Úvod > Co chcete dělat? > Cihlový most přes Rybniční potok
Památky

Cihlový most přes Rybniční potok

Historický patnácti obloukový cihlový most u Nového rybníka na Mikulovsku je ve všech směrech unikátní stavbou nejen u nás, ale i v širším evropském prostoru. Nechal jej postavit kardinál František z Ditrichsteina kolem roku 1629, aby propojil letohrádek Portz s pevninou.
Krásný cihlový most fascinuje svým stářím, ale nemá obdobu ani z hlediska volby použitého materiálu a konstrukčního řešení. Od běžných rybničních a říčních mostů se odlišuje nejen stavební formou, ale především funkcí. Vznikl jako součást promyšleného architektonického záměru spolu s ostatními stavbami na ostrově a tamními sadovými úpravami a jeho reprezentativní význam svou formou esteticky povyšoval. Na část pilířů pod a mírně nad vodní hladinou byly užity velké opracované kamenné bloky, zbývající část byla provedená z cihel.

Most byl situován do nejužšího místa rybníka, přesto dosáhl úctyhodné délky 95 m, šířka činí 3,70 m. Tvoří jej patnáct půlkruhově klenutých cihelných mostních oblouků. Desáté pole mostu od jihu bylo původně tvořeno dřevěnou zvedací mostovkou – její existence je doložena ještě zobrazením na mapách z první třetiny 19. století, někdy brzy poté byla zrušena a prázdné pole bylo vyzděno v podobné formě jako ostatní části mostu. 

Po roce 1855 ztratil cihlový most svou funkci, protože Nový rybník, přes který se most klenul, byl vysušen. Severní část rybníku byla po druhé světové válce obnovena, jižní část s mostem byla zanesena. Protože byla oblast součástí hraničního pásma, most byl nepřístupný, zanášel se a dále chátral. V roce 2020 byl po rekonstrukci otevřen pro veřejnost.

Ubytování a restaurace v okolí