ÚvodCo chcete dělat?KulturaKlenotnice Velké Moravy v Modré u Velehradu
Zdroj foto: zlinskykraj.cz
Kultura

Klenotnice Velké Moravy v Modré u Velehradu

Nedaleko Velehradu v obci Modrá vznikla Klenotnice Velké Moravy.Otevřením klenotnice získala další atraktivní expozici Cyrilometodějská stezka v těsné blízkosti Velehradu. Nová podzemní atraktivita byla otevřena v červnu 2024.
Návštěvníkům nabízí to nejcennější – nálezy vzácných velkomoravských šperků. Stalo se tak symbolicky 20 let poté, co začala na zelené louce výstavba zdejšího Archeoskanzenu, který připomíná způsob života na Velké Moravě, tedy i v době Konstantina-Cyrila a Metoděje. Klenotnice Velké Moravy, nová kruhová stavba o průměru 20 metrů, má podobu podzemního panteonu, do kterého proniká denní světlo jen zvoničkou, jež je vidět na povrchu. Vystaveny jsou zde v neprůstřelných vitrínách a pod nejpřísnějším bezpečnostním systémem nejvzácnější originály nebo vědecké kopie předmětů z hrobů na našem území, například z Uherském Hradiště-Sadů, Starého Města, Modré, Mikulčic či Pohanska u Břeclavi.

Expozice v Modré ukazujíce vzácné dědictví z 9. století za doprovodu chorálů a písní v podání Hradišťanu. Chrám úcty k umění našich velkomoravských předků ukazuje, čím disponovaly tehdejší elity. Expozice navíc krásně doplňuje Cyrilometodějskou stezku. Jsou zde prezentovány skvostné, nezřídka jedinečné archeologické nálezy z pohřebišť centrálních velkomoravských hradišť, které bývají spojovány s představiteli nejvyšších společenských vrstev raně středověké Moravy – knížaty, velmoži a členy jejich rodin.
 

Expozice

Nová expozice nabízí nejen velkomoravské šperky, ostruhy či meče, ale i rekonstruované tváře lidí, kteří v této oblasti žili a jejichž kosterní pozůstatky zde byly objeveny. V Klenotnici Velké Moravy postupně vznikl soubor věrných, ve zlatě a stříbře vyhotovených kopií a doplněných replik nejvýznamnějších skvostů raně středověkého uměleckého řemesla, které byly archeology objeveny ve Starém Městě, Uherském Hradišti-Sadech či samotné Modré, ale i v Mikulčicích a na Pohansku u Břeclavi, a dalších lokalitách. Tvůrci těchto replik a kopií patří k mistrům svého oboru nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejich výtvory časem doplní předměty pocházející z dalších částí střední Evropy, kam v 9. století zasáhl vliv Velké Moravy.

Nedílnou součástí modranské klenotnice se staly také vědecké rekonstrukce obličejových částí zástupců středověké populace, vytvořené v Centru kulturní antropologie Moravského zemského muzea (MZM), na podkladě kosterních ostatků lidí, jež objevil tým odborníků z Centra slovanské archeologie a ústavu Anthropos MZM. Hypotetická ztvárnění členů vládnoucí rodiny Mojmírovců jsou symbolicky zasazena do panoramatických scén v nikách, kde zachycují důležité momenty vzniku a existence moravského státu v průběhu 9. století. Nedílnou součástí je rovněž hyperrealistická antropologická rekonstrukce velkomoravského velmože zhotovená na bázi lebky nalezené v Uherském Hradišti-Sadech, vytvořená v Laboratoři antropologické rekonstrukce Moravského zemského muzea.

Všechny zmíněné exponáty jsou představeny v nejmodernějších, bezpečnostně jištěných, klimatizovaných vitrínách, což umožní krátkodobě vystavovat i nejvýznamnější a vyhledávané originály a to nejen z období raného středověku, ale i pravěku a rané doby dějinné. Do klenotnice se vstupuje ve skupinách do 25 lidí, prohlídka trvá 45 minut, doporučujeme si zarezervovat čas prohlídky. Je třeba pak být u turniketu dopředu. 
 

