Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum zlata Nový Knín
Kultura

Muzeum zlata Nový Knín

Jednou z poboček Hornického muzea Příbram je Muzeum zlata Nový Knín, které představuje muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historii samotného města.

Expozice je umístěna v historické budově tzv. Mincovny z 15. století, někdejším sídle perkmistrovského úřadu v královském horním městě, a seznamuje s historií těžby a zpracování zlata na Novoknínsku, s dějinami města, místními řemesly a průmyslem a s historií mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí. Významné místo v archeologické části expozice zaujímá tzv. Vikinský náramek z Nového Knína – unikátní šperk pocházející z 11. století.

V okolí Nového Knína jsou pro turisty k dispozici naučné stezky s geologicko hornickou tematikou. Provázejí po stopách důlní činnosti, které jsou patrné dodnes, zejména na katastrech obcí Čelina, Chramiště, Kozí Hory, Libčice, Mokrsko a dalších.

Z historie
O výjimečném postavení Knína již v raném středověku svědčí první písemná zmínka z roku 1186 o historické události mající velký význam pro celé další období české státnosti. Toho roku zde byla na knížecím přemyslovském dvorci uzavřena smlouva, známá jako "Knínský smír", o opětovném připojení Moravy k Čechám v nedílný celek. Tato smlouva byla výsledkem mírového jednání mezi českým knížetem Bedřichem a moravským markrabětem Konrádem Otou. Pozdější záznam z roku 1321 hovoří o zdejší osadě spojené s rozvojem těžby zlata, která v následujících letech přivedla do těchto končin horníky a znamenala prudký rozvoj vedoucí až k získání statutu královského zlatohorního města. Během třicetileté války v roce 1639 bylo město vypáleno a vydrancováno. Jeho význam byl opět povznesen až roku 1776 za císařovny Marie Terezie založením Včelařské školy, jediné svého druhu v Čechách. Správní reforma v roce 1850 však zbavila Nový Knín jeho starobylých výsad. Hospodářské podmínky rozvoje lokality se zhoršovaly. Nový Knín byl odkázán především na řemeslnou a zemědělskou výrobu a na obchod. Rozmach těchto činností v první polovině 20. století přerušila druhá světová válka a po únoru 1948 komunistický režim. V současné době se mění tvář města, ovlivněná napravenými vlastnickými vztahy po listopadu 1989. Památková ochrana byla v roce 1990 zajištěna vyhlášením městské památkové zóny. V roce 1996 byl obnoven Novému Knínu statut města.

Otvírací doba
květen a říjen: so–ne 9–16 h
červen–září: út–ne 9–17 h

Ubytování a restaurace v okolí

Relax Slapy resort – Mlýn v zátoce

Relax Slapy resort – Mlýn v zátoce

Borotice, Středočeský kraj
Restaurace Pivovar Kytín

Restaurace Pivovar Kytín

Kytín, Středočeský kraj
Zámecký hotel Dobříš

Zámecký hotel Dobříš

Dobříš, Středočeský kraj
Kavárna Malý mnich Mníšek pod Brdy

Kavárna Malý mnich Mníšek pod Brdy

Mníšek pod Brdy, Středočeský kraj