Úvod > Aktuality > Církevní řády: noční vigilie, práce a latinské mše s cisterciáky
Církevní řády: noční vigilie, práce a latinské mše s cisterciáky
"> "> "> "> "> "> ">
Památky

Církevní řády: noční vigilie, práce a latinské mše s cisterciáky

Vydáno 8. dubna 2020
Silentium, tedy přísné noční mlčení, vstávání ve tři čtvrtě na tři ráno a vzápětí ve tři hodiny noční vigilie, to je jen část denního řádu, který se už dlouhá staletí udržuje v cisterciáckém opatství Naší milé Paní ve Vyšším Brodě. Z celé řady cisterciáckých klášterů v Česku dnes zbyl jako jediný fungující mužský klášter.
Pak je tu ještě opatství Porta coeli, Brána nebes, v Předklášteří u Tišnova aneb jediný ženský cisterciácký klášter a trochu zvláštní klášter v Oseku: právně existuje, ale řádová komunita v něm nežije.

Přesto se do všech tří míst můžete vypravit na prohlídky, v opatství ve Vyšším Brodě navíc zažijete Mše svaté sloužené latinsky, v klasickém římském ritu.
 

Cisterciácký řád

cisterciáciŘád se zrodil v roce 1098 ve francouzském Citeaux, latinsky zvaném Cistercium, a podle toho pak vzniklo i české označení cisterciáci. Kláštery s oblibou zakládali v nehostinných krajích a odlehlých koutech – to aby mnichy nikdo nerušil v jejich rozjímavém životě a mohli snáze dodržovat přísnou řeholní kázeň. Heslo Ora et labora, Modli se a pracuj, zahrnuje modlitby, duchovní činnosti i fyzickou práci, zpravidla vykonávanou v tichosti a mlčky. Roucho cisterciáků je bílé s kapucí, nosí široký černý škapulíř (část kryjící ramena), černý pás zvaný cingulum, bílý plášť a černý biret.
 

První klášter: Sedlec, Plasy

Dnes je cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě jediný, ale první nebyl. Titul nejstaršího cisterciáckého opatství v českých zemích drží klášter SedlecKutné Hoře. Byl založen roku 1142, tedy necelých padesát let po vzniku samotného řádu, ale nepřečkal husitské bouře. Cisterciáci se do Sedlece sice vrátili, ale klášter byl zrušen za císaře Josefa II. Zbyl jen Santinim přestavěný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele, v někdejším klášteře dnes sídlí tabáková továrna s muzeem.

Santini zanechal svůj rukopis také v druhém cisterciáckém klášteře, založeném roku 1144 v Plasích a rovněž zrušeném za josefínských reforem. Impozantní barokní areál v sezoně nabízí nejrůznější akce a tematické prohlídky, kromě toho můžete navštívit Centrum stavitelského dědictví, které v bývalém pivovaru, sladovně, mlýnu a hospodářském dvoře zřídilo Národní technické muzeum.

Třetí klášter, zřízený severně od Nepomuku, se dochoval jen v názvu dnešní vesnice Klášter. Pozorní návštěvníci ale prý dokážou dodnes najít fragmenty a různé zdobné architektonické prvky někdejšího kláštera ve zdech zdejších domů. Také klášter Hradiště u Mnichova Hradiště dobyli a vyplenili husité; dnes tu sídlí pivovar Klášterhotelem a hlavně unikátní restaurací v ručně vysekaných chodbách ve skalním masivu pod pivovarem v hloubce několika desítek metrů.
 

Kláštery dosud živé: Předklášteří a Vyšší Brod

vyšší brodKlášter, kde dodnes žije komunita sester cisterciaček, kde sídlí Podhorácké muzeum a kde objevíte románsko-gotickou baziliku Nanebevzetí Panny Marie s překrásným portálem, podobným jako mívají francouzské katedrály: to je pověstná Porta coeli, Brána nebes, v Předklášteří u Tišnova. Klášter založila Konstancie Uherská po smrti svého manžela, krále Přemysla Otakara I., společně s jejich syny. Prohlídky vás zavedou do křížové chodby s rajskou zahradou, do chrámu a do kapitulní síně.

