Úvod > Výlety > Výlety s příběhem > Katedrála dvou světů v Kutné Hoře
Katedrála dvou světů v Kutné Hoře
">

Katedrála dvou světů v Kutné Hoře

Husitské hordy odtáhly a z rozvalin sedleckého chrámu stoupal dým. Obraz zkázy a beznaděje. Nejstarší katedrála ve střední Evropě byla vypleněna, vypálena, zneuctěna. Celých 279 let neměl nikdo odvahu pustit se do její opravy, a přece bylo tohle „zbořeniště“ v roce 1681 oficiálně označeno za nejskvostnější basiliku, tedy Splendissima basilica. Úžasný monument budil respekt i ve zmrzačeném stavu.
Katedrála Nanebevzetí Panny MariePíše se rok 1700. Opat cisterciáckého kláštera, Jindřich Snopek, stojí na zbořeništi chrámu se stavitelem Bayerem a plameně hovoří o nové katedrále. Konečně se někdo odhodlal a sebral odvahu i prostředky. Chrám povstává z popela… ale je tu problém. Gotický chrám je natolik osobitou stavbou, že nelze použít techniku tehdy běžnou, tedy snesení starých zdí a použití kamenů na tvorbu chrámu nového, vystavěného už v duchu baroka. A tak opat Snopek posílá na Zbraslav, k opatu Lochnerovi, prosbu – Ty tam máš na stavbě konventu toho mladého Santiniho. Prý umí „stavět po goticku“. Nemůžeš ho postrádat?

A tak v roce 1703 putuje Jan Blažej Santini do Kutné Hory a ujímá se stavby katedrály Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele. Santini v Kutné Hoře vlastně vytvořil nový styl, který pak celý život zdokonaloval a cizeloval. Barokní gotika. Santiniho génius byl probuzen.

kutná horaV čem je největší Santiniho přínos této katedrále? Santini přistavěl ke gigantickému čelnímu oknu křehký vstup doplněný plastikami. Efekt je ohromující. Interiér chrámu ve tvaru latinského kříže vyžadoval nezvyklé a monumentální výškové i hloubkové řešení. Kdokoli kráčí hlavní lodí katedrály, má pocit, že stěny stoupají až k nebi a on že stojí v podivuhodné, poměrně úzké skalní soutěsce. Santini ale rozehrál klenby a výzdobu stěn v tak neobvyklém rytmu, že prostor není nepřátelský – gotickou strohou pokoru doplňuje barokní emoce, symetrie a fenomén oblosti. Santini tu vytvořil i dva světové stavební unikáty – poprvé použil samonosnou klenbu a do interiéru chrámu úchvatně vkomponoval samonosné točité schodiště, které je hrou křivek a spirál a vytváří až neskutečně dynamické průhledy.

KostniceOpat Snopek byl nadšen a hned vedl Santiniho i do nedalekého hřbitovního kostela Všech svatých. Sešli i do jeho podzemní kaple a tady zůstal Jan Blažej fascinovaně stát. Obrovské pyramidy z lebek a kostí. Po morové ráně na počátku 14. století a po husitských výpadech bylo na okolním hřbitově pochováno na 40 000 lidí. Když byl kostel později zrušen, zbyly jen haldy bezejmenných kostí, které poloslepý sedlecký mnich den po dni skládal do přízračných pyramid. Santini se pustil do přestavby kostela. Kosti v kapli mu nedaly spát. Začal vymýšlet výzdobu, která by kosti využila jako stavební materiál. Jeho myšlenku dotáhl později do konce stavební mistr František Rint, který v roce 1870 všechny kosti dezinfikoval, vybělil a začal z nich skládat obrazce, které tu můžeme obdivovat dodnes. Z kostí je lustr, monstrance, svícny, vázy, z kostí a lebek jsou tu celé stěny.

 

Neobyčejné zážitky za tmy

Nenechte si ujít zpřístupněné podkroví, návštěvnický okruh, který vás zavede i do chrámové pokladnice, jež uchovává světový unikát – nejstarší dochovanou gotickou monstranci na světě. Můžete si zajít i do chrámového kina a shlédnout dokument o katedrále. A chcete-li něco zcela mimořádného, vydejte se na noční prohlídku katedrály i kostnice při svíčkách! Pravidelné prohlídky se konají v letním období v úterý a středu.


Tip na výlet

KladrubáciNejlogičtějším tipem je samotná Kutná Hora. Další katedrála, tentokrát zasvěcená svaté Barboře, Vlašský dvůr, kamenná kašna, kostely, klášter, gotické domy – včetně jednoho z nejstarších u nás, Kamenného domu, ve kterém je dnes muzeum s lapidáriem… a to je pořád jenom začátek.

Dalším tipem jsou nedaleké Kladruby nad Labem. Najdete tu jeden z nejstarších hřebčínů na světě. Areál stájí a zámku je nově zrekonstruovaný, můžete se nechat provést hřebčínem, podívat se na zdejší chloubu, starokladrubského koně, který patří do kategorie barokní kůň, projedete se kočárem nebo na koni…