Úvod > Kalendář akcí > Bitva na Bílé hoře 2015
Bitva na Bílé hoře 2015
"> "> "> "> ">
19.9.
20.9.
Přidat foto
Historické a vojenské akce

Bitva na Bílé hoře 2015

Již 11. ročník rekonstrukce Bitvy na Bílé hoře. Bělohorskou pláň zaplní stánky s tradičními řemesly, taverny a jiné atrakce. Rekonstrukce bitvy, do které jsou zapojeni stovky účinkujících z celé Evropy – pěší, jezdci na koních, dělostřelci s mnoha děly, přiblíží dramatickou epizodu českých dějin.

Rekonstrukci bitvy na Bílé hoře můžete přihlížet na Bělohorské pláni u zdi obory Hvězda v Praze 6. Ať už dorazíte v sobotu nebo v neděli, o nic nepřijdete. Program, z něhož si vybere celá rodina, bude probíhat po oba dny stejně, vždy mezi 12. a 17. hodinou.

Vše začne v pravé poledne slavnostní dělostřeleckou salvou. Na řemeslném tržišti budou řemeslníci předvádět svou zručnost a hostinští se postarají o vaše vyprahlá hrdla i hladové žaludky. Život vojska poznáte na prohlídkách vojenského ležení a stájí. Poučí vás také o vývoji střelných zbraní a bláznivou podívanou chystají kejklíři.  V průběhu celého dne pak budou hrát historické hudební skupiny.

Zlatým hřebem akce bude vždy od 15 hodin rekonstrukce slavné bitvy, která se odehrála 8. listopadu 1620 na Bílé hoře. Organizátoři se každoročně snaží vytvořit co nejvěrnější kopii této historické události. Představení za účasti několika stovek účinkujících doplní hudba a pyroefekty. V bitvě se utkají pěchota, jezdci i dělostřelci.  Celá podívaná bude trvat přibližně 80 minut.

Vlastní svačinu ani nápoje si s sebou nenoste – je to zakázané. Pejsky můžete vzít s sebou na vodítku. Zvažte ale, zda pro ně střelba z děl a mušket nebude příliš stresující. Celý areál je v rámci travnaté plochy bezbariérový.

Bitva na Bílé hoře spustila třicetiletou válku

Stavovské a císařské armády se střetly 8. listopadu 1620 na Bílé hoře, jen několik kilometrů od pražských městských hradeb. Porážka stavovského vojska znamenala faktický konec českého stavovského povstání. Bitva pak na dalších 300 let ovlivnila osud českého státu a spustila třicetiletou válku. V jejím důsledku museli všichni lidé přejít na katolickou víru anebo odejít z Čech.

Letohrádek ve tvaru šesticípé hvězdy

Uprostřed obory, kde se kdysi odehrála slavná bitva na bílé hoře, leží renesanční letohrádek Hvězda. Pojmenování získal podle výjimečného půdorysu ve tvaru šesticípé hvězdy – hexagramu, který symbolizuje spojení dvou protikladných sil do vzájemné harmonie. Zbudovat ho nechal arcivévoda Ferdinand Tyrolský na konci 16. století. Původně sloužil k lovu, zábavě šlechty a reprezentaci královského majestátu.  Po vzniku ČSR přešel letohrádek do správy Pražského hradu a od 60. let je na seznamu národních kulturních památek. V současnosti se zde pořádají výstavy, koncerty a další kulturně-společenské akce. Přízemní prostory letohrádku jsou mimo jiné věnovány historii Hvězdy, dobovému umění a vědě i bělohorskému období českých dějin. V suterénu je k vidění model bitvy na Bílé hoře.

Letohrádek je otevřený do konce října. Jeho interiéry si můžete prohlédnout od úterý do neděle mezi 10. a 18. hodinou.

Bělohorskou pláň zaplní stánky s tradičními řemesly, taverny a jiné atrakce. Rekonstrukce bitvy, do které jsou zapojeni stovky účinkujících z celé Evropy – pěší, jezdci na koních, dělostřelci s mnoha děly, přiblíží dramatickou epizodu českých dějin.