Ve Vyšším Brodě se cisterciáci dodnes sedmkrát denně scházejí v klášterním chrámě k chórovým modlitbám, rekonstruují zchátralé objekty, pečují o zahrady i o turisty přicházející na prohlídky. Klášter založili roku 1259 mniši z rakouského Wilheringu, kteří přišli na pozvání Rožmberků; ti od samého počátku s klášterem počítali jako s rodovou hrobkou. Poslední byl do rožmberské krypty kostela Nanebevzetí Panny Marie pochován Petr Vok z Rožmberka, který zemřel roku 1611 v Třeboni. O kryptě se dlouhá staletí nesla legenda, že rožmberští vladaři v ní jsou pohřbeni vsedě na zlatých trůnech; teprve nedávno se prokázalo, že ve skutečnosti odpočívají jako jiní nebožtíci v rakvích.
 

Klášter v Oseku

Možná jste někde viděli fotografii kamenného románského pulpitu, který podpírají dva „zauzlované“ sloupky. Není to zjevení z pohádky, skutečně existuje a na vlastní oči jej uvidíte v Oseckém klášteře, barokní perle Krušných hor. Byl založen roku 1199, ovšem v současné době tu mnišská komunita nesídlí a řád svěřil klášter v Oseku do užívání litoměřické diecéze s tím, že se sem mniši mohou kdykoliv vrátit.

Prohlídky vás zavedou do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a křížové chodby, projdete se rajským dvorem a starým konventem s raně gotickou kapitulní síní.
 

Kláštery, z nichž se staly zámky

Zrušením za Josefa II. cisterciácké kláštery nezmizely z povrchu zemského, mnohé si dlouho a složitě hledaly nové uplatnění. Štěstí v neštěstí měl například klášter Plasy, který se v 19. století stal rezidencí rakouského kancléře Metternicha, klášter cisterciaček s kostelem sv. Ondřeje v Pohledu na Vysočině přestavěl na zámek Josef, hrabě z Unwerthu. Zbraslavský klášter, v němž se zrodila například slavná Zbraslavská kronika a sloužil jako místo posledního odpočinku přemyslovských králů, přestavěli na zámek Bartoňové z Dobenína. Klášter Oslavany, první ženský cisterciácký klášter na Moravě, se josefínských reforem ani nedočkal, již během 16. století jej v renesanční zámek proměnili Althannové.

Zajímavý osud měl cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie ve Žďáru nad Sázavou, velkoryse upravený Janem Blažejem Santinim. O jeho zrušení totiž požádal císaře sám opat a Josefa II. tím poněkud zaskočil, protože se zrušením významného církevního ústavu nepočítal. Klášter vystřídal několik majitelů, dnes o něj vzorně pečuje rod Kinských. Kromě několika expozic si můžete prohlédnout Muzeum nové generace a také stálou expozici barokního umění ze sbírek Národní galerie v Praze, nezapomeňte ani na Santiniho stavby mimo areál kláštera. Jde především o poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře a Dolní hřbitov na půdorysu ve tvaru lebky.
 

Další cisterciácké kláštery

  • Severně od Českého Krumlova v údolí řeky Vltavy stojí od roku 1263 klášter Zlatá Koruna. Je až nepatřičné, že tak idylické místo za sebou má historii plnou požárů, krve a násilí. Po zrušení Josefem II. se klášterní budovy využívaly pro průmysl, byla tu například slévárna a strojírna. Dnes je areál v hlavní sezoně přístupný veřejnosti a pořádají se tu nejrůznější akce.
  • Další cisterciácký klášter leží na východním úpatí Chřibů ve Velehradě. Byl založen na počátku 13. století a je tak nejstarším cisterciáckým klášterem na Moravě. V roce 1784 byl zrušen, téměř o sto let později jej získali jezuité a dnes z něj spravují jak poutní místo, tak farnost.
  • Ani Starobrněnský klášter, který založila jako klášter cisterciaček roku 1323 bývalá česká a polská královna Eliška Rejčka, už řádu nepatří: v roce 1782 byl císařským výnosem zrušen a o rok později byl předán augustiniánům.
Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

Klášter Porta coeli v Předklášteří u Tišnova

V Předklášteří u Tišnova leží klášter Porta coeli, kde i dnes zde žije komunita sester cisterciaček. V areálu kláštera se nachází Podhorácké muzeum, ve kterém mohou návštěvníci zhlédnout několik stálých expozic.

