Úvod > Kam pojedete? > Oblasti > Brdy a okolí > Nový Knín

Nový Knín

Nový Knín, který dnes leží stranou hlavních tras mezi Dobříší a přehradou Slapy, patřil v 16. století spolu s městy Jílové a Kašperské Hory ke královským zlatotohorním městům. Slavnou minulost připomíná místní muzeum v historické budově Mincovny přímo na náměstí.

Co musíte vidět v Novém Kníně

Muzeum zlata, pobočka Hornického muzeaPříbrami, se nachází na náměstí Jiřího z Poděbrad v historické budově Mincovny. Expozice přibližují historii těžby a zpracování zlata na Novoknínsku, dějiny města, místní řemesla a průmysl či historii mistrovství světa v rýžování zlata u nás i v zahraničí. Severní stranu náměstí uzavírá barokní kostel sv. Mikuláše, v západním rohu stojí pohledná barokní radnice. Zdobené fasády mají i další domy kolem náměstí, uprostřed stojí kašna.
 

Za zlatem ke Kocábě

Královské horní město vzniklo na březích zlatonosné říčky Kocáby a právě po jejích březích vede naučná stezka s geologicko-hornickou tematikou. V okolí Nového Knína jsou na řadě míst dodnes patrné stopy po dávných dolech, ale najdete tu i nové průzkumné štoly. Budování naučné stezky se neobešlo bez potíží, například oblast středověkých dolů v Babím dole, na Nevadě a na Krámském potoce nemohla být zahrnuta do trasy naučné stezky pro nesouhlas majitelů pozemků a chatařů.
 

Výlety za zlatem, výhledy a Karlem Čapkem

Jihovýchodně od Nového Knína leží Prostřední Lhota s další pobočkou Hornického muzea, Muzeem života venkovského obyvatelstva středního Povltaví v barokním špýcharu. S jedním z největších známých ložisek zlata v Evropě v okolí Mokrska vás seznámí naučná stezka Zlaté Psí hory, vedená z velké části v příkrém lesnatém svahu nad Slapskou přehradou. Rozhlédnout se po okolí můžete z rozhledny Veselý vrch anebo z Drtinovy rozhledny na vrchu Besedná, k výletům láká také zámek Dobříš a Čapkova Strž.
 

Aktivity

Naučná stezka Kozí hory: Nový Knín – Libčice

Trasa stezky s osmi zastávkami je zaměřená na pozůstatky těžby zlata v okolí Nového Knína a obce Libčice. Od Kozích hor vede stezka převážně lesním terénem.
Nový Knín, Středočeský kraj

Geologické naučné stezky v okolí Nového Knína

V okolí Nového Knína jsou pro turisty k dispozici naučné stezky s geologicko hornickou tematikou.
Nový Knín, Středočeský kraj

Muzeum Špýchar Prostřední Lhota

V obci Prostřední Lhota asi 5 km jihozápadně od Nového Knína najdete jednu z poboček Hornického muzea Příbram, Muzeum Špýchar Prostřední Lhota.
Nový Knín, Středočeský kraj

Muzeum zlata Nový Knín

Jednou z poboček Hornického muzea Příbram je Muzeum zlata Nový Knín, které představuje muzeum těžby a zpracování zlata na Novoknínsku a historii samotného města.
Nový Knín, Středočeský kraj

Kostel sv. Mikuláše v Novém Kníně

Původně románský kostel z poslední čtvrtiny 12. století, údajně součást dvora pražských kněžen. Z románské stavby se zachovalo řádkové zdivo lodi – viditelné je na severní straně lodi, na jižní stěně je odkryt románský portál a okno.
Nový Knín, Středočeský kraj

Barokní radnice v Novém Kníně

Budova pochází nejpozději ze začátku 17. století (tehdy patřila majitelům sousedního staroknínského panství), byla upravována v pozdějších dobách.
Nový Knín, Středočeský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: výlet s Thurn-Taxisy z Loučeně do Jabkenic

Tajuplný Svatojiřský les je místo, prodchnuté starobylými legendami, keltskou mystikou a mariánským kultem. Na jednom jeho okraji leží Jabkenice s Památníkem Bedřicha Smetany, na druhém kouzelný zámek Loučeň. Obě místa spojuje cyklistický výlet s nenáročným profilem.
výlet do Polabí, Výlety pro děti

Pěší výstup na Plešivec – brdský Olymp z Jinců do Lochovic

Na tenhle výlet se budete muset vydat vlakem. Začíná totiž na stanici Jince a končí na železniční zastávce Lochovice. A co vás čeká mezi nimi? Parádní vystup na brdský Olmyp, jak se přezdívá zdejší hoře Plešivec. Na vrcholu naleznete skalní vyhlídku Čertova kazatelna, která nabízí krásný výhled do širokého okolí Jinců, Hořovic a Hostomic.

S osobností na procházku: do Příbrami a po Příbramsku s Janem Drdou

Městečko na dlani, Vyšší princip, Němá barikáda, Hrátky s čertem a spousta krásných a originálních českých pohádek: to jsou nejznámější díla Jana Drdy (1915–1970). Pojďte se v jeho stopách vypravit pěšky po Příbrami a nechte se portálem Kudy z nudy inspirovat k dalším výletům do okolí – a do pohádek.
s J. Drdou Příbramskem, Cesty krajinou

S osobností na procházku: na Křivoklátsko a podél Berounky s Otou Pavlem

Dukla mezi mrakodrapy, Plná bedna šampaňského, Smrt krásných srnců anebo Jak jsem potkal ryby: to jsou nejznámější knížky spisovatele a novináře Oty Pavla (1930–1973). Povídky z Křivoklátska, kraje jeho dětství, se líbily tolika čtenářům, že se o údolí Berounky v okolí Luhu u Branova dodnes mluví jako o kraji Oty Pavla. Pojďte se s ním seznámit!
Křivoklátsko a Berounka s Otou Pavlem, Výlety s příběhem