Úvod > Co chcete dělat? > Multifunkční rekreační park U Čeňku v Praze
Příroda

Multifunkční rekreační park U Čeňku v Praze

Park se nachází mezi Černým Mostem, Horními Počernicemi, Dolními Počernicemi, Hostavicemi a Kyjemi. Svou rozlohou téměř 100 hektarů může konkurovat i Stromovce. Předpokládaný termín dokončení parku včetně hřišť je v dubnu 2018.
Základní kostra nového parku byla vytvořena v letech 2015-2016, ve které došlo k terénním úpravám a modelaci terénu, řešily se inženýrské sítě a parkování na okraji zelené plochy.

Na jaře 2016 Lesy byly parkové plochy doplněny výsadbami 250 vzrostlých stromů (duby, javory, jabloně, hrušně, borovice). Na dalších volných plochách určených k zalesnění lesníci vysadili na 7 000 sazenic lesních dřevin, převážně dubu letního, který doplnili sazenicemi lípy, habru, modřínu či jedle.

Součástí parku bude také dětské hřiště s herními prvky pro děti všech věkových skupin. Hřiště bude doplněno lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola.

Dále vznikne hřiště pro seniory vybavené posilovacími prvky zaměřenými na fyzickou kondici seniorů, ale i venkovní šachovnicí, kuželkami a dráhou na pétanque. Centrem hřiště pro seniory je altán, který vytvoří zázemí pro možné setkávání větších skupin.