Klášterní pivovar Porta Coeli v Předklášteří

Klášterní pivovar Porta Coeli v Předklášteří

Pivovar při klášteře Porta Coeli v Předklášteří u Tišnova vznikl již ve středověku a zanikl v roce 1942. V současné době se pracuje na obnovení tradice.

Knížecí pivovar Plasy

Knížecí pivovar Plasy

Knížecí pivovar Plasy se nachází v části prostorů bývalého pivovaru v areálu kláštera v Plasích. Navázal tak na několika set let starou pivovarnickou a sladovnickou tradici na severním Plzeňsku.

Kostel sv. Michaela Archanděla ve Starém Městě na Uherskohradišťsku

Kostel sv. Michaela Archanděla ve Starém Městě na Uherskohradišťsku

Na zdejším místě existovala počátkem 9. století rybářská osada, která brzy zanikla a kolem poloviny téhož století tu byla vystavěna rozměrná kamenná stavba palácového typu, nejreprezentativnější objekt v celé tehdejší uherskohradišťské aglomerace.

Zámecká kaple sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou

Zámecká kaple sv. Cyrila a Metoděje v Loučné nad Desnou

Kostel svatých Cyrila a Metoděje v Loučná nad Desnou vznikl původně jako zámecká kaple v době, kdy panství patřilo velehradským cisterciákům.

Kostel sv. Archanděla Michaela Nová Role

Kostel sv. Archanděla Michaela Nová Role

Původně venkovský románsko-raně gotický kostel sv. Michaela byl postaven cisterciáckým klášterem někdy v letech 1240-1255. První zmínka o kostelu, filiálního ke kostelu sv. Anny v Sedleci, pochází z roku 1293.

Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech u Křečovic

Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech u Křečovic

Klášter Naší Paní nad Vltavou v Poličanech u Křečovic postavily trapistky (řád cisterciáků přísné observance). Poutníci se zde mohou zastavit na nákup originálních produktů z kláštera či využít služeb zdejšího domu pro hosty a prožít několik dní v tichu a klidu.

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Zelená hora – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou

Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou je národní kulturní památka zapsaná na Seznamu světového dědictví UNESCO. Byl postaven na začátku 20. let 18. století a je nepochybně nejosobitějším dílem J. B. Santiniho Aichla.

Santiniho chrám v Obyčtově

Santiniho chrám v Obyčtově

Asi 8 kilometrů jižně od Zelené Hory ve Žďáře nad Sázavou se nachází Obyčtov, starobylé mariánské poutní místo. Chrám ve tvaru želvy vznikl posmrtně podle návrhu Jana Blažeje Santiniho, řečeného Aichla, za ideové spolupráce opata Václava Vejmluvy.

Opatská stezka – klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů

Opatská stezka – klášterním lesem po chodníku vyšebrodských opatů

V pořadí druhá opatská stezka vedoucí od Vyšebrodského kláštera, sleduje nově vyznačenou modrou turistickou značku až nad sousední obec Loučovice.

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Klášter Plasy – první cisterciácky panovnický klášter v Čechách

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do budovy samotného konventu, obytné budovy mnichů, která pochází z dob vrcholného baroka. Historie kláštera je doprovázena informacemi o nezvyklém "vodním" řešení základů budovy a vodním a vzdušném systému samotném.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie v Kutné Hoře – Sedlci

Klášter cisterciáků je nejstarším klášterem řádu v ČR z roku 1142. V posledních letech prodělala katedrála celkovou rekonstrukci a je opět otevřena pro veřejnost. Ve zdech katedrály objevili restaurátoři během svých prací ostatky pohřbených mnichů.

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Klášter Zlatá Koruna – historie na vás dýchne ze všech stran

Několik kilometrů od Českého Krumlova stojí na ostrohu, obtékaném ze tří stran řekou Vltavou, půvabný cisterciácký klášter, jeden z nejcennějších komplexů gotické architektury ve střední Evropě. Místo vyzařuje zvláštní poklidnou atmosféru, tolik odlišnou od hektického tempa dnešního světa.

