Úvod > Aktuality > Světoznámý Hřebčín v Kladrubech je nově na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
Světoznámý Hřebčín v Kladrubech je nově na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
"> "> Svetoznámý Hrebcín v Kladrubech prochází nárocnou rekonstrukcí "> Prohlídka koní zatím je možná v Hrebcíne Slatinany "> Po dokoncení rozsáhlé rekonstrukce se hrebcín ješte víc otevre laické i odborné verejnosti
Památky

Světoznámý Hřebčín v Kladrubech je nově na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO

  • Vydáno7. července 2019
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem představuje unikátní památku, jež dokládá staletý chov a výcvik jedinečného plemene – Kladrubského bělouše. Návrh na nominaci ministerstvo kultury ve spolupráci s ministerstvy zemědělství, životního prostředí a s ministerstvem pro místní rozvoj a Pardubickým krajem původně zamýšlelo předložit do konce února 2020 v kompletní podobě. Národní hřebčín Kladruby nad Labem se překvapivě již 6.7.2019 zařadil na Seznam světového dědictví UNESCO. Rozhodl o tom výbor pro světové dědictví UNESCO na zasedání v Baku. Hřebčín ale musí do prosince 2020 splnit několik podmínek a výbor přidal i několik doporučení.

Hřebčín KladrubyNárodní hřebčín v Kladrubech nad Labem, s.p.o., patří mezi nejstarší velké hřebčíny na světě. Leží v Polabské nížině nedaleko Pardubic. Koně Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem, s.p.o., jsou v současné době chováni jednak v Kladrubech samotných (bělouši) a dále ve Slatiňanech (vraníci).

V Kladrubech nad Labem jsou starokladrubští bělouši ustájeni v několika objektech. Přímo v Kladubech nad Labem jsou ustájeni koně základního stáda – plemenní hřebci a chovné klisny, hříbata do odstavu, koně ve výcviku, sportovní a koně určení k prodeji. Do nedalekého „Padocku“ přicházela většinou odstavená hříbata, která bývala v jednom roce přemístěna do odchovny v Selmicích. Dnes jsou zde většinou teplokrevné klisny. Na vzdálenějším Josefově jsou ustájeny chovné klisny nízkobřezí nebo jalové. Odchovna Selmice je s hřebčínem spojena čtyři kilometry dlouhou lipovou alejí, jež přímočaře protíná pastviny. V Selmicích jsou v oddělených stádech hřebečků a klisniček odchovávány tři ročníky mladých koní – ročci, dvouletci a koně tříletí.
 

Současnost chovu

V současnosti chová Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace téměř 500 koní. V Kladrubech nad Labem si mohou návštěvníci prohlédnout starokladrubské bělouše spolu s malým stádem českých teplokrevníků. Dohromady i s privátními koňmi je v Kladrubech ustájeno celkem ca 250 koní. V hřebčíně Slatiňany jsou ustájeni starokladrubští vraníci, v současnosti kolem 250 koní.  
 

Využití starokladrubských koní

Starokladrubští bělouši byli původně využíváni pro ceremoniální účely, starokladrubští vraníci pro církevní hodnostáře. Ještě dnes působí starokladrubští bělouši z Národního hřebčína v původní funkci u švédského a dánského královského dvora. V současnosti reprezentují starokladrubští bělouši a vraníci Národní hřebčín především v soutěžích spřežení, ale můžeme je shlédnout také v klasické drezúře, v ukázkách předvedení prvků vysoké španělské školy nebo ve službách jízdních policistů v Praze, Pardubicích a Ostravě. Starokladrubští koně jsou pro svůj vyrovnaný charakter používáni také pro hipoterapii a rekreační ježdění.

Kočičí hrádek v zámeckém lesoparku Slatiňany

Kočičí hrádek v zámeckém lesoparku Slatiňany

V jihozápadní části zámeckého lesoparku se nachází dětmi oblíbený Kočičí hrádek. Je to miniatura hradu, kterou koncem devatenáctého století nechala v lese za slatiňanským parkem postavit kněžna Vilemína Auerspergová.

Švýcárna  – Muzeum starokladrubského koně ve Slatiňanech

Švýcárna – Muzeum starokladrubského koně ve Slatiňanech

V budově Švýcárny u Slatiňan můžete navštívit nové muzeum starokladrubského koně. Můžete si zde prohlédnout dokumenty a exponáty mapující chov koní, kteří byli zapsáni na seznam UNESCO. Část expozice je věnována zachránci plemene Františku Bílkovi.

Anglický park ve Slatiňanech s výběhem pro koně

Anglický park ve Slatiňanech s výběhem pro koně

Zámecký park ve Slatiňanech vznikl již na konci 18. století na popud majitele – knížete Karla Auersperga. Od roku 2017 do 2020 probíhala obnova zámeckého parku. Navrátila se původní sbírková bohatost dřevin, byly zrekonstruovány drobné stavby a parky byl rozdělen na volně přístupnou a placenou část.

Historická protipožární hláska Na Chlumu u Slatiňan

Historická protipožární hláska Na Chlumu u Slatiňan

Rozhlednu Na Chlumu u Slatiňan nechal na přelomu 19. a 20. století vystavět kníže František Josef Auersperk jako protipožární hlásku a za účelem výhledu v tehdejší myslivecké oboře. Na masivní kamenné podezdívce spočívá krytý dřevěný ochoz, díky kterému činí výška rozhledny asi 10 metrů.

Hřebčín Slatiňany – seznamte se s chovem starokladrubských vraníků

Hřebčín Slatiňany – seznamte se s chovem starokladrubských vraníků

V hřebčíně Slatiňany se přes 60 let chová starokladrubský kůň v černé barvě, čili starokladrubský vraník. Starokladrubský kůň se řadí mezi barokní plemena koní, má španělsko-neapolský původ a vznikl pro ceremoniální účely panovnických dvorů.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem – stáje a zámek v Kladrubech nad Labem

Národní hřebčín Kladruby nad Labem – stáje a zámek v Kladrubech nad Labem

Národní hřebčín pod patronací UNESCO zve všechny návštěvníky do nově zrekonstruovaného areálu v Kladrubech nad Labem. Můžete se těšit na prohlídky stájí, zámku, kočárovny a postrojovny, muzea kladrubského chovu koní, do lesovny se simulátorem jízdy v kočáře a také na rozhlednu.

Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem

Krajina hřebčína v Kladrubech nad Labem

Krajina polí, luk, pastvin, lesních porostů, parkových krajinných prvků v okolí Kladrub nad Labem slouží již půl tisíciletí k chovu unikátního starokladrubského koně. V červenci 2019 byla tato oblast zařazena na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Další aktuality

28.9.
2022
Plno bramborových jídel bude k ochutnání ve skanzenu Veselý Kopec

Plno bramborových jídel bude k ochutnání ve skanzenu Veselý Kopec

Pardubický kraj | Gurmánská turistika
5.8.
2022
Deset výletů na hradní rozhledny

Deset výletů na hradní rozhledny

Pardubický kraj | Památky