Úvod > Kam pojedete? > Praha > Praha – Zbraslav

Praha – Zbraslav

Zbraslav leží na soutoku řek Vltavy a Berounky a je vstupní branou do Povltaví a Posázaví. Původně samostatné město, jehož historie je spojená s Kelty i Přemyslovci, bylo k Praze připojeno v roce 1974. Dnes je samostatnou městskou částí, která leží na samém jižním okraji hlavního města.

Co musíte vidět ve Zbraslavi

Na místě zbraslavského zámku kdysi stával cisterciácký klášter založený v roce 1292, pohřebiště Přemyslovců. Po zrušení kláštera se proměnil na zámek, prohlédnete si ho však jen zvenčí.

Z duchovních památek stojí za vidění původní klášterní kostel sv. Jakuba s hrobkami Václava II., Elišky Přemyslovny a dalších Přemyslovců a zdálky viditelný kostel sv. Havla na vrchu Havlín. Na Zbraslavském náměstí u restaurace Škoda lásky pamětní deska připomíná rodáka a hudebního skladatele Jaromíra Vejvodu.
 

Toulky kolem zbraslavských vil

Při toulkách po uličkách Zbraslavi objevíte řadu zajímavých vil. Nejznámější z nich je funkcionalistická vila, kterou si nechal postavit spisovatel Vladislav Vančura; najdete ji na konci dnešní Vančurovy ulice na úpatí vrchu Havlín.

Za povšimnutí stojí Storchova vila, secesní Ottova vila, vila Růže s rozlehlou zahradou, ukázka moderní architektury počátku 20. století, a vila Planá růže postavená naopak ve stylu historizující architektury konce 19. století.
 

Výlety na golf a za Kelty na Závist

Pěkným výletním místem je vyhlídkový altán Karlův stánek, kde se podle legendy zastavil Karel IV., když se jel poklonit hrobu své matky do zbraslavského kláštera. Západně od Zbraslavi nad Berounkou leží 18jamkové golfové hřiště, východně od Zbraslavi se za Vltavou strmě zvedají zalesněné kopce. Na vrchu Hradiště patrně stávalo nejstarší a zároveň největší opevněné keltské oppidum Závist. Vede k němu několik značených tras, cestou objevíte malou lesní zoo a pomník básníka Vítězslava Hálka.
 

Ubytování a restaurace

Bifé Prádelna

Bifé Prádelna

Praha-Zbraslav, Praha