Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum minerálů Kadaň
Kultura

Muzeum minerálů Kadaň

Už jste viděli jaspis-ametystového naleziště, odkud císař Karel IV. čerpal materiál k obložení stěn kaple sv. Víta i na Karlštejně? Ve sklepení františkánského kláštera v Kadani se ukrývá expozice, která mapuje nerostné bohatství z blízkého či vzdálenějšího okolí Kadaně.

Expozice nemůže pominout jaspis-ametystovou matérii z krušnohorských lokalit Ciboušov a Domašín. Počátkem 80. let 20. století se totiž podařilo prokázat, že právě tam se v době Karla IV. těžila tato polodrahokamová surovina, kterou císař používal k obkládání stěn kaple sv. Václava v katedrále sv.Víta na Pražském hradě i kaplí karlštejnských.

Pozornost je věnována rovněž geologické minulosti, doložené vystavenými zkamenělinami rostlin a živočichů, které při těžbě uhlí objevili důlní geologové. Část expozice v mineralogicko – hornickém muzeu je věnována těžbě, která tu probíhala a k vidění jsou staré i nové nástroje a modely těžebních strojů. Pohled archeologie na těžbu a zpracování nerostných surovin v pravěku a středověku vládne třetímu oddílu tohoto výstavního okruhu. Mezi nejzajímavější partie náleží úsek věnovaný středověkému sklářství na hřebenech Krušných hor. Expozice bere zřetel i na výskyt seladonitu, používaného v minulosti k výrobě charakteristické zelené barvy, tzv. "kadaňské hlinky".

Některé exponáty ze svých depozitářů zapůjčilo rovněž Národní muzeum a Národní technické muzeum v Praze.