Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Přírodní park Klánovice - Čihadla

Přírodní park Klánovice - Čihadla

Příroda
Významný krajinný celek je největším přírodním parkem na území Hlavního města Prahy o rozloze 970 hektarů. Rozkládá se ve východní části Prahy na území městských částí Praha 14, Dolních a Horních Počernic, Běchovic, Klánovic a Újezda nad Lesy
Základ přírodního parku tvoří pět zvláště chráněných území, jejichž předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní biotopy (Přírodní památka Velký počernický rybník a Přírodní rezervace V pískovně) a biotopy lesní (Přírodní památka Xaverovský háj, Přírodní rezervace Klánovický les a Cyrilov). Tři prvně jmenované přírodní útvary leží v severní části katastrálního území Dolních Počernic.

Charakteristickými prvky přírodního parku Klánovice-Čihadla jsou v jeho východní části lesní porosty, západní část území láká několika vodními plochami, především Kyjským a Velkým počernickým rybníkem, dále rybníkem Martiňák a zatopenou bývalou pískovnou, která má v sou­časné době statut přírodní rezervace.

Na celém území jsou relativně příznivé přírodní podmínky i pro zemědělské využití krajiny. Vyskytuje se zde rozptýlená zeleň – aleje, břehové porosty, drob­né remízky, případně ovocné sady. Celé území přírodního parku je vhodné k aktivnímu využívání volného času Pražanů formou pěší, koňské a cyklistické turistiky.
Celý popis
Naposledy změněno: 24. 5. 2019
30.3.
28.10.
Podtrosecký rychlík

Podtrosecký rychlík

Praha 9, Praha
7.4.
6.6.
Stín bodu

Stín bodu

Praha, Praha
30.3.
30.11.
Farmářské trhy na Kubáni

Farmářské trhy na Kubáni

Praha 10, Praha

Ubytování a restaurace v okolí