Úvod > Kam pojedete? > Oblasti > Brdy a okolí > Kladruby

Kladruby

V Čechách a na Moravě existují celkem desatery Kladruby a společně s nimi také Kladeruby, Kladoruby, Kladěruby či Kladrubce. Město, které leží západně od Plzně, proslavil především bývalý benediktinský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie, třetím největším chrámem v Česku.

Kladruby a jejich centrum

Nejstarší písemná zmínka o Kladrubech nese letopočet 1115, tedy rok, kdy tu Vladislav I. založil benediktinský klášter. Městem se Kladruby staly už za krále Přemysla Otakara I. údajně jako jedno z prvních sedmi sídel v Čechách a na Moravě. Na náměstí najdete kromě vyhlášené cukrárny a Regionálního muzea Kladrubska také barokní kostel sv. Jakuba Většího a před ním několik starých kamenných křížů. Nedaleko kašny, která byla již ve 14. století součástí kladrubského vodovodu, stojí barokní mariánský sloup.
 

Klášter a dva barokní mistři

Dominantou bývalého kláštera je kostel Nanebevzetí Panny Marie, přestavěný Janem Blažejem Santinim ve stylu barokní gotiky, a takzvaný Nový konvent od Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klášterem prochází dvě prohlídkové trasy: Trasa Klášter zájemcům přibližuje život mnichů v barokním benediktinském klášteře, jejich ubytování, stravování, duchovní život, práci i odpočinek. Druhý prohlídkový okruh Zámek představuje evropsky proslulý rod Windischgrätzů, který vlastnil areál mezi léty 1825 až 1945. V ambitové chodbě si prohlédnete sochy Matyáše Bernarda Brauna, přenesené do Kladrub ze zámeckého parku ve Valči, raritou je zdejší netopýří kolonie.
 

Kříže podél cest, bunkry a památný strom

Kromě kamenných křížů před kostelem se v okolí Kladrub nachází dalších patnáct křížů; většinou lemovaly staré zemské stezky. Kolem města vás provede přírodovědná a historická okružní naučná stezka, malá odbočka vede k Muzeu československého opevnění, dvěma řopíkům s autentickým vybavením z let 1938 a 1962. Kousek od kláštera stojí mohutný dub, který v roce 2009 získal 3. místo v celostátní soutěži Strom roku. Prý stojí v místě, odkud v roce 1421 husité dobývali klášter pod vedením Jana Žižky.

Turistická informační centra


Aktivity

Klášter Kladruby – sídlo benediktinů ve stylu barokní gotiky

Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel stavitele Jana Blažeje Santiniho Aichla. Budova nového konventu pochází od Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Klášter je vzdálen necelých 10 km od Stříbra.
Kladruby, Plzeňský kraj

Naučná stezka okolo Kláštera Kladruby

Naučná stezka o délce 6 km s 15 zastaveními vede okolím kláštera v Kladrubech.
Kladruby, Plzeňský kraj

Muzeum Československého opevnění v Kladrubech

Muzeum Československého opevnění Kladruby sestává ze dvou objektů lehkého opevnění vz. 37 vybudovaných v roce 1938 jako první linie obrany proti fašistickému Německu. Nachází se v těsné blízkosti kláštera v Kladrubech.
Kladruby, Plzeňský kraj

Památné stromy u Kláštera Kladruby

Nad kladrubským klášterem při silnici na Skapce se nacházejí tři mohutné duby letní, prohlášené za památné stromy. Všechny tři mají obvod kmene v prsní výšce větší než šest metrů.
Kladruby, Plzeňský kraj

Kostel sv. Jakuba Většího lapidáriem křížových kamenů v Kladrubech

Kladrubskému náměstí vévodí kostel svatého Jakuba, původně gotický, v dnešní podobě z let 1772-1779.
Kladruby, Plzeňský kraj

Regionální muzeum Kladrubska

Najdete u nás expozice zabývající se historií Kladrub, a to od dob založení kláštera v roce 1115 až do roku 1945. Dozvíte se o technologii budování lehkých opevnění, uvidíte 3D model Kladrub z roku 1843, na který se technikou videomapingu promítá největší požár v historii města, a spoustu dalšího.
Kladruby, Plzeňský kraj

Pojeďte na výlet


Po stopách šlechtických rodů: s rodem Coudenhove a japonskou hraběnkou Mitsuko do Poběžovic a Horšovského Týna

Starobylý aristokratický rod Coudenhove pochází z Brabantska, části Nizozemí. První zprávy o nich máme z poloviny 13. století, do Čech přišli v době napoleonských válek. Na výlet s nimi se vypravíme do západních Čech, a to do Poběžovic, Horšovského Týna, do Pivoně a na Dianu.
Poznejte sídla rodiny Coudenhove-Kalergi, Na hrady a zámky

S osobností na procházku: po Chodsku a Trhanově s doktorem Josefem Thomayerem

Thomayerova nemocnice v Krči, Thomayerovo náměstí v Holešovicích, pražské Thomayerovy sady a řada ulic v celém Česku nám připomíná lékaře a spisovatele Josefa Thomayera (1853–1927). Vypravte se společně s Kudy z nudy na výlet do jeho rodného kraje, na Chodsko. Začneme v jedné z nejslavnějších chodských vsí, v Trhanově: právě na zdejším zámku se Josef Thomayer narodil.
procházka s doktorem Josefem Thomayerem, Pěšky po Česku

Běžecká trasa Bolevecký rybník

Jeden z největších rybníků v Plzeňském kraji je ideálním prostředím pro aktivní odpočinek. Po jeho březích a okolí je vedena nejseverněji položená 5 km dlouhá FreeRun trasa v Plzni.
tip na běhání v Plzni, Cesty pro zdraví

Běžecká trasa Plzeň – Po nábřeží

Obecně se říká, že jedno malé pivo je nejlepším iontovým nápojem po nějakém delším běhu. Doporučujeme vám proto navštívit město Plzeň, kde si tento lahodný mok můžete vychutnat přímo od zdroje. Aby vám však lépe chutnalo, absolvujte předtím naši běžeckou trasu, která vede kolem řeky Radbuzy. Máte-li velkou žízeň, absolvujte trasu dvakrát a naběháte krásných 10 kilometrů.
běžecká trasa Plzní, Cesty pro zdraví