Úvod > Výlety > Pěšky po Česku > Procházka Tichým údolím kolem Roztok u Prahy

Procházka Tichým údolím kolem Roztok u Prahy

Udělejte si příjemnou procházku v okolí Roztok u Prahy. Z Prahy-Dejvic sem pohodlně dojedete příměstským autobusem anebo vlakem na trase Praha – Kralupy nad Vltavou. Naše trasa vás provede Tichým údolím, Úněticemi, Úholičkami a naučnou stezkou s hezkými výhledy zpět do Roztok. Výlet si užijete v jakékoli roční době pěšky i na kole.
Autobus v DejvicíchVýchozím bodem je nádraží v Roztokách u Prahy. Tam se dostaneme buď vlakem z Masarykova nádraží, Holešovic nebo Podbaby, či pomocí autobusu ze stanice Dejvická (č. 340 a 350, zastávka na Evropské ulici).

V Roztokách se vydejte po ulici Tiché údolí, která vám ukáže prvorepublikové vilky. Smutným příkladem jedné z nich je tzv. Maxmiliánka na konci ulice, která byla pojmenována podle Maxmiliána I. Mexického, bratra rakouského císaře Františka Josefa I. Restaurace sloužila turistům, ale scházeli se zde také velmi významní lidé. V roce 1924 byl podle návrhu Antonína Landy postaven dvoupatrový hotel s terasou, restaurací a velkým sálem. Po znárodnění restaurace fungovala až do 90. let 20. století, kdy byla zavřena. Dnes je v katastrofálním stavu a bude pravděpodobně stržena.


Procházka Tichým údolím

Únětický potokHned za bývalou restaurcí začíná krásné Tiché údolí, romantické místo v blízkosti Únětického potoka. Rozprostírá se podél jeho toku a je domovem pro mnoho ohrožených druhů zvířat (např. mloka, užovky obojkové, žluny zelené a krutihlava obecného). V přírodní rezervaci jsou nejcennější potoční niva, zbytky vřesovišť na severních svazích a skalních stepí a lesostepí na skalnatých hřbetech na k jihu obrácených svazích údolí s bělozářkou liliovitou, křivatcem českým, vemeníkem dvoulistým a dalšími. Je to lokalita s jedním z největších druhových bohatství hmyzu v Praze.

Ptačí a savčí fauna je podobná jako v Tichém údolí, významný je zdejší výskyt ještěrky zelené. Asi u prostřed údolí se nachází lom na kámen, který zde těžil prvorepublikový podnikatel Tůma, jenž zde vystavěl i mlýn. Ostatně mlýnů tu bývalo poměrně dost, kromě Tůmova mlýnu tu stával ještě Spálený a Trojanův mlýn.
 

Únětice, Úholičky a vyhlídky na Vltavu

vyhlídka ŘežÚdolí vás nakonec přivede do Únětic, kde lze navštívit zdejší pivovar, ovšem dobře se najíte i v hostinci Sokolovna ve Školí ulici. Naše trasa pokračuje kolem této hospůdky, kde bývá méně turistů než v již zmíněném pivovaru. Od Sokolovny se dejte neznačenou stezkou ústící z ulice Svatý Jan. Dovede vás na křižovatku cest Přílepská a Roztocká. Roztockou se dostanete na žlutou značku do ulice Nad Schody v Úholičkách. Ta vás zavede až na úholičské náměstí. Zde se můžete občerstvit ve výborné restauraci Na Statku a pak pokračovat buď k vlaku zpět do Prahy anebo dále po naučné stezce Rozhlédni se, člověče, která nabídne fantastický výhled na řeku Vltavu a Řež.

Žlutá značka vás dovede na Levý hradec (autobus 340 zpět do Dejvic) anebo na zastávku Roztoky-Žalov (vlak do Prahy: Podbaba, Holešovice, Masarykovo nádraží). Skalní turisté se mohou projít Roztokami až k výchozímu bodu, tedy zpět k nádraží v Roztokách.