program v Mikulově

Jednodenní i vícedenní pobyt na Mikulovsku nabitý vinařským programem. Program zahrnuje veškeré služby včetně dopravy v místě, průvodce, tlumočníka, sommeliéra, degustací vína, exkurzí do vinařství, terénní prohlídky vinic, posezení ve vinném sklepě, výlety,ubytování nebo zajištění kol.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Vinný bar na Korku

Začněte svůj den vydatnou snídaní na Korku.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Mikulovské Rudolfinum

Mikulovské Rudolfinum je renesanční řadový měšťanský dům z přelomu 16. a 17.století zachovávající původní dispozici. Dvorní část je vybavena v 1. patře toskánským arkádovým ochozem, který je zaklenutý hřebínkovou klenbou. V budově je možné se ubytovat.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Eat Art Gallery

Uprostřed inspirujícího a historického centra Mikulova, v klidné souběžné Kapucínské uličce s Náměstím, se spojuje požitek z umění, gurmánství i vína. V nově zrenovovaném objektu se nachází výstavní a požitková galerie pro všechny smysly, atrium, vinný sklep a pension.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Mikulovská vinařská podoblast

Mikulovská vinařská podoblast se rozkládá na 4737 ha vinic, zahrnuje 30 vinařských obcí a zaujímá 25,3 % z vinic ČR. Jde o největší a nejteplejší vinařskou podoblast pod bělostnými svahy Pálavy. Mimořádně se zde daří bílým odrůdám.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Vinařská oblast Morava

Vinařská oblast Morava zahrnuje území od jižního cípu Moravy až po polohy rozkládající se na západ od Brna. Nachází se zde téměř 96 % ploch všech vinic registrovaných v ČR. Jižní Morava a její unikátní přírodní podmínky vytvářejí základ pro jedinečný, a přitom různorodý charakter zdejších vín.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Hotel Galant Mikulov – hotel s vinařstvím

Hotel, vinařství a kongresové centrum v jednom, to vše nabízí Galant, o kterém se mluví jako o vinařství v hotelu respektive hotelu ve vinařství. Celé vinařství je totiž součástí hotelu.
Mikulov, Jihomoravský kraj