Úvod > Kalendář akcí > Historické a vojenské akce > Podzimní přednáškový cyklus Regionálního muzea v Mikulově
Podzimní přednáškový cyklus Regionálního muzea v Mikulově
Regionální muzeum v Mikulově srdečně zve na Podzimní cyklus přednášek:

22. 9. 2022 – Lovecké kratochvíle na mikulovském panství
Přednášející: Mgr. Kristýna Jandová
Lov byl častým a oblíbeným způsobem trávení volného času raně novověké šlechtické společnosti. Ovlivňoval všechny aspekty života, významně zasáhnul i do podoby krajiny panství. Historička Regionálního muzea v Mikulově posluchače obeznámí se způsobem, jakým mikulovští Dietrichsteinové pojímali lov a do jaké míry ovlivnil lov podobu a chod mikulovského panství.

6. 10. 2022 - Prostory slavnostní a soukromé ve světle mikulovských barokních inventářů
Přednášející: MgA. František Zelinka, DiS.
Soukromé apartmány i společenské sály utvářely podobu interiérů zámeckých sídel. Návaznost jednotlivých místností a jejich funkce byla v druhé polovině 17. století odlišná od současné podoby. V této době byl mikulovský zámek postupně proměňován a vybavován takovým způsobem, aby odpovídal pozici Dietrichsteinů jako příslušníků nejvyšší šlechty podunajské monarchie. Souběžně se zámkem byla budována i zahrada, která na honosné interiéry navazovala.

20. 10. 2022 – První mikulovští Dietrichsteinové a slavnostní příležitosti u evropských panovnických dvorů
Přednášející: Mgr. Stanislav Luska
Přednáška osvětlí společenský a politický význam rodu Dietrichsteinů, který mikulovský zámek vlastnil 400 let. Díky svým rodovým vazbám a kariéře ve službách Habsburské dynastie se Dietrichsteinové vyprofilovali jako prototyp raně novověké dvorské šlechty se širokými kontakty napříč Evropou. Přednáška se zaměří na pozdně renesanční, manýristickou a raně barokní slavnostní kulturu vybraných evropských dvorů, u nichž se první mikulovští Dietrichsteinové pohybovali. Jako reprezentanti kosmopolitní aristokracie pak byli jedněmi z hlavních protagonistů kulturního transferu, díky kterému byly četné zahraniční vlivy přeneseny do středoevropského prostředí. Pozornost bude rovněž věnována regionálním specifikům jednotlivým prvkům slavnostní kultury a jejich širšímu kulturnímu kontextu.

3. 11. 2022 - Oslavy na dietrichsteinském dvoře ve druhé polovině 17. století
Přednášející: Mgr. Miroslav Lukáš, Ph.D.
S koncem třicetileté války začal ve šlechtických sídlech znovu ožívat zájem o různé druhy zábav včetně hudebních a divadelních produkcí, které se stávaly součástí oslav narozenin, jmenin, svateb nebo masopustního veselí. To se týkalo také Mikulova. Zde se však i díky úzkým vztahům mezi Dietrichsteiny a habsburskou dynastií odehrálo několik významných událostí, které jihomoravské panství trvale zapsaly do hudební a divadelní historie.

24. 11. 2022 – Sfragistika a epigrafika mikulovských Liechtensteinů
Přednášející: Mgr. Richard Kubík
Přednáška bude věnována pečetím a náhrobníkům vybraných členů mikulovské větve šlechtického rodu Lichtenštejnů. Posluchače seznámí s naukou o pečetích (sfragistikou) a naukou o nápisech (epigrafikou) – dvěma tradičními disciplínami pomocných věd historických. Hlavní část přednášky bude pojednávat o vývoji pečetí mikulovské větve Lichtenštejnů, poté budou představeny dochované lichtenštejnské náhrobníky na Břeclavsku i s rozborem jejich nápisů.

Přednášky proběhnou v Loveckém sále mikulovského zámku, vždy od 17:00. Vstup volný.

Advent na zámku a v podzámčí – Předvánoční shon kněžny Alexandriny

Mikulovský zámek se mimořádně návštěvníkům otevírá i v prosinci.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Advent na zámku a v podzámčí – Předvánoční shon kněžny Alexandriny

Mikulovský zámek se mimořádně návštěvníkům otevírá i v prosinci.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Advent na zámku a v podzámčí – Prohlídka adventně vyzdobené zámecké expozice

Mikulovský zámek se mimořádně návštěvníkům otevírá i v prosinci!
Mikulov, Jihomoravský kraj

Advent na zámku a v podzámčí – Prohlídka adventně vyzdobené zámecké expozice

Mikulovský zámek se mimořádně návštěvníkům otevírá i v prosinci!
Mikulov, Jihomoravský kraj

Rónovo Podobenství s lebkou

Na zámku v Mikulově objevíte Rónovo Podobenství s lebkou, mystickou skulpturu, která zachycuje obří lidskou lebku umístěnou na klečící postavě.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Moravská cyklostezka – na kole z Jeseníků do Mikulova

Cyklotrasa Moravská stezka má více než tři sta kilometrů a vede napříč Moravou od polských hranic po Lednicko-valtický areál na jižní Moravě. Začíná na česko-polských státních hranicích a je vedena nádhernými partiemi Jeseníků.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Zámecká zahrada v Mikulově

Zámecká zahrada v Mikulově je jedním z největších zahradních areálů hradního typu České republiky. Tvoří ji četné zahradní terasy, položené v různých výškových úrovních po obvodu Zámeckého kopce.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Víno napříč staletími – nejrozsáhlejší expozice vinařství v České republice

Expozice, neobvyklá svým výtvarným pojetím, souhrnně zpracovává historii a vývoj vinohradnictví a vinařství na našem území v kontextu evropských dějin. Atmosféru dýchající vínem a historií podporuje citlivé nasvícení a komponovaná dobová hudba.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Boutique Apartman Mikulov

Jedinečné ubytování v historické renesanční budově v malebném jihomoravském městě Mikulov uprostřed nádherné přírodní scenérii CHKO Pálava.Ubytování se nachází přímo vedle mikulovského zámku, nedaleko historické židovské čtvrti.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Penzion Husa v Mikulově

Romantické ubytování ve stylově zařízeném penzionu v centru historického města Mikulov. Penzion nabízí ubytování pro jednu až sedm osob, které mohou využít tento krásný dům pouze pro sebe a strávit zde ničím nerušenou dovolenou.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Pension Baltazar – romantické ubytování v Mikulově

Penzion Baltazar v Mikulově se nachází v někdejší židovské čtvrti, v dolní části malebné ulice Husova. Tato ulice je důležitou součástí městské památkové rezervace. Staré židovské domy zde vytváří okouzlující scenérii, na kterou dohlíží mocný strážce města okolí, starobylý dietrichsteinský zámek.
Mikulov, Jihomoravský kraj

Bageterie Gourmet Mikulov – pojďte se zdravě najíst

Jediná bageterie v Mikulově vás zve ke svému menu šest dní v týdnu. Je velice zajímavým typem rychlého občerstvení ve francouzském stylu, s vnitřním posezením.
Mikulov, Jihomoravský kraj