Úvod > Česká nej > Kulturní > Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě - největší barokní chrám v Čes
Kulturní

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje ve Velehradě – největší barokní chrám v České republice

Jen šesti jiným poutním místům na celém světě udělil papež stejně jako bazilice na jižní Moravě nejvyšší vyznamenání Zlaté růže, jímž ukazuje na jejich výjimečný duchovní význam.
Legendární Velehrad připomíná apoštolskou a misijní činnost sv. Cyrila a Metoděje ve druhé polovině 9. století, kterou byla zahájena evangelizace Slovanů. Řečtí bratři přišli křít pohany na pozvání panovníka Velké Moravy Rostislava. Pro srozumitelnost nového náboženství vytvořili jazyk zvaný staroslověnšina a písmo hlaholici.

Původně románsko-gotická stavba kláštera se v důsledku husitských válek v 15. stol. nedochovala. Současná podoba pochází z přelomu 17. a 18. století. Papež Pius XI. ocenil cyrilometodějský a unionistický význam Velehradu a roku 1927 udělil zdejšímu kostelu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor). U příležitosti jubilea 1100. výročí úmrtí sv. Metoděje v roce 1985 věnoval papež Jan Pavel II. bazilice Zlatou růži. Tuto vysokou poctu obdrželo jen několik křesťanských chrámů na světě. A dne 22. dubna 1990 se zde uskutečnila návštěva hlavy římskokatolické církve papeže Jana Pavla II. Památkou na tuto událost je obrovský kříž s jeho znakem stojící na nádvoří před bazilikou.

Od roku 2000 se každoročně před bazilikou koná v předvečer státního svátku Dne příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje charitativní koncert, který je navštěvován desetitisíci poutníky nejen z České republiky.
Naposledy změněno: 12. 8. 2021
Velehrad – významné poutní místo

Velehrad – významné poutní místo

Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům v České republice. Chloubou farnosti je barokní bazilika s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera. V roce 1927 byl udělen zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor).

Centrum slováckých tradic v Modré u Velehradu

Centrum slováckých tradic v Modré u Velehradu

Centrum Slováckých tradic se nachází v obci Modrá u Velehradu. Návštěvníci se mohou nejen seznámit s procesem pálení ovoce a historií vinařství, ale zároveň mohou ochutnat produkty typické pro místní kraj – ovocné destiláty a víno. Centrum dále doplňuje prodejna regionálních produktů a kavárna.

Podzemí baziliky ve Velehradě

Podzemí baziliky ve Velehradě

V prostorách pod bazilikou a klášterními objekty se nachází základy původního cisterciáckého kláštera ze 13. století do nichž je umístěna nová expozice Martyrion – svědkové víry 20. století.

Poutní stezky Východní Moravy: I. etapa Kroměříž – Velehrad

Poutní stezky Východní Moravy: I. etapa Kroměříž – Velehrad

Vydejte se na cestu spojující dvě nejvýznamnější poutní místa Moravy – Svatý Hostýn a Velehrad, poznejte dávnou historii naší země. Putování zahájíte v Kroměříži, městě památek UNESCO. Po sedmi dnech můžete putování zakončit na Velehradě, odkud bylo Slovanům před mnoha věky přineseno křesťanství.

Církevní řády: noční vigilie, práce a latinské mše s cisterciáky

Církevní řády: noční vigilie, práce a latinské mše s cisterciáky

Silentium, tedy přísné noční mlčení, vstávání ve tři čtvrtě na tři ráno a vzápětí ve tři hodiny noční vigilie, to je jen část denního řádu, který se už dlouhá staletí udržuje v cisterciáckém opatství Naší milé Paní ve Vyšším Brodě. Z celé řady cisterciáckých klášterů v Česku dnes zbyl jako jediný fungující mužský klášter.

Galerie světců ve Velehradě

Galerie světců ve Velehradě

Na významném poutním místě ve Velehradu je ohradní zeď, která tvoří základ pro galerii světců.

Dny lidí dobré vůle na Velehradě nabídnou duchovní a společenský program

Dny lidí dobré vůle na Velehradě nabídnou duchovní a společenský program

4. a 5. červenec patří na Velehradě už po devatenáct let lidem dobré vůle. Sjíždí se sem ze všech koutů nejen České republiky, aby oslavili Den slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Zatímco 4. července organizátoři chystají bohatý program pro všechny věkové kategorie, 5. červenec patří Národní poutní mši svaté. Letos si na Velehradě navíc připomenou i 100. výročí české státnosti.

Obdivujte krásu velehradského kláštera a dopřejte si duševní odpočinek

Obdivujte krásu velehradského kláštera a dopřejte si duševní odpočinek

Velehrad je dnes místem, kam směřují kroky turistů, kteří chtějí vidět jeden ze skvostů moravské barokní architektury, i poutníků, kteří hledají duchovní povzbuzení a touží nasát „genia loci“, který je s tímto historickým místem neodmyslitelně spjatý. A kdy jindy by se měl člověk na chvíli zastavit, než na Vánoce.

Ubytování a restaurace

Hotel U Velehradu

Hotel U Velehradu

Velehrad, Východní Morava
Slivovicová stezka ve Skanzenu Modrá

Slivovicová stezka ve Skanzenu Modrá

Velehrad, Východní Morava
Hotel Skanzen ve Velehradě

Hotel Skanzen ve Velehradě

Velehrad, Východní Morava