O projektu

Klenotnice v Modré byla budována jako jeden ze dvou výstupů mezinárodního přeshraničního projektu INTERREG V-A Slovenská republika a Česká republika SK-CZ 14-20 s názvem „Spoločné dedičstvo od Rímanov po klenoty Veľkej Moravy“. Na české straně jsou účastníky projektu obec Modrá a jako vědecký garant Moravské zemské muzeum – Centrum slovanské archeologie, na slovenské straně pak obec Cífer nacházející se v Trnavském samosprávním kraji, s vědeckými garanty v Archeologickém ústavu Slovenské akademie věd (AÚ SAV) se sídlem v Nitře, a v Trnavské univerzitě. 

Cyrilometodějská stezka získala otevřením Klenotnice v Modré další atraktivní expozici na svém území v těsné blízkosti Velehradu. Právě tady ústí všechny značené pěší cyrilometodějské trasy, které sem vedou z pěti směrů a čítají v Česku asi 900 km.

Lokalita se již nyní řadí mezi nejvíce navštěvovaná místa ve Zlínském kraji, areál Archeoskanzenu společně s expozicí Živá voda navštíví čtvrt milionu návštěvníků ročně. Významným partnerem a zároveň odborným garantem projektu se stalo Moravské zemské muzeum v Brně, v jehož prostorách je uložena většina nálezů z území dnešní Moravy. Zapůjčí do expozice sbírku nejcennějších šperků a zároveň umožní i výrobu tzv. vědeckých kopií, které budou evidovány v Centrální evidenci sbírek Ministerstva kultury ČR.

Klenotnice Velké Moravy

Provozovatel

Obec Modrá

Modrá 233
Archeoskanzen Modrá
687 06 Velehrad
Tel.:
+420 777 807 368
Tel.:
+420 572 501 823
Email:
archeoskanzen@ema...
WWW:
https://www.arche...
GPS:
49,103314 17,409317
 
Region:
Zlínský kraj
Oblast:
Slovácko
Obec:
Velehrad
Tipy na výlet:
Velehrad a okolí
 

Cena

Cena: 350 Kč

Snížená cena: 250 Kč

Rodinná cena: 900 Kč

Poznámka:Uvedená cena včetně Archeoskanzenu Modrá
Rodinné 2 dospělí a max. 3 děti do 15 let věku

 

Časová náročnost

1,0 hodina

 
 

Aktuality

Rybářovy žně v Modré u Velehradu 2024

Srdečně zveme na Rybářovy žně na Živé vodě. Prodej specialit z jihočeského kapra a dalších druhů sladkovodních ryb.
Velehrad, Zlínský kraj

Den medu a medoviny v Archeoskanzenu Modrá 2024

Archeoskanzen Modrá nedaleko Velehradu připravil na sobotu 24. srpna tradiční Den medu a medoviny.
Velehrad, Zlínský kraj

Umění a řemeslo v Kovozoo

Ukázky vybraných uměleckých řemesel, řemeslné a výtvarné dílny.
Staré Město, Zlínský kraj

Strašidelná zahrada

Festival strašidel a hororu.
Staré Město, Zlínský kraj

Krajem vína – Na kole vinohrady Uherskohradišťska – uzavírání cyklostezek 2024

Symbolickým uzavřením cyklostezek bude akce Krajem vína – Na kole vinohrady Uherskohradišťska, která se letos koná v sobotu 5. října 2024.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Samson PunkyDonkey Fest

Punkydonkey fest je multižánrový festival, který vám nabídne nevšední hudební zážitky. Letos na vás navíc čeká i výstava fotografií.
Staré Město, Zlínský kraj

Pravidelné lodní linky na Baťově kanále

Od května do konce září jsou v provozu pravidelné plavby na výletních lodích po Baťově kanále. Lodě jezdí na menších úsecích, loď řídí kapitán a na palubě bývá i průvodce. Lístky je lepší si předem rezervovat, či zakoupit online.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Umění, kterému nikdo nerozumí

Přijďte se setkat s naším předním výtvarným kritikem a publicistou Janem H. Vitvarem, autorem knihy Umění, kterému nikdo nerozumí.
Uherské Hradiště, Zlínský kraj

Živá voda – prosklený tunel pod vodou v Modré u Velehradu

V Modré u Velehradu se můžete projít proskleným tunelem, který vás povede pod hladinou rybníka. Kolem sebe tak prosklenou stěnu uvidíte život v potoce, ve velké tůni s chladnomilnými rybami nebo pod hladinu mokřadu.
Velehrad, Zlínský kraj

Přírodní biotop Modrá

Přírodní koupaliště Modrá se nachází v areálu Živá voda v obci Modrá. Kromě toho, že se seznámíte s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy, přilehlých potoků i tůní, je možné se také osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm.
Velehrad, Zlínský kraj

Stezka praturů v expozici Živá voda v Modré

Pratuři osídlili pastvinu, která je součástí unikátní expozice Živá voda. Na Moravu se tak tito původní kopytníci vrátili po mnoha staletích. Stezka praturů vede z areálu Živé vody po lávce i ve čtyřmetrové výšce. Kromě rozhledny zde najdete dvanáct tematických zastavení.
Velehrad, Zlínský kraj

Replika Velkomoravského kostela v Modré

Až budete v Modré, nevynechejte návštěvu repliky Velkomoravského kostela. Původní kostel by postaven na přelomu 8. a 9. století a jeho základy byly objeveny až ve 20. století.
Velehrad, Zlínský kraj

Archeologická lokalita Modrá – Na Díle

Odkryté základy kostela, objeveného v roce 1911, jsou předmětem sporů historiků. Část má za to, že jde o kostel postavený za iroskotských misií, tedy před příchodem Cyrila a Metoděje někdy v první poloviny 9. stol. Navštivte tuto archeologickou lokalitu a prozkoumejte tajemství minulosti!
Velehrad, Zlínský kraj

Levandulové pole Velehrad

V roce 2021 jsme založili rodinné pole na Velehradě. Začátky nebyly úplně jednoduché, i přes to jsme je překonali. 4. července 2023 jsme poprvé otevřeli pro veřejnost a děláme tak radost i ostatním.
Velehrad, Zlínský kraj

Archeoskanzen Modrá

Velkomoravské sídliště středního Pomoraví se nachází nedaleko Uherského Hradiště. Skanzen žije každodenním životem, naučnými představeními, programy, pokusnými tavbami kovů, výrobou keramiky, zemědělskou výrobou i neustále prováděným archeologickým výzkumem. Přijeďte a poznejte naši dávnou minulost!
Velehrad, Zlínský kraj

Cyrilometodějská stezka – evropská kulturní stezka věnovaná okazu spolupatronů Evropy

Cyrilometodějská cesta prezentuje soubor tras zaměřených na putování po stopách slovanských kořenů směřujících na Velehrad z různých směrů, využívajících značených tras Klubů českých a slovenských turistů vhodných převážně pro pěší putování.
Velehrad, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Skanzen ve Velehradě

Hotel se nachází v turistickém komplexu Archeoskanzenu Modrá a nové expozice sladkovodních ryb Živá voda. Hotel je ideálním zázemím pro ubytování na služebních cestách i pro turisty, kteří chtějí poznat krásy Slovácka.
Velehrad, Zlínský kraj

Centrum slováckých tradic v Modré u Velehradu

Centrum Slováckých tradic se nachází v obci Modrá u Velehradu. Návštěvníci se mohou nejen seznámit s procesem pálení ovoce a historií vinařství, ale zároveň mohou ochutnat produkty typické pro místní kraj – ovocné destiláty a víno. Centrum dále doplňuje prodejna regionálních produktů a kavárna.
Velehrad, Zlínský kraj

Slivovicová stezka ve Skanzenu Modrá

Nenechte si ujít návštěvu degustační expozice pálenek ve Skanzenu Modrá.
Velehrad, Zlínský kraj

Vinná stezka v Modré

Nová stálá výstava slováckých vín. Máte jedinečnou šanci degustace 104 druhů vín, z toho 64 ze slovácké podoblasti v jednom prostoru a nákup těchto vín za ceny vinařů ve vinotéce Skanzen.
Velehrad, Zlínský kraj

Hotel U Velehradu

Příjemné ubytování v takřka domácím prostředí a atmosféře nabízí hotel U Velehradu, který vznikl rozsáhlou přestavbou ubytovny v roce 1995.
Velehrad, Zlínský kraj

Velehradské vinice

Velehradské vinice nabízejí nejen kvalitní moravské víno a čerstvé delikatesy, ale i krásný prostor k posezení s rodinou a přáteli.
Jalubí, Zlínský kraj

Penzion Korzár Velehrad

Penzion Korzár se nachází v kraji plném tradic, vína a pohody. Ubytovat se zde můžete v jednolůžkových nebo dvoulůžkových pokojích s možností přistýlky, sprchovým koutem a WC.
Velehrad, Zlínský kraj

Apartmany Rybníček ve Starém Městě

Apartmány Rybníček jsou součástí areálu pro sport, relaxaci a zábavu Sportpark Rybníček.
Staré Město, Zlínský kraj