Mariánská Týnice – Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mariánská Týnice – Muzeum a galerie severního Plzeňska

Expozice Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici je orientována na vývoj historie regionu Plzeňsko. Najdete ji v areálu bývalého cisterciáckého poutního místa.

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. Návštěvníkům je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple, filosofický či teologický sál.

Velehrad – významné poutní místo

Velehrad – významné poutní místo

Velehrad patří k nejvýznamnějším poutním místům v České republice. Chloubou farnosti je barokní bazilika s přilehlými budovami bývalého cisterciáckého kláštera. V roce 1927 byl udělen zdejšímu chrámu titul a výsady menší baziliky (bazilika minor).

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Chrám sv. Barbory Kutná Hora – gotická památka UNESCO

Unikátní dílo vrcholné a pozdně gotické architektury, založené roku 1388, je spolu s historickým jádrem města zapsané na seznamu památek UNESCO. Podle historických pramenů měla velkolepá stavba dosahovat dvojnásobku dnešní délky.

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích – první Santiniho projekt

Kaple Jména Panny Marie v Mladoticích – první Santiniho projekt

Novou kapli nechal opat Evžen Tyttl vybudovat dle projektu J. B. Santiniho-Aichela. Pokládání základního kamene 2. května 1708 se zúčastnil opat se všemi obyvateli konventu. O dva roky později byla kaple dokončena a 14. září 1710 opat kapli slavnostně požehnal.

Kostel svatého Jakuba Staršího – pohřebiště Přemyslovců na Zbraslavi

Kostel svatého Jakuba Staršího – pohřebiště Přemyslovců na Zbraslavi

Kostel svatého Jakuba Staršího v Praze na Zbraslavi umožňuje prohlídky kostela s hrobkami Václava II., Elišky Přemyslovny a dalších Přemyslovců.

Cisterciácký klášter Osek – rekonstrukce do roku 2021

Cisterciácký klášter Osek – rekonstrukce do roku 2021

Z důvodu rekonstrukce se prohlídky nekonají, a to minimálně do roku 2021. Klášter patří do Kongregace Nejčistšího srdce Panny Marie, v jejímž čele stojí cisterciácký klášter Sostrup v Dánsku. O chod kláštera se stará Kruh přátel kláštera Osek.

Kostel sv. Bartoloměje Přílezy

Kostel sv. Bartoloměje Přílezy

První písemná zmínka o kostelu pochází ze dne 17. září 1354, kdy toužimský probošt nahradil faráře Nicolause farářem Henricusem. Vznik kostela je v odborné literatuře uváděl do 2. poloviny 13. století, což kostel řadí na přední příčky v pomyslném žebříčku stáří kostelů na Karlovarsku.

Kostel svatého Petra a Pavla v Kralovicích s expozicí o rodu Gryspeků

Kostel svatého Petra a Pavla v Kralovicích s expozicí o rodu Gryspeků

Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven na konci 13. století a renesančně přestavěn v 16. století Floriánem Griesbeckem. Součástí kostela je hřbitovní kaple s hrobkou, kde se nacházejí mumie této rodiny. V kapli Nejsvětějšího srdce Páně vznikla expozice tohoto rodu, která je od června 2014 přístupná.

Velehradské muzeum ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje

Velehradské muzeum ve Velehradském domě sv. Cyrila a Metoděje

Velehradský dům vznikl rekonstrukcí historických hospodářských objektů někdejšího velehradského předklášteří. V přebudované konírně se stájí ze 16. století, vzniklo Velehradské muzeum, v prvním podlaží nad ním pak Muzeum bible.

Chrám sv. Jakuba Většího v Nepomuku

Chrám sv. Jakuba Většího v Nepomuku

Kostel sv. Jakuba Většího vítá v Nepomuku každého, kdo přijíždí od Plzně. Nachází se na kraji města za Špitálským rybníkem na ostrohu uzavírajícím ze západu Přesanické náměstí. Na první pohled určitě zaujme gotická válcová bašta se střílnami s malovanou rustikou – pozůstatek chrámového opevnění.

Kostel svatého Prokopa ve Všehrdech

Kostel svatého Prokopa ve Všehrdech

Gotický kostel svatého Prokopa ve Všehrdech vznikl ve 14. století. V letech 1730–1732 byla na objednávku opata Evžena Tyttla realizována barokní novostavba dle návrhu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela.