Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu
Příroda

Národní přírodní rezervace Slanisko u Nesytu

Slanisko u Nesytu a jeho okolí patří bezesporu k několika posledním významným lokalitám slanisek u nás.
Na ploše skoro 7 hektarů se zde setkáte s množství velmi vzácných a ohrožených druhů slanomilných rostlin. Lokalita se nachází v blízkosti obce Sedlec, na pomezí Dyjsko-svrateckého úvalu a Milovicko-valtické pahorkatiny.

Na vznik této unikátní lokality mělo zásadní vliv zdejší suché klima spojené s vysokým výparem z půdy a vysoká koncentrace solí v půdě, především síranu sodného.

V rezervaci se zachovaly pozůstatky mezických a vlhkých slaniskových trávníků a kamyšníkové porosty. Na velmi malých plochách se občas objevují také asociace jednoletých slanomilných trav. V létě je slanisko ozdobeno světle fialovými květy hvězdnice slanisté panonské.

Společně se slaniskem v nedalekém Dobrém Poli patří k nejzachovalejším slaniskům nejen na Moravě.

Ubytování a restaurace